Vikingatält

Vikingatält är kända från båtgravarna i Norge, dvs Osebergfyndet från 834 e.Kr och från fyndet av Gokstadsskeppet från 900 e.Kr. Tälten har säker varit en del av skeppsutrustningent. Man "tältade" skeppet genom att föra upp tältkonstruktionen i skeppet eller också kunde man använda det på land.

De skriftliga källorna nämner också tält använda på land, men exempel på dessa finns inte i det arkeologiska materialet. Kanske kan dock de delvis hopsydda näverflaken från Valsgärdegravarna i Sverige från 750-talet e.Kr räknas som tältrester, alternativt rester efter presenningar.

Problemet med att vi endast känner vikingatält från de två båtgravarna gör att man ger en väldigt steriotyp bild av hur vikingatidens tält såg ut. Var man än kommer finns endast dessa tält "godkända". Givetvis har det funnits en uppsjö av andra typer. Tillls dess arkeologerna finner rester efter andra modeller får vi dock hålla till godo med det bristfälliga materialet.