Moderna hus

Moderna hus på Foteviken

 1982 Fotevikens utgrävningarna
Efter 1981 och fynden av fotevikenskeepen i foteviken ,  Börjande  Björn och Birger med familer söka vikingarna.. därefter samlas gamla dykgänget från  fotevikesgännget  skapad så en mindre grupp  intressarad att fortsätta.

1989 Första etappen var att bygga en flotte

1990  Andra etappen - Dykbåtar 
Så följde givetvis detta upp med att rusta båtar för uppdraget.  - att undersöka knösenvarket vid falsterbos norra spets.

1990 BAScamp 0
Björn och Birgers första husvagnar utgjorde  den första campen vid kanalen , som  temporärt denna sommaren ersattes med bod och mötestält.

 

1990 BAS CAMP 1 
Dessa ersatte av donerad bod från Sjöfartsverket. direkt vid diktalben där flotten och båtarna ankrades upp.

1991 Bascamp 2 vid ALU Brygga

1991 Boltenstens brygga var försvunnen och endast fundamentet stod kvar, snabbt blev detta  ALU Stena  då föreningen SVEG frivilliga förstärkning,  samarbete med kommunen och AF  bred  fick förstärkning av ALU folk. En skara av människor anslutna - , arkeologer, dykare, kontorsfolk, säljare, hantverkare byggare och många fler kategorier mfl .Vi fick en ny plats vid kanalen  att sätta upp fler bodar och containers på. 

 

1991  camp 2 vid kanalen,   fotevikscampen bussgaraget som verkstad och vångastugan som mediaverkstad
vi blev allt fler -   vi etablerade en forskningsgrupp vid foteviken mynning och gjorde fosfat analyser intervijuvade lokalbefolkningen  kartlade hela Vellinge kommuns historia  bussgaget mekar vi bilar båtar,  & vångastugan utvecklade vi till produktion för trycksaker info material  & dokumentation 

 

1992 MÖTEN ALLA
Båthuset vid kanalen fick vi låna när vi alla skulle träffas samtidigt

1992 lilla hammar 49:1
Kommunens sedan 60 talet nerlagda  soptipp och sedermera även det gamla reningsverket . Dessa ställdes till vårt förfogande av ställde kommunen.

1992  augt  Bascamp 3 
Vi hade  fått klartecken på marken lilla hammar 49:1  övre delen dvs  soptippen. här börjat vi  med experimentell arkeologi, bygga båtar på marken när vi väl kom ill plats

1992 Soptipp & Reningsverk skal bli rekreationsområde och Arkeologisk friluftsmuseum med vikingkoppling
Först fick vi dock rensa upp området som kommunen haft som upplägg för lyktstolpar, cementerör, samtliga kommunen tommflastor  och mycket annat,   

1992    Flytt till BASCAMP 4
Nu flyttar vi Så vi tog vårt pick och pack och flytta verksamheten dit  här flyttad vi så alla våra bodar, en länga blev  Adminstation, Markandsfröing  & biliotek. Enlänga bölev arkeologi forskning och etablering med ritavdelning och sista längan blev verkstad med hantverk, syavdelning,  snickarbod samt hallen för experimentell arkeologi  under tak

 

1993 Smedja och snickeriverkstad
Vi hade fått marken - gamla soptippen  men så fick vi ok om nedre delen utmed havet. 

 

1993 BasCamp 5 
V börja nu etablera oss  modern på den nedre delen och  flyttad därmed helt radikalt ner alla bodarna dit med havet

 

 

 1995 BODARNA VID HAVET.vi har flyttat ner

  1995 Fas 3 entreområdet

 

 

1995 Fick vi så tillgång till hela det nedre området.
Därmed kunde vi lägga ner forskningsgruppen moduler vid Foteviken  och sätta dessa på reningsverksbassängerna ,där kunde Vånga media gänget fortsätta arbeta i nya lokaler 

 

 

 1995 Röda huset , lab och omklädningshuset för reningsverket blev genast etablerat som fikahus mm

 Röda huset  fikarum

 1995 Bussgaraget   byttes mot befintlig  reningsverksarbetslokalerna på plats,  som blev smedja och verkstäder med förråd.

Den befintliga plasthall  blev arbetsplats på vintern och bredvid etablerad så snickeri och systugan 

1995 BAKSIDA OCH GÅRDEN
På baksidan fick vi upp ett par omklädningsbodar för utefolket , 

 

Den ena husvagnen hade gjort sitt och blev nu vår första möjlighet att härbergerade volontärer från när o fjärran , som tex Mellring.  och så Tors uttjänta bod till Eriks Emunes skeppsgrejor och övernattning för Trissan 

 

Bunker - pumphuset till reningsverket kom också väl till nytta,  som  värmeförråd och bassängerna fyllde vi med marinarkeolgiska skeppsdelar och så givetvis  alla vår 100tals guldfiskar

Alla containrarna som förråd. och där i mellan hakiställning med plasttak som  blev båtvarv och förråd

1998 ett mindre vandrarhem med 34 sängar som även är utbyggbart. Kafé och restaurang med vikingamat på menyn är i slutskedet av planeringen och förhoppningsvis klara till sommarsäsongen. En satsning på en pedagogisk verkstad för gammal och ung förstärker skolverksamheten över sommaren och ger familjen verkligen ytterligare ett intressant utbyte av Fotevikens Museum, liksom satsningen på djur med höns, får och ev. islandshäst. Samt att under hela sommaren skall rökeriet vara igång torsdagar och vikingabak på tisdagar där allmänheten kan få sig en smakbit. Givetvis satser vi på ett nytt publikrekord under vikingaveckan och hela sommaren kör vi temaveckor med olika vikingaaktiviteter.

 ADMINISTRATIONSKONTORET

2002 ADMINISTATIONSKONTORET 
I denna veva fick vi modellhus från Falsterbo radarstation som vi uppförde vid
sidan om röda huset och som framöver skulle bli vårt kontor. På bassängerna mot
norr flyttade vi forskning och marinarkeologi tillsammans med vårt ritkontor.

Byggnad 14 bunkern – pumphus till reningsverk befintlig permanent  enligt ritning permanent bygglov. 
Byggnad 13 pannrum till administrationsbyggnad - enligt ritning permanent bygglov.

