Presentation av grundare

1981  fynden av vikingaskeppen i Foteviken 

För mer än 40 år sedan, år 1981,  undersöktes vikingavraken vid inloppet till Foteviken i sydvästra Skåne.

1986 startade Björn M Jakobsen och Birger Enoksson  den maritima föreningen "Skandinavien Viking Explorer", i dagligt tal förkortat till SVEG och som många vikingar är medlemmar i än idag. Därför blev det helt naturligt att vi deltog i experimentella arkeologiska experiment, närmare bestämt järnframställning i Höj vikingaby i Skåne, med kamrater som Anders Ödman och PU Hörberg involverade. Mycket intressant – vi lyckades med att bränna upp allt järn - slutprodukten blev en slagghög! Detta firade vi med övernattning i långhuset i 4 graders kyla.

För 40 år sedan var vi med och seglade vikingaskepp i Roskildefjorden och vi upplevde vår första vikingamarknad. En inköpt tovad mössa och en vikingatida väska blev vid detta tillfälle mina första vikingaattribut. Det var också då som de första planerna väcktes på att bygga ett vikingaskepp – en kopia av ett av vraken som påträffats vid Foteviken.

1993 Marinarkeologi
För så där 30 år sedan startade verksamheten med en maritimarkeologisk och skeppsteknologisk bas och forskning. Detta utvecklades snart till att föreningen SVEG grundande Fotevikens Museum år 1995 med tyngdpunkt på förmedling och levandegörande av vår vikingatida och skånska historia. Vikingastaden blev ett synligt resultat av detta.

1998-2013 Koggmuseet
 Här byggde vi  två  medeltida spepp "koggar"som vi på uppdrag av Malmö stad drev inom ramen för ”Koggmuseet” inne i Malmö.

1998- 2014 Malmö 1692
Ett projekt  som kollegan Sven Rosborn har arbetat mycket med är ”Projekt 1692”. Detta var Nordens största digital historieprojekt och var samtidigt ett forskningsprojekt. Genom att använda oss av modern digital teknik byggdes Malmö stad upp i en tredimensionell form som staden såg ut för trehundra år sedan.

1998 - 2024 Fotevikens museum/fotevikens vikingamuseum
Marinarkeologi stärktes med experimentell arkeologi och levandegörande  i en full uppbygds vikingastad.

Personer som drev och driver verksamheten 

 Björn M Buttler  Jakobsen:  intiativtagare och ordförande i föreningen SVEG sedan starten år 1986. Ordförande i Stiftelsen FMC samt museichef för Fotevikens museum. Ordförande i NOK  (Nordiska Organsiationen för kuturell förmedling) som drev Fotevikens Museum för föreningen SVEG:s räkning  fram till avgång från styrelsen i SVEG år 2021. Pensionerade sig som museichef och avgick som ordförande i  NOK år 2021.

Birger Enoksson:  har medverkat  från starten på 1980 talet och har varit oerhörd viktig i hela utvecklings-  och genomförandearbetena av  dessa kulturprojekt.  Birger Adjunkten,  som ständig sekreterare i SVEG, skribenten, besättningsman på såväl Erik Emune som Koggskeppen i Malmö.

 Sven Rosborn: som verkat som forskningschef på Fotevikens Museum från år 1993 till sin pension år 2016. Aktiv i föreningen SVEG och ledamot i föreningen , styrelseledamot i Stiftelsen och ledamot i NOK fram till han avsade sig detta år 2022 efter att Björn lämna sin ordförandepost. 

Oscar Gumaelius:  född in i verksamheten och  aktiv sedan 1980 talet  i föreningen Sveg. Anställd på såväl Fotevikens museum som Koggmuseet.  Teknik och utveckling av ideér inom IT-verksamheten och digitaliseringen  har bland annat stått på hans agenda.  Ledamot i såväl Sveg som förening NOK . Lämnade in sin uppsägning i NOK då  den nya ledningen inte höll styrelsemöte eller kommuniserade med styrelsen och misskötte museet och föreningens verksamhet.  Han avgick samman med Ralph Tyhsell. Sven Rosborn och Uno Jansson hade redan tidigare lämnat NOKs styrelse.

Sussi Buttler: Har sedan år 2005 ansvarat för administration, butik, stugor och kommunikation med vikingavärlden samt EU coordinator m.m. Verksam i museet ledningsgrupp. När gamla ledningen lämna uppstod interna konflikter  och hon valde då att själv lämna verksamheten år 2022.

Reidun Enoksson: Bibliotekschefen  som  i det dolda  styrt och  uppmuntrat den gamla ledningen och som varit den trogna backupen under alla verksamhetsåren.

2024 Vice ordförande Uno Jansson, mandattid 2 år.

Uno Janson medverkan redan 1982 som aktiv dykare på foteviksskeppen  och medlem i SVEGs styrelse vice ordförande . Chef Koggmuseet 2011,  Ordförande i föreningen SVEG 2021-2022 - Ledamot i föreningen NOK tills han avsade sig uppdragen 2022. medverkande 80 talet, under uppstart och ansvarig för marinarkeolgiska veteranerna i föreningen SVEG - dykare & stor kunskap i Marinarkeologi , -

 

2024 Ordförande Ralph Thysell,  Arkeolog och medverkande vi byggande och drift av koggarna  DP (Destinated person) ansvarig för koggarna 2011-2013, valdes 2023 till efterträdande ordförande i SVEG, mandattid 2 år.