Destination Viking

Destination Viking Associations

En interimstyrelse till denna organisation bildades 25.3 2007 under en långfärd buss med olika nordiska representanter. Det hela skedde efter ett årsmöte där organisationen NSLF hade övergått till den nya organisationen NOOAM. På väg hem till Foteviken blev vi i en fullsatt minibuss plötsligt väldigt kreativa och bildade då föreningen Destination Viking Association. I interimstyrelsen invaldes deltagarna i bussen, nämligen Geir Sör Reime, som valdes som interimstyrelse ordförande, Björn M Buttler Jakobsen som vice interim chariman, Mikael Härdig som interim sekreterare Helga Agustdottir från Island Sagaland som interim kassör. Till övriga interimsledamöter valdes enhälligt övriga i vikingatiden erfarna bussresenärer: Sven Rosborn och Susanne Buttler, båda från Fotevikens Museum samt Igrun Ragnarsdottier från Island.

 

På våren 2008 hölls ett nätverksmöte för NOOAM på ”Gunne gård” i Stockholm, Sverige. På mötet fanns representanter för hela Skandinavien. Vid detta tillfälle godkändes stadgarna för Destionation viking Associations och verksamheten drog i gång.

In November 2008, the Destination Viking Association was formed in Haugesund Norway. It has formally taken over the results and products of the three Viking projects. In parallel with this, an Interreg IVC Northern Periphery project called THING Project was approved, and upon its completion, the Destination Viking Association took over the results and products of this project too.

 

 

Jimmy Moncrieff ordförande

Björn M Buttler Jakobsen, vice ordförande

Paula Wilson, sekreterare,

Gun Bjursberg, kassör

Rögnvaldur Gudmusson, ledamot

Geir Sör Reime, ledamot.

 

Professor Dan Carlsson blev hedersledamot.

 

Så var vi då igång. Valet av Jimmy Moncrieff var en viktig länk i DVAs framtida succés. Det viktigt med Shetland Amenity Trust i ryggen skulle vi få en person som ordförande med rätta ekonomiska möjligheter och muskler att stå bakom organisationen. Då skulle vi också ha en del av finansieringen på plats.

På ett möte På Fotevikens Museum den 9 juni 2008 på ett styrelsemöte  med Björn Geir , Paula, Geir och Jimmy var så Organsiationen i full sving

Nu hoppades vi att vi hade de muskler och resurser som behövdes för  att sätta DVA på kartan.

O vi utvecklades. Allt fler organisationer slöt upp bakom DVA och det blev allt mer spännande att titta in i framtiden.

 

Se DVA story In 2012, the responsibility for the Council of Europe’s Viking Route was transferred to the Destination Viking Association, and the association also had a successful re-accreditation by the Council of Europe in 2015. Mycket av detta arbetet lade Jimmy Moncrieff grunden till.