1996-05-28 Detaljplan Sofia Öreberg Arkitekt , 
Planen var redan då att vi skulle uppföra entrébyggnad till museet på höjden vid havet.  Därför beviljade kommunen installation av vatten och avlopp hit upp.  Kommunen kopplade vatten och av lopp till platsen för vår entrébyggnad. men i och med vi fick tillgång till nedre området blev det klart att vi skulle etablera oss fast på hela området.  Planer på museum mm såg så ljuset,  som en möjlig verklighet för förenings SVEG ideér.  En detaljplan började etableras.

1996  Entrén till vikingatiden
Två av de gamla hantverksbodaren blev nu stommen för vår först entrébutik,  En annan liten mindre blev så besökstoaletter.  Kommunen hade ju kopplat in både vatten  & avlopp I ett dåligt försök att skapa en historisk miljö klädde vi dessa bodar med  skalk , dvs skräpdelen  bortsågad från stockarna.

 2000.-april -27 STUGOR MM

Stugorna RÖDA -almogestil

Ventilation injusteras i administrationsbyggnaden. Uthyrningsstugorna har självdragsventilation. Sotare Gilbert Larsson har kontrollerat taksäkerheten den 13 nov.Barnsäkerheten är kontrollerad i utrymmen där barn vistas som t.ex. stugor, vandrarhem, samlingslokaler etc. Flera byggnader är besiktigade. Donerade bodar och stugor är av äldre datum och klarar inte kraven på god energihushållning. Viktig att noterna att stugorna samt museets verksamhet är förlags under sommarhalvåret uthyrningen främst uthyrs En del av vandrarhemmet (stugorna) avviker bl.a. vad gällande höjd samt krav på tillgänglighet. Metria har ombesörjt lägesbeskrivningar. Utstakningen har skett med byggherrens försorg. Kontrollplan, skriftlig bygganmälan och anmälan om kvalitetsansvarig är gjord.

En stuga görs handikappanpassad för rörelsehindrade. Saknade konstruktionsritningar har tagit fram.

2000 Friluftsfrämjandes hus

Ägare Friluftsfrämjandes

När Friluftsfämjanes hus  nr 40  byggde de upp i området vi foteviken Stugor. Alla bodar,
moderna byggnader, lösören från såväl museiverksamheten  Stiftelsen fotevikens museum s
om Koggmuseet – historiska skepp AB   - gick nu över i Björn Jakobsen bolag samt föreningen Sveg behöll sitt.

VALHALL

1994  VALHALL - från början slambäddar
Valhall som vi kalla det från börja var 3 st plasthallar byggda på en stomme som en gång i tiden varit 3 slambäddar. kommunen hade rest en stålstomme på detta och klätt det med ett plasttak.  Detta hade man så nyttjat till förråd för underhåll av kommunens  mar &grönytor. . Golvet var jord och asfalt.

1998: Kök till samlingslokalen byggs till de framtida restauranglokal. Ett uppvärmningsköket  inne i valhall. (uppvärmningskök då all mat tillagas på Ärtholmen).

1999 Bygger om servicehallarna, Bygger toaletter samt  uppvärmningskök, drar in vatten och av lopp

2000 Plasthallarna (slamhallarna (valhall) blev år Höllvikens bygdegård  46a, 44b  ,

 2000 Valhall

Bygger om  servicehallarna ,   bygger toaletter samt  uppvärmningskök, drar in vatten och av lopp Temporärt kök till vallhall byggs runt år 2000 Detta består av 3 bodar som sammankopplas samt en kylcontainer samt förråds inhängande. Detta i direkt anslutning till valhalls (bygdegården) uppvärmningskök och diskrum. Se ritning 0026

2001-okt 20 bodar samt kylrum3: Restauranglokal byggnad 10 uppvärmningsköket (uppvärmningskök då all mat tillagas på Ärtholmen). Kök till samlingslokalen byggs på plats (uppvärmningskök i Bygdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal (Valhall), likaså administrationsbyggnaden.

Konstruktionsritning samt sektion för nybyggt kök är inlämnade.Reviderad ritning på samlingslokalen Valhall med uppvärmningskök uppvisades. Köket har omarbetas och godkänts av Miljökontoret.Planerad handikapptoalett byggs. Lämpliga ramper har uppförts till Vallhall (Höllvikens Bygdegård).Branddokumentation finns och revidering gör med mindre antal utrymningsvägar – Godkänns.

 

 

2000-sep 25
valhall - lägger nytt tak,   ???

1999  vikingakoncept hade få  et otrolig uppsving,  Så nu satsade vi full ut på våra gamla slamhallar med plasttak.

1999 Vi bygger ny takstolar, tilläggsisolerar och får ett fina svarta plåttak på plats.

2000-okt -11
Nu river  vi mellanväggar på Valhall och Asgård, vi tar hål i  bassängernas betongväggarna , bryter upp asfaltgolvet och lägger fint furetak  i både Valhall & Asgård.

 ELCentral valhall

2000 ny fasad och portarna försvinner

 2000 Konstruktionsritning samt tillbyggnad för nybyggt kök är inlämnade.
Reviderad ritning på samlingslokalen Valhall med uppvärmningskök uppvisades.  Nya cateringköket har omarbetas och godkänts av Miljökontoret. Planerad handikapptoalett byggs. Lämpliga ramper har uppförts till Vallhall (Höllvikens Bygdegård).Branddokumentation finns och revidering gör med mindre antal utrymningsvägar – Godkänns.

VALHALL

KOMMUNENS Ombyggda slamhallar - förråd

 Cateringköket bygge och utveckling 2000 

CATERINGKÖKET
2001-01-21 lämna bygglovsansökan in för nya cateringköket Nästa fas vi bygger permanent cateringkök - bodar kylcontainer etc.
försvinner. Cateringköket ingår i Etapp 1. Dnr 2002-03-18 Bygglov har sökt och beviljats 2002-06-15, kontrollplan klar.

2001-okt 20
5 kylcontainer bod byggnad 11 & 12 togs bor när vi byggde nya cateringköket

Byggnad 10 Valhall/Höllvikens bygdegård i dag befintlig permanent med plank – enligt ritning permant.

Byggnad 11/12 cateringkök permanent bygglov – delvis prickad mark – enligt ritning är det moduler/bodar /container för kök och kyl permant bygglov – som sedan flyttas och på platsen byggs nytt cateringkök med inhägnad uteservering se nytt bygglov och nytt bygge.

