Marinarkeologiska rapporter

  • Tegelvraket - Rapport över marinarkeologisk undersökning 1991-1992, av Robert Fransson
  • Foteviksprojektet - Delrapport över maritimarkeologisk inventering 1993-1995, av Marcus Nilsson
  • Skanörskoggen - Rapport av Anders Bunse & Björn M Jakobsen 1999