Marinarkeologiskt utbildningsmaterial

Föreningen SVEG var under hela 1990-talet ett av de ledande marinarkeologiska organisationerna i Sverige. För att ge en djupare utbildning i marinarkeologi framtog museet tillsammans med då ledande forskare inom ämnet ett gediget utbildningsmaterial på ca 600 tryckta A4-sidor. Ordförande  i föreningen SVEG, Björn  M Jakobsen intensiva arbete med att skapa förutsättningar för marinarkeologiska inventering, undersökning och forskning resulterade i en samverkan mellan hela den marinarkeologiska eliten i Sverige. Genom samarbete med Sportdykarförbundet spreds detta material och användes i olika studiecirklar runt omkring i landet.  Slutresultatet blev även en 5 poängs universitetskurs i marinarkeologi.

Föreningen SVEG tillgängliggör nu en del av detta unika utbildningsmaterial på Internet. Totalt finns 21 häften.

Utbildningsmaterial tillgängligt här

Övrigt material