 

 

3DJE HALLEN  Asgård & Tors hall inreds och blir hörsalar 

 

2008 i Asgård

2009 konst

KOGGMUSEET
2003-08-30
 Bildar Historiska skepp AB 556648-1791  dotterbolag till Foteviken Ab.  

2003-08-30  Historiska skepp AB 556648-1791 bildades , ett   dotterbolag till Foteviken Ab   Detta för att driva  koggmuseet i Malmö Uppdraget från malmö stad – köpte in utrustning maskiner, museal inredning mm

2003 Då skeppen nästan var klara. fick genom upphandling Stiftelsen bolag , till foteviken AB dotterbolag Historiska skepp uppdraget att bygga upp en pedagogisk och museal verksamhet kring skeppen i Malmö.  Historiska skepp bildades för att Malmö stad ville ha en transparant insyn i verksamheten. Här kunde ett 10tal personer erbjudas anställning och ingå i den totala museial verksamheten i foteviken och Malmö.

2004-2005 Entrehus 38 a  Byggdes av FAB -38 inkl samt toalett 38c

Detta för att driva  koggmuseet i Malmö

 2004 - 2009 svarade stiftelsen och Fotevikens Museum för att utveckla och rusta de två koggarna som man byggt i Malmö för segling. Samtidigt byggde man upp Koggmuseet i Malmö med både traditionella utställningar och med levande miljöer. Arbetet med förmedling och förmedlingsmetoder ingick också.
För att dra lärdom av de EU-projekt som stiftelsen varit initierade i skapades projektet ”KNOT” (Kultur Natur och Turism).  Här var målet bland annat att finna bra lösningar med den digitaliserade karta vilket gjorde att man på Internet skulle kunna söka kunskap och även finna intressanta platser man kunde besöka. Erfarenhetsutbyte ingick i hög grad i projektet. Alla partnerna hade nämligen tidigare varit lead partner i egna projekt. LeadPartner Vellinge kommun och Rogalands fylkeskommun var projektledare.

 2004- 2008 har Fotevikens Museum och stiftelsen svarat för de vetenskapliga studierna och forskningen som utgjort underlaget i att i digital form återuppbygga Malmös bebyggelse år 1692. Fotevikens Museum var dessutom initiativtagare till hela projektet, det största vetenskapliga historieprojektet i digital form i Sverige.
http://www.malmo1692.se/Sv/index.htm

2006- 2007 Inom ramen för Växtkraft mål 3 under åren gjorde stiftelsen en intern studie för att studera de egna leden kunskaper i arkeologi och historia samt i kunskapen att hantera datorn för såväl sammanställning som förmedling, här ingick kunskap studier av allt från officepaket, web mm. Region Skåne anlitade stiftelsen som konsulter 2006 i samband med ett projekt med Baltic + + vilket hade som huvudtema kulturhistoria över nationsgränser.
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/97861

2006

STUGOR

2000.-april -27 STUGOR MM

Stugorna RÖDA -almogestil

Ventilation injusteras i administrationsbyggnaden. Uthyrningsstugorna har självdragsventilation. Sotare Gilbert Larsson har kontrollerat taksäkerheten den 13 nov.Barnsäkerheten är kontrollerad i utrymmen där barn vistas som t.ex. stugor, vandrarhem, samlingslokaler etc. Flera byggnader är besiktigade. Donerade bodar och stugor är av äldre datum och klarar inte kraven på god energihushållning. Viktig att noterna att stugorna samt museets verksamhet är förlags under sommarhalvåret uthyrningen främst uthyrs En del av vandrarhemmet (stugorna) avviker bl.a. vad gällande höjd samt krav på tillgänglighet. Metria har ombesörjt lägesbeskrivningar. Utstakningen har skett med byggherrens försorg. Kontrollplan, skriftlig bygganmälan och anmälan om kvalitetsansvarig är gjord.

En stuga görs handikappanpassad för rörelsehindrade. Saknade konstruktionsritningar har tagit fram.

2000 Friluftsfrämjandes hus

Ägare Friluftsfrämjandes

När Friluftsfämjanes hus  nr 40  byggde de upp i området vi foteviken Stugor. Alla bodar,
moderna byggnader, lösören från såväl museiverksamheten  Stiftelsen fotevikens museum s
om Koggmuseet – historiska skepp AB   - gick nu över i Björn Jakobsen bolag samt föreningen Sveg behöll sitt.

2000 Plasthallarna (slamhallarna (valhall) blev år Höllvikens bygdegård  46a, 44b  ,

  kockumshusen polistransport

Volontärhuset rustas upp

volontärhuset

2001 okt-20 Övernattningsrum ( stugor) nu stuga 20 då  Bengts övernattning  2 byggnad 16 två delar som numera är stugförråd

2001 okt-20  klubblokal och sedan stuga 17

2:Övernattningsrum (stugor) byggnad 16 två delar som numera är stugförråd samt

byggnad 24 som blev stuga 17 samt Klubbstuga byggnad 27 som blev stuga 0, 1 och 2 efter två senare tillbyggnader.

Upprensning markerna lilla hammar 49:1

2008 Ställplats

1 byggnad 15 som tidigare använts som forskningslokaler

 

 ENTREOMRÅDET
2004 – 
Vi bygger ny entrébyggnad till museet med butik, cafe, hörsal samt offentliga toaletter. 2004-05-18 Dnr 2003/071 Entrehall överskrider byggrätt med 160 kvm (160%). Bygglov beviljas) Tillbyggnad av museientré Ny entrébyggnad till museet. Till de två butiksbodarna bygger vi nu till en helt ny länga med shop, samlingslokal/hörsal och besökstoaletter. De gamla bodtoaletterna tas bort likaså fikabod och förrådsbod. BBR kap 3 Enkel genomgång av utformning, ingen kommentar. BBR kap 4 Grundundersökning gjord, genomgång konstruktion – ingen kommentar. BBR kap 5 Branddokumentation skall redovisar och är gjort. BBR kap 6 VA och ventilationsritning framtagna och redovisade. BBR kap 8 Barnsäkerhet kontrollerad. BBR kap 9 Ok. Vid protokollet Bengt Jeppson Byggnadsinspektör.

