I backspegeln och framåt

 

För mer än 40 år sedan undersöktes vikingavraken vid inloppet till Foteviken. För 40 år sedan var jag med och seglade vikingaskepp i Roskildefjorden, jag upplevde min första vikingamarknad. En inköpt tovad mössa och en vikingatida väska blev vid detta tillfälle mina första vikingaattribut. Det var också då som de första planerna väcktes på att bygga ett vikingaskepp – en kopia av ett av vraken som påträffats vid Foteviken.

Åren innan Roskilde startade jag och Birger Enoksson  den maritima föreningen Skandinavien Viking Explorer, i dagligt tal förkortat till SVEG och där många vikingar är medlemmar i än idag. Därför blev det helt naturligt att vi deltog i experimentella arkeologiska experiment, närmare bestämt järnframställning i Höj vikingaby i Skåne, med kamrater som Anders Ödman och PU Hörberg involverade. Mycket intressant – vi lyckades med att bränna upp allt järn - slutprodukten blev en slagghög! Detta firade vi med övernattning i långhuset i 4 graders kyla.

För sådär 30 år sedan startade verksamheten med en maritimarkeologisk och skeppsteknologisk bas och forskning 1993. Detta utvecklades snart till att föreningen SVEG grundande Fotevikens Museum 1995 med tyngdpunkt på förmedling och levandegörande av vår vikingatida och skånska historia. Vikingastaden blev ett synligt resultat av detta.

Sedan dess har också byggt två koggar som vi på uppdrag av Malmö stad drev inom ramen för ”Koggmuseet” inne i Malmö. Ett projekt  som kollegan Sven Rosborn har arbetat mycket med är ”Projekt 1692”. Detta var Nordens största digital historieprojekt och var samtidigt ett forskningsprojekt. Genom att använda oss av modern digital teknik byggdes Malmö stad upp i en tredimensionell form som staden såg ut för trehundra år sedan.

 


Lyssnande bybor. Från vänster (synliga ansikten): Lasse, Veronica, Björn och Vinga. Foto/copyright: Tobias Lindblom

 

Föreningens inriktning blev nu  även den experimentella arkeologin järnframställning, smide, bronsgjutning, växtfärgning, garvning, samt inte minst rekonstruktion av vikingatida båtar och segling kombinerades med det maritima arbetet med avsökning av havet efter nya skeppsfynd i främst skåne.

Men utvecklingen av  experimentella arkeologi och forskning medförde också att förmedlingsverksamheten kunde utvecklas.

Vi ska givetvis inte glömma Föreningen SVEGs byalag.  Detta bildades år 2000.  Ett fantastisk tillskott av människor med blicken för ett vikingatida liv och leverne. Föreningen SVEG skapade byalaget med regler för de frivilliga att använda de historiska miljöerna och medverka till förmedling av vikingatida hantverk  genom levandegörande. 

Samarbetet har också under åren utvecklats i samverkan med Skånes Hantverksinstitut och Medborgarskolan.  Detta då hantverket spelat en allt större roll i verksamheten. Byalaget har blivit en separat förening från och med 2020, Fotevikens Byalag.

Nästa fas i föreningens SVEGs verksamhet 2022 en  återgång till marinarkeologin, experimentell arkeologi, forskning och kunskapsförmedling i egen regi igen.  Nu siktar vi bredare och lägger arbetstid på hela Skånes historia .

Föreningen har fått ett nytt säte i Löddeköpinge och vi startar upp den maritima verksamheten i anslutning till och i samverkan med Friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköpinge.  Vi är tillbaka där allt en gång i tiden började. Här kommer vi nu att medverka och utveckla marinarkeologisk forskning, experimentell arkeologi och levandegörande av historia.

Föreningen har fått en ny ordförande i veteranen Uno Jansson. Uno har varit med sedan starten då han hade en ledande roll och var  en av de marinarkeologiska dykarna under projekten "Foteviksskeppet", "Knösenvraket", "Tegelvraket" och "Skanörskoggen".