Hänvisningar

LITTERATUR

Fornnordiskt lexikon Åke Ohlmarks (Tiden)
Texter om Svensk Folkmusik från Haeffner till Ling (Kungliga musikaliska akademien)
Psalmodikon och siffernoter till heders igen av Rodney Sjöberg
Musikmotiv i Svensk kyrkokonst - Uppland av Ingeborg Barth Magnus och Birgit Kjellström(Svenska RIdIM-kommittén)
Musik över gränser (Musikmuséet)
Klang i flinta och brons Cajsa S Lund (Musikmuséet 1974)
Säckpipan i Dalarna Leif Eriksson, Per Gudmundsson
Den gröna musiken Cajsa S Lund
Historiska muséets lexikon
Sohlmans musiklexikon
Bonniers Musiklexikon
Musikhistoria Arne Aullin
Gyldendahls Musikhistorie, band 1
Middelalderens kulturhistoriske leksikon
Pib-i-rov Lone Munkgaard. Nationalmuseet Köpenhamn
Musiken i Sverige Leif Jonsson, Ann-Marie Nilsson, Greger Andersson
Metoder och problem inom Nordens musikarkeologi artikel ur Svensk tidskrift för musikforskning nr 2/79 av Cajsa S Lund
Riksinventeringen - ett instrument för musikarkeologin artikel ur Svensk tidning för musikforskning nr 2/79 av Christian Reimers
Klingande Sverige - musikens vägar genom historien Erik Kjellberg och Jan Ling
Svensk musikhistoria artikel av Folke Bohlin (Akademilitteratur)
Snurran - ett tidlöst ljudredskap artikel ur Hemslöjden nr 2/86 av Cajsa S Lund
Musiken i Sverige av Stig Jacobsson
Musiken på Island av Göran Bergendal
Mungigan - ett av våra mest ålderdomliga och egenartade instrument
artikel ur Populär arkeologi årg 10 nr 2/72 av Cajsa S Lund
De blåste i pipan och de vilda djuren tystnade artikel ur Populär Arkeologi årg 8 nr 3/80
Vikingarna av Giunti (Bonnier/Carlsen)
En svensk benklarinett av Emsheimer, Ernst Lund, Cajsa S Lund.Ur Sumlen. Årsbok för vis och folkmusikforskningnr 1/82
The archaeomusicology of Scandinavia Cajsa S Lund 1981
Musikarkeologiska rapporter 1977 Cajsa S Lund, Stockholm 1977
Information och vägledning gällande inventering av förhistoriska musikinstrument/ljudredskap Cajsa S Lund, Stockholm 1978

BIBLIOTEK

Musikbiblioteket i Stockholm, Torsgatan 21
Hans Riben , arkivarie
08 - 5195 5463
Anki Olsson, bibliotekarie
08 - 5195 5462

Universitetsbiblioteket i Lund
Musikvetenskapliga Institutionen, Lund
Musikhögskolans bibliotek, Malmö

MUSEER SOM INNEHAR FYND AV LJUDREDSKAP/INSTRUMENT

Dalarnas museum, Falun
Gotlands fornsal, Visby
Gråbrödraklostret, Ystad
Göteborgs arkeologiska museum
Göteborgs historiska museum
Kulturhistoriska museet, Lund
Lunds universitets historiska museum
Malmöhus museum, Malmö
Norrbottens museum, Luleå
RAGU, Visby
Sigtuna fornhem
Skellefteå museum
Smålands museum
Statens historiska museum, Stockholm
Stockholms stadsmuseum
Stockholms universitet, Inst, för arkeologi
Södermanlands museum, Nyköping
Trelleborgs museum
Uppsala universitet, Inst. för arkeologi
UV-syd, Lund
Västerbottens museum, Umeå
Östergötlands och Linköpings stads museum, Linköping
Österlens museum, Simrishamn