Gamla butiken

ENTRÉBUTIKEN

Tissö huset model

l

 1. 2003-06-08 inget påbörjat

 2. 2003-07-22 inget påbörjat

 3. 2004-06-20 takstolar börjar resas
  2004-07-22 takplåt läggs

 4. 2005 -03-13 inredning klar

 5. 205-05-26 invigning

 6. 2004-04-15 Beviljat bygglov

 7. 2004-05-14 togs beslut om kontrollplan

 8. 2004-05-19 brandskyddsdokumentation

 9. 2005-12-27 installation av återvinning i ventilationssystem

 10. 2006-11-20 diskussion om avslutat bygge

 11. 2009-04-15 ärendet måste avslutas

 12. 2010-02-22 ansökan om slutbevis- saknar ovk prokoll

 13. 2005 -06-26 inviger Region skånes ordförande Clas Göran Jönsson entrébyggnaden

 14. Slutbevis Var på avslutning av entrébyggnaden?
  2010-02-22 slutbesiktning saknar ovk

Utveckling butiken 2014

Halörs Salen

utedäck entrecafe

NYA KONTORET uppe

 1. Nya adminstrationshuset sammanbyggt med entrébyggnaden

 2. Till extrabyggnaden bygger vi nu till administrationslokalen med samling och hantverkslokaler. Den gamla fikaboden, omklädningsrum, förrådsbodar flyttas.

 3. 2011-09-13 BY0214 Dnr 2010/0657

 4. Nybyggnad av komplementbyggnader

 5. 2013-12-12 Besiktningsprotokoll lokalernas läge Dnr 2010/0657 2003/0714

 6. 2015-03-10 2015/0607 bygglovsenheten bedömer att ansökan är fullständig

 7. 2010 snickeriet i Malmö flyttas, blir utställningshallar och kopplas samman med Fotevikens entrébyggnad .

 8. Slutbesiktning ?

2011 okt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningen  vid entrehuset

 

 

 

 

 Info hallen  byggs

 

 2007 april -10 Arendeavtal 2
Från första arrende avtalet med Göran Holm skrevs så ett nytt avtal med en ny
tids period 7 år med start med Lars Ingvar Ljungman

2007 – 2010 initierade stiftelsen ett större nätverk i Europa och erhöll medel för att utveckla och beskriva modellen för s.k. ”Arkeologiska Friluftsmuseet” som ett led i ICOM:s (Internationell Council of Museums) museala konceptutveckling. Detta ingick i Kultur 2000 programmet och projektet gick under namnet ”LiveARCH”.
http://www.exarc.net/eu_projects/livearch.html 2008-07-04  Bildas Fotevikens Kulturcenter AB – 556761-5140 - fristående bolag för att driva restaurang verksamhet på Koggmuseet samt i Höllvikens bygdegård. ”Valhall,  ägt av Björn Jakobsen Alla aktivitet verksamhet med mat, guidning femkamp segling etc för företag samlades här,   projektanställd persona – verksamheten tog aldrig riktig av. Restaurangverksamhet samt företagsverksamhet med 5 kamp lekar segling och mat

2008-09-04 Namn ändras Fotevikens Kulturcenter 556761-5140 till Event vision AB  
Med min Systerdotters man vid rodret Andreas drev koggmuseets restaurang samt Valhalls bar och sedan även när koggmuseet tvingas stänga den populära medeltidsrestaurangen på svävarterminalen tog man över Siriuspalatsets restaurangens verksamhet för Par Bricole. Förutom att man körde vidare i Valhall med vikingamat på foteviken museum.
I samband med nerläggning av restaurangverksamheten på koggen blev hela köket över och flyttades till Höllviken bygdegård/Valhall samt museet restaurang Handelsboden i entré byggnaden.  Event vision AB fick dessa utrustnings tillgångar av Björn M Jakobsen.

2008 -2010 Stiftelsen är engagerde i ett omfattande projekt inom South Baltic Interreg IV C. Detta har till uppgift att öppna upp Skåne, Bornholm och norra Polen som ett cykelområde där man med cykelns hjälp ska kunna finna fram till vårt gemensamma kulturlandskap och deras fornminnen.
www.bikethebaltic.com  sedan  blev det Valhall med 46 d torshall  och 46 c fejas sal.

Koggmuseet - medeltidsskeppen Uppdraget från Malmö stad – köpte in utrustning maskiner, museal inredning mm

2008-07-04  Bildas Fotevikens Kulturcenter AB – 556761-5140 - fristående bolag för att driva restaurang verksamhet på Koggmuseet samt i Höllvikens bygdegård. ”Valhall,  ägt av Björn Jakobsen Alla aktivitet verksamhet med mat, guidning femkamp segling etc för företag samlades här,   projektanställd persona – verksamheten tog aldrig riktig av. Restaurangverksamhet samt företagsverksamhet med 5 kamp lekar segling och mat

2008-07-04  Bildas Fotevikens Kulturcenter AB – 556761-5140 
fristående bolag för att driva restaurang verksamhet på Koggmuseet samt iHöllvikens bygdegård. ”Valhall, 
ägt av Björn Jakobsen Alla aktivitet verksamhet med mat, guidning femkamp segling etc för företag
samlades här,   projektanställd persona – verksamheten tog aldrig riktig av.
Restaurangverksamhet samt företagsverksamhet med 5 kamp lekar segling och mat

2008-09-04 Fotevikens Kulturcenter 556761-5140  till Event vision AB 
Med min , Björns Systerdotters man vid rodret Andreas drev koggmuseets restaurang samt Valhalls bar
och sedan även när koggmuseet tvingas stänga den populära medeltidsrestaurangen på svävarterminalen
tog man över Siriuspalatsets restaurangens verksamhet för Par Bricole. Förutom att man körde vidare i
Valhall med vikingamat på foteviken museum.
I samband med nerläggning av restaurangverksamheten på koggen blev hela köket över och flyttades
till Höllviken bygdegård/Valhall samt museet restaurang Handelsboden i entré byggnaden. 
Event vision AB fick dessa utrustnings tillgångar av Björn M Jakobsen.
När så Andreas ville lägga av med restaurangverksamheten om bli lärare på kockskolan fick jag tillbaka
Aktierna i Event vision AB och inventarierna överfördes till foteviken AB.
Bolaget blev vilade och fram till 2015

2008-09-04 Namn ändras Fotevikens Kulturcenter 556761-5140 till Event vision AB  

XXX När – återtogs av  FAB när Eventvision namnändrat till Arrangemangsboaget och aktierna såldes
återtog FAB – restaurangkökshuset med utrustning.

