Här byggs två koggar!

SKANÖRSKOGGEN

Började byggas anno 1998

ALMEREKOGGEN

Började byggas anno 2000

BILDDOKUMENTATION

Bilder från byggena