Foteviksskeppet

Efter det att flygarkeolog Esse Eriksson upptäckt något som liknade en mänskligt konstruerad formation i vattnet utanför Foteviken i Höllviken, startade en omfattande undersökning av området år 1982. Ett marinarkeologiskt team från Nationalmuseets Marinarkeologiske Forskningscenter (NMF), Roskilde i Danmark arbetade under ledning av Ole Crumlin-Pedersen tillsammans med marinarkeolog Catharina Ingelman-Sundberg, konservator P-U Hörberg och Per Söderhielm vilka representerade Malmö Sjöfartsmuseum

De formationer som så tydligt syntes från luften skulle visa sig vara en avspärrning som hinder för sjöfart in i själva Foteviken. Spärranläggningen består av en 350-400 meter lång och 2-5 meter bred stenvall. Vid undersökningen av anläggningen fann man resterna av 5 st uttjänta och med sten sänkta skepp. Ett av skeppen visade sig senare genom dendrodateringar vara byggt året 1023. Detta vrak var i så pass gott skick att det gick att plocka upp. Skeppet ligger nu fyndfördelat till Malmö museum där det placerats i magasin till absolut ingen glädje.