2009
Med min Systerdotters man vid rodret Andreas drev koggmuseets restaurang samt Valhalls bar och sedan även när koggmuseet tvingas stänga den populära medeltidsrestaurangen på svävarterminalen tog man över Siriuspalatsets restaurangens verksamhet för Par Bricole. Förutom att man körde vidare i Valhall med vikingamat på foteviken museum.
2009 Museiverksamheten fortsatt upphandlingsperioden ut. 2009 ny upphandling men i mindre skala Detta innebar underhåll samt segling med skepp i pedagogiskt syfte med skolbarn främst från malmö. Det innebar givetvis med minskade resurser även nerdragning av den fasta personalen. Total har koggprojekt omsatt ca  50 miljoner i rena pengar utan arbetsmarknadspolitiska insatser.
2009 Men allt har sin ende
För fyra år sedan kund Björn konstatera att om fyra år stod pensionen för dörren för honom och inom ramen för tre ytterliggare år 4 till i staben. Det var mer än 50 % av personalstyrkan nu in i 2010 talet förutom ett gäng i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Planerar att tydliggöra  museet med Vikingstad som en del och överiga lokaler och aktiviteter med aktörer som en annan.
Foteviken Museum på ena sidan och Fotevikens kulturcenter på andra sidan.
Samtidigt som entrebyggnad med kafe byggdes till med utställningshall tömdes halva administrationslokaler och ny aktör trädde in med Höllvikens konsthall.   Tidigare arrangemangs lokalerna med kök och det hela blev Cateringkök och arrenderades ut, Arrangemanslokalen Valhall blev förening Vellinge bygdegård.  Stugorna togs över av OX” som i avtalet även svarade för uthyrning och förvaltning av alla moderna fastigheter. Föreningen SVEG hade sina lokaler och den experimentella förening SEA group tog över Ettan – huset med verkstad och samlingslokaler.
Slutligen hade även tillbygganden vid entrehuset blivit klar och museipersonal kunde flytta upp dit. Gnom bildande av Skånes hantverksinstitut blev gamla verkstäder men snickeri , smedja, etc kopplade till den gamla andminstrationen som gjordes om till lokale för hantverk inomhus som vävning, keramik, sömna etc. I dessa lokaler kopplades även in projektet Annorlunda med knytning till musikskolan mnumera kulturskola omch lls verksamhet under ledning av Frösunda lss.
Beträffande EU pengarna kom dessa in från EU via kommunen och därefter till Stiftelsen som genomförde ett av sina första EU projekt med kommunen som med part.

2010-2012 Hands on  ett leaderprojekt med koping till levandegörande av hantverk 

2010 till 2012 deltar stiftelsen i projektet AMAPROF vilket ingår i programmet Interreg IV. Projektet är ett crossborder projektet och har till syfte  att stärka utveckling av samverkan mellan två muser med tillhörande erfarenhetsutbyte. Museets egen anställda, professionella personal samverkar här med volontärer. www.amaprof.se

2011 -2012  Nätverk söderslättsmuseer med avsikt att samköra  Museern på söderslätt med gemensam marknadsföring och porttal. 

2011 -2012  Intheater engagerad i ett omfattande projekt inom South Baltic med inriktning på kuturteater i Polen och litauern

 2011-2012 byggdes till, Administrationsbyggnaden 38 d  denna byggnad

2011 XXX när Vitahuset, - närmsta gänget  min kompisgrupp och släkt -  SEAG var en lös grupp som
höll på med experimentell arkeologi. tidigare höll man till i stuga 19 där även föreningen SVEG hade sin möteslokal.
Stommen utgjorde av flera bodar etc som ägdes av Björn Jakobsen, Fab disponerade senare,

Fotevikens Stugby 39 , moderniserades och iordninggjordes av FAB, Lösören samt inredningar möbler mm

2011 Gamla admin blir konsthall mm

20xx Frösunda & Skånes hantverksinstitut

 

2012 -2014  Intheater engagerad i ett omfattande projekt inom South Baltic med inriktning på kuturturism med musik, festival och handcraft i Polen och litauern

2012-05-04  Styrelsemöte i stiftelsen Foteviken Maritima centrum beslut att låna 1 000 000:- av Björn Jakobsen
Styrelse möte samma dag även i Foteviken AB samt Historiska skepp AB samma dag och informerades om samma sak.

2012-05-09 upprättas pantsättning samt ett Skuldebrev uppförs mellan Björn Jakobsen och Foteviken Martima centrum
och pantbrev tas ut av Björn Jakobsen på foteviken AB samt Historiska Skepp AB 

2012-05-17 Sven Rosborn, Sandra Enoksson Samt Ralph Thysell  - alla i ledande positioner på Fotevikens Maritima centrum
samt historiska Skepp AB. De går igen och sammanställer en inventering på vem som äger vad 

2012 Arbetslösheten
Arbetslösheten hade gått ner i hela landet och det påverkade givetvis både
koggmuseet och Foteviken museum framtid med extra personella resurser.
Stiftelsen i Fotevikens Maritma centrum i konkurs 2012-11-23
En orsak var att vi ville lägga ner stiftelsen då ändamålet med verksamheten
inte stämde med verkligheten. Det andra var att Moms på verksamheten mm.
omkostnader projektbidrag och verksamheten inte gick ihop.
2012-11-23 FOTEVIKEN MUSEUM bara ett namn
Ägarförhållande Foteviken och
kringorganisationerna
Bolagen som Fotevikens Maritima centrum drev
Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum ägde driftbolaget  Foteviken
AB vars verksamhet innefattar förvaltning och skötsel av museala hus
miljöer, stugor, restaurang, fastigheter, lokaler och utrustning i
Foteviken och Fotevikens Museum.
På samma sätt äger Foteviken ABs dottbolag Historiska skepp AB
ateriell utrustning som ingår i
driften av Koggmuseet i Malmö. 

 2012 maj 4 Lån från Björn M Buttler Jakobsen , se styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll  protokoll 2090
likviditetsproblem Om ekonomiska situationen i Foteviken Maritima centrum 1011715 .
Björn M Jakobsen redogjorde att han var villig att låna privata medelför att täcka
likviditetsproblemet med 1 000 000:- med 6 % ränta 
Pantbrev
Som säkerhet vid utebliven betalning erhåller BMJ Björn M ButtlerJakobsen  
Aktierna i Historiska Skepp AB och Foteviken AB Se  skuldebrev, bilaga 5  
pantbrev bilaga 6  
och kvittens bilaga 7

 2012 maj 4 Styrelseprotokoll   Foteviken AB   2091A Bilaga 8
Styrelseprotokoll Historiska skepp 2088 Bilaga 9

2012-nov -23 Styrelse protokoll FAB Foteviken AB Bilaga 10

2012-nov -23 Styrelseprotokoll His  Historiska Skepp AB Bilaga 11

2012-maj-17 Ägandeförhållande av byggnader och inventarier Bilag 12

Bilder inventarier som ovan Bilaga 13
Vikingaskeppet Erik Emunen ingår också.Ägs av Foteviken AB I denna försäljning
ingår även Vikingaskeppet Erik Emune
som seglas av förening SVEGs båtlag.

