Tidskriften marinerat

För att kunna delge den historiskt intresserade allmänheten i sydvästra Skåne och samtidigt hålla kontakt med sponsorer och stödjande institutioner började stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum redan 1994 att utge tidskriften "Marinerat". De första åren var denna tidskrift i ett verkligt blygsamt format men snart ökades sidantalet och artiklarna fick en större bredd i sitt innehåll.

När Fotevikens Museum etablerades 1995 tog museet över tidskriften men bibehöll namn och medhjälparorganisationerna, i detta fall stiftelsen och föreningen SVEG. Tidskriften fick också ett helt annat innehåll svarande till museets arbetsfält, inte till stiftelsens. Genom det skrivna ordet nådde museet ut till en bred allmänhet och de som på olika sätt utifrån bidrog till verksamhetens expansion blev hela tiden uppdaterade på vad som hände. Tidskriften producerades i tvåtusen exemplar på Fotevikens Museums egen A-3 kopiator. Tre/fyra gånger om året samlades personalen och vek bladen, häftade samman dessa gratistidningar och förpackade dem i kuvert för viderbefordran till postkontoret. Ett väldigt slit men också ett sätt att verkligen befrämja den sociala samvaron inom museet.

Årgångarna 1997-2000 finns bevarade i pdf-format. Du kan läsa dem här genom att klicka på bilderna.