Stugby

 2000.-april -27 STUGOR MM

 Utstakningen har skett med byggherrens försorg. Kontrollplan, skriftlig bygganmälan och anmälan om kvalitetsansvarig är gjord.

Stugorna RÖDA -almogestil

 

En stuga görs handikappanpassad för rörelsehindrade. 

2000 Friluftsfrämjandes hus

Ägare Friluftsfrämjandes

När Friluftsfämjanes hus  nr 40  byggde de upp i området vi foteviken Stugor. Alla bodar,
moderna byggnader, lösören från såväl museiverksamheten  Stiftelsen fotevikens museum s
om Koggmuseet – historiska skepp AB   - gick nu över i Björn Jakobsen bolag samt föreningen Sveg behöll sitt.

...