2012 juli 26 26 Styrelsemöte den nr 2092 
Vidare om den ekonomiska sitsen i Foteviken Maritima centrum
1011715  samt presentation av ägarförhållanden på Foteviken
organisationerna.  § 5 Ralph Thysell samt Sven Rosborn föredrog sammanställningen av
ägarförhållande gällande byggnader och inventarier i fotevikens

se inventeringen

2012 Ägare

2012 FMC Ägare
FMC äger Administrations huset 43 samt 44a – gamla kontoret, 

2012 VELLINGE KOMMUN ÄGER Röda huset 44b samt smedjan etc 44c,44och används för personal samt frivilliga och föreningarna,
vellinge kommun Ägare
Gröna tältet Vellinge kommun
Bunkern
Röda tegel huset  
Bunkern ,Valhall - slambäddar och stommen till framtida Vellinge bygdegård   

2012 Föreningen SVEG Ägare
Svegs hantverkshus
 – idag stuga 19 var då SVEGs klubbstuga
Snickeribod   - bestående av tre bodar  blev  senare Vita huset och därefter stuga 2.
Förråds containers 44d och 44e 
Omklädningsbodar på hjul bakom varvet
Hakiställning – timmerföråd donerat till SVEG
Volontärhuset – senare  ombyggda av FAB  till stuga 5,6,7
Sängar , lösören 5,6,7,
Vita huset  inredning, våningsängar
Fotevikens Stugby 39  , Sex moduler  nr 11-16
stuga -stommar 17,19 skänkta till SVEG av Björns kompisar. ARKIV FÖR  böcker, museala föremål, 

2012 FAB Ägare
Dator och övrig
 utrustning i administratinons huset
Röda huset tvättmaskiner och lösören
Snickeriboden  Maskiner och verktyg
Förrådskontainer maskiner och verktyg
Timmersågen (wermlandssågen) 
Gröna tältet – lösöre 
Bunkern elektronik lösören mm
Pannrum 44 i -  hus med utrustning

Handelsboden 38a ägare FAB Köksutrustning inredning ink butiksinredning

2012-08-02 köpeavtal mellan Stiftelsen Foteviken maritima centrum och Björn Jakobsen.

Gamla administrationen, Fastigheten 38   entrébyggnad med kontor, alla lösören med  - biblioteket , arkivet, klädförrådet  sy och läder verkstaden , arrangemangsförrådet. Björn Jakobsen köper detta Fastigheterna 6-36 vikingastaden – alla lösören i vikingamiljöerna för 300 000:-för att stärka ekonomin  i stiftelsen 
Bunkern Fastigheten 44k alla lösören undantagna privata.
Allt Gick över till Björn M Jakobsen privat

2012-11-23 Satte man Stiftelsen foteviken maritima centrum FMC i konkurs

2012-11-28  Björn Jakobsen äger nu Foteviken Ab 556558-0296  samt Historiska skepp AB 556648-1791
samt har köpt fri Gamla Administrationen 2012-08-02 med allt lösöre vikingatid och modernt.

2012-05-04  Styrelsemöte i stiftelsen Foteviken Maritima centrum beslut att låna 1 000 000:- av Björn Jakobsen
Styrelse möte även i Foteviken AB samt Historiska skepp AB samma dag och informerades om samma sak.

2012-05-09 upprättas pantsättning samt ett Skuldebrev uppförs mellan Björn Jakobsen och Foteviken Martima centrum och pantbrev tas ut av Björn Jakobsen på foteviken AB samt Historiska Skepp AB

2012-05-17 Sven Rosborn, Sandra Enoksson Samt Ralph Thysell  - alla i ledande positioner på Fotevikens Maritima centrum samt historiska Skepp AB
De går igen och sammanställer en inventering på vem som äger vad

Ägare 2012

Ägare FMC

FMC äger Administrations huset 43 samt 44a – gamla kontoret Röda huset 44b samt smedjan etc 44c,44 ägs av Vellinge kommun och används för personal samt frivilliga och föreningarna Bunkern , böcker, museala föremål Vellinge bygdgård  Ägare Föreningen SVEG Svegs hantverkshus – idag stuga 19 var då svegs klubbstuga Snickeribod   - bestående av tre bodar  blev  senare Vita huset och därefter stuga 2. Förråds containers 44d och 44e Omklädningsbodar på hjul bakom varvet Hakiställning – timmerföråd donerat till SVEG
Volontärhuset – numera ombyggda av FAB  till stuga 5,6,7 Sängar , lösören 5,6,7, Vita huset våningsängar Fotevikens Stugby 39  , Sex hus  nr 11-16 17,19 skänkta till SVEG av Björns kompisar.

Ägare vellinge kommun Gröna tältet Vellinge kommun Bunkern Röda tegel huset

Ägare FAB Dator och övrig utrustning i administratinonshuset Röda huset tvättmaskiner och lösören Snickeriboden  Maskiner och verktyg Förrådskontainer maskiner och verktyg Timmersågen (wermlandssågen)   Gröna tältet – lösöre  Bunkern elektronik lösören mm Pannrum 44 i -  hus med utrustning Plasthallarna blev år 2000 Höllvikens bygdegård  46a, 44b  ,sedan  blev det Valhall med 46 d torshall  och 46 c fejas sal.
Restaurangkök tillbyggdes cateringköket av FAB och hus med lösöre ägdes av FAB - blev sedan Event vision AB  ägor i samband med nerläggning av koggmuseet restaurang. – återtogs av  FAB när Evetnvision namnändrat till Arrangemangsboaget och aktierna såldes återtog FAB – restarunagkökshuset med utrustning. Vitahuset, - min kompisgrupp och släkt -  SEAG var en lös grupp som höll på med experimentell arkeologi  Stommen utgjorde av flera bodar etc som ägdes av Björn Jakobsen Fab disponerade senare, Fotevikens Stugby 39 ,moderniserades och iordninggjordes av FAB Lösören samt inredningar möbler mm Entrehus 38 a 38 a samt toalett 38c Byggdes 2004-2005 av FAB - Handelsboden 38a ägare FAB Köksutrustning inredning ink butiksinredning Administrationsbyggnaden 38 d  denna byggnad byggdes till 2011-2012

Ägare Friluftsfrämjandes Friluftsfämjanes hus  nr 40  byggde de upp i området vi foteviken Stugor.

Alla bodar, moderna byggnader, lösören från såväl museiverksamheten  Stiftelsen fotevikens museum som Koggmuseet – historiska skepp AB   - gick nu över i Björn Jakobsen bolag samt föreningen Sveg behöll sitt 

2012-08-02 köpeavtal mellan Stiftelsen Foteviken maritima centrum och Björn Jakobsen. Björn Jakobsen köper Gamla administrationen, Fastigheten 38   entrebyggnad med kontor, alla lösören med  - biblioteket , arkivet, klädförrådet  sy och läder verkstade , arrangemangsförrådet Fastigheten 44k Bunkern alla lösören undantagna privata. Fastigheterna 6-36 vikingastaden – alla lösören i vikingamiljöerna för 300 000:- Gick över till Björn M Jakobsen privat

2012-11-23 Satte man Stiftelsen foteviken maritima centrum FMC i konkurs

2012-11-28  Björn Jakobsen äger nu Foteviken Ab 556558-0296  samt Historiska skepp AB 556648-1791 samt har köpt fri Gamla Administrationen 2012-08-02 med allt lösöre vikingatid och modernt. 

2013-01-01 Malmö stad la ner Kogg projektet 

2013-01-16 ekonomiska föreningen Nordiska föreningen för kulturell förmedling  NOK 769625-7471 bildas. NOK  blir organisationen som tar över stiftelsen FMC arbete med att driva Foteviken Museum

2013-01-16 Björn Jakobsen och hans bolag lånar  utan hyreskostnad, hus, utrustning, material etc till NOK  för att man där skall
kunna fortsätta den museala verksamheten med kring verksamheten etc

2013-01-16 Föreningen SVEG ställer upp med sina grejor kostnadsfritt.

2013-04-05  nytt arrendeavtal mellan NOK och Vellinge kommun  769625-7471 
På sju år fram tom 1 maj 2020 

2014-09-23  Foteviken AB 556558-0296 återköper  av Björn Jakobsen  fastigheten 43+44A  gamla administrationen.
Den hamnar nu i Foteviken AB ägor

2014-10-17 verksamheten med drift av koggmuset genom  Historiska skepp AB 556648-1791  är nerlagd. Bolaget får nytt namn och verksamhet till nya idevision i skåne Ab   NR 2 Bolaget användes inte speciell utan blev vilande. Bolaget blev vilade och fram till 2015

2014 ?När så Andreas ville lägga av med restaurangverksamheten om bli lärare på kockskolan fick Björn J  tillbaka Aktierna i Event vision AB och inventarierna överfördes till foteviken AB.
I samband med nerläggning av restaurangverksamheten på koggen blev hela köket över och flyttades till Höllviken bygdegård/Valhall samt museet restaurang Handelsboden i entré byggnaden.  Event vision AB fick dessa utrustnings tillgångar av Björn M Jakobsen.
När så Andreas ville lägga av med restaurangverksamheten om bli lärare på kockskolan fick jag tillbaka Aktierna i Event vision AB och inventarierna överfördes till foteviken AB.

2014 allt ägande flyttas till Foteviken AB från historisk mat & Event Ab

2015-01-14 byter bolaget  namn från Eventvision Ab 556761-5140 byter till Arrangemangsbolaget.  Planen var här 
ursprungligen att utveckla arrangemangsverksamheten i eget bolag. Till en början -Ett ganska stillsam tid bolaget
mycket lite aktivitet.

2015 Bolaget blev vilade och fram till 2015

2015-01-14 byter bolaget  namn från Eventvision Ab 556761-5140 byter till Arrangemangsbolaget. Med samma org nummer 556761-5140 Ett ganska stillsam tid bolaget mycket lite aktivitet.

2016-01 03 Två nya kockar vill prova på att driva Arrangemangsbolaget med restaurangen på museet  ”den fede gåsen” samt arrangemangsverksamheten på plats och i Valhall De får Bolagets aktier av mig men köket och den utrustning som Andreas fick när koggen lades ner lämnad han åter till foteviken Ab när han återlämnade aktierna i bolaget till mig utan kostnad.  All denna utrustning finns nu i  Foteviken AB ägor. Den sommaren är jag ledig på sensommaren –väl åter så ser jag att de bara har skulder och säger att de får sätta bolaget i konkurs.
xxx  Arrangemangsbolaget 556761-5140 i konkurs.

2016-01 03 Två nya kockar vill prova på att driva Arrangemangsbolaget med restaurangen på museet  ”den fede gåsen”
samt arrangemangsverksamheten på plats och i Valhall.  De får Bolagets aktier av mig men . utan kök och inventarie som är överförda till Foteviken AB.

xxxxx Arrangemangsbolaget 556761-5140 i konkurs. Den planen höll inte, på sensommaren –så ser jag att de bara har skulder och säger att
de får sätta bolaget i konkurs.

2017-11-01 idevision i skåne Ab 559125-6283 bildas med Björn M Jakobsen som ägare . Idevision ab är förvaltningsbolag 

2017-11-01 idevision i skåne Ab 559125-6283 igen bildar jag så  3 gg gilt bildas med Björn M Jakobsen som ägare
Idevision ab är förvaltningsbolag

2018-08-21 ändras historiska skepp AB 556648-1791 som fått namnet  idevision AB 2  till historisk Mat & Event AB 556648-1791 Detta med målsättningen att med Vår ekonom som Gertrud Berg som VD  driva Valhall restaurang och arrangemangsverksamhet i museet regi/Egen regi.

2018-06-24 Vår ekonom tillika vd i Historisk Mat & event Ab Gertrud Berg dör  

2018 Blir Historisk mat och event AB 556648-1761 dotterbolag till FAB 556558-0296

2019-06-17  Årsmöte NOK 769625-7471 Årsmöte §5 röstlängd 7 personer

2019-02 26   Björn Jakobsen säljer Foteviken AB till Idevision i skåne Ab nummer 3 org nummer 559125-6283  Detta innebär  att idevision i skåne AB  funnits i tre versioner med olika orgnummer sedan 1988. Det senare är idag verksamt som Moderbolag till Foteviken AB samt Historisk mat& event AB

2018-06-24 Historisk Mat & event Ab Gertrud Berg dör VD och museet  ekonom  

2018-08-21 ändras  åter bolaget namn från  idevision AB 2  till historisk Mat & Event AB 556648-1791
Detta med målsättningen att med Vår ekonom som Gertrud Berg som VD  driva Valhall restaurang
och arrangemangsverksamhet i museet regi/Egen regi.

2018  Blir Historisk mat och event AB 556648-1761 dotterbolag till FAB 556558-0296

2019-06-17  Årsmöte NOK 769625-7471 Årsmöte §5 röstlängd 7 personer

2019-02 26   Björn Jakobsen säljer Foteviken AB till Idevision i skåne Ab nummer 3 org nummer 559125-6283
Detta innebär  att idevision i skåne AB  funnits i tre versioner med olika orgnummer sedan 1988.
Det senare är idag verksamt som Moderbolag till Foteviken AB samt Historisk mat& event AB

2020-11-05  Överlåtelseavtal  - idevision 559125-6283 köper Foteviken AB 556558-0296 från Björn M Jakobsen 

2020-11-05 idevision blir Koncernledning  och all ägande flyttas till Foteviken AB från historisk mat & Event Ab

2021-03-29  Theres Assarsson blir styrelsesuppleant i Ibento AB 559309- 6687 där Christina Enehov är ordinarie ledamot

xxxx Idevision Ab  559125-6283 sälj till Historisk mat och event AB  556648-1791 till Christian Enehovs bulvan Therese Assarsson  I detta läge har mat & event AB skaffat på sig viss ny utrustning samt restaurang utrustning från idevision/Foteviken AB

2020-11-05  Överlåtelseavtal  - idevision 559125-6283 köper Foteviken AB 556558-0296 från Björn M Jakobsen när?2021-03-29 Idevision Ab  559125-6283 sälj till Historisk mat och event AB  556648-1791 till Christian Enehovs bulvanTherese Assarsson samtigt blir  Therese Assarsson blir styrelsesuppleant i Ibento AB 559309- 6687 där
Christina Enehov är ägare och  ordinarie ledamot.
2020 Fotevikens Museums som attraktion.
Vi vet redan att vi drar folk- så 50000  , kan inte det vara något att satsa på. Hjälpa till med annonsering och informationsspridning inom såväl som utom kommunens och landets gränser. I  år blir utbudet i Museibutiken blir ännu bättre, Mindre vandrarhemsboende blir stugboende klar samt restarangdel som kan erbjuda såväl kaffe och kaka som spännande vikinga mål o m därtill hörande drycker.

Vetenskapligt
Vetenskapligt ger också detta reservat många nya dimensioner. Dels genom möjligheterna med den exprimitella arkeologin. Där husbygge, Båtbyggen utprovning och forskning med olika hantverkstekniker bortglömda och idag bara teoretiskt beskrivna många möjligheter.

Det tillför vetenskapen inte bara möjligheten till utprovning men det ger också utrymme för nytolkningar och vetenskapliga och populära arkeologiskt beskrivna rapporter och publikationer. Dessa kan publicera dels i det tryckta formen men även förmedlas via Internet, film och multimedia presentationer. På så sätt ger det också adekvata uppgifter för intresserade, arbetslösa mm som så väl hantverksmässigt som produktion på olika media och moderna tekniker kan träna sin färdighet

Vikingareservatet
Vikingareservatet som drivets i Museets regi kan ses ur flera perspektiv. En plats där arbetslösa får medverka med adekvata uppgifter. En plats för pedagogisk verksamhet för skola under vår och höstterminen Ett besöksmål för den lokalt boende och för den betalade Turisten.Vikingareservatet är unikt. Platsen har en historiskt förankring, den är vacker utmed havet, den är tillräckligt stor för att skapa förutsättningar för att bli självbärande kulturplats. Vikingareservatet  har sin bakgrund från det att se till att skapa en kulturplats som belyste Vellinge och  Falsterbohalvöns storhetstid  700-1500 med den maritima miljön och aktiviteterna i spetsen- dvs fiske, sjöfart och handel. För att dra ytterligare publik till museet – skapades då tankarna kring Vikingareservatet. Möjligheterna gjordes genom den mark som kommunen ställde till förfogande samt den stora arbetslösheten.
Genom att innanför en vall bygga upp ett samhälle från perioden 1000-1100 tror vi också att denna aktration kan skap mycket intressanta framtida möjlighter för museet såväl kulturhistoriskt som vetenskapligt som ekonomiskt.

Området
Området skall bebyggas med ett fyrtiotal byggnader. Innanför vallen ligger husen tätt, man tar sig fram i de små gyderna mellan husen. Varje hus har sin speciella funktion. Här bor och verka hantverkare från när och fjärran. Man ”äger” ett antal veckor som man som hantverkare lever i sitt hus sedan kommer nästa familj och tar över. De andelsboende svara för skötsel och boendemiljön, utbjuder sina tjänster och produkter till den besökande samtidigt som man utgör en levande bild av historien i huset. 

Vikingatida vandrarhem
Andra hus är reserverat för boende” turister” som önskar ta del av vikingalivet. De får ”hyra” ett hus  under en vecka eller två, efter en  en halv dags inskolning i regler och vikingatid får de så låna en uppsättning vikingakläder, sedan ingår de i den lokala befolkningen i ”vikingareservatet” är med om de dagliga hantverksysslorna sköter sitt hus och utgör även de en levande bild av vikingen i sin miljö.
Pedagogiks verksamhet
Intresset från skolorna att använda området i pedagogiks syfte är mycket stort , de ser vi redan nu med första sesoongen bakom oss. Den kan växa och utveckla oerhört mycket och förlänger givetvis sesongen för vikigareservatet användningsområde – liksom kursverksamheten och andra gruppers och föreningars medverkande i olika aktiviteter.

Lägerskola – pedagogisk verksamhet
På samma sätt bildar lägerskolorna sin del av reservatets naturliga liv. En skolklass kan här leva vikingaliv en dag eller med övernattning i vandrarhemmet eller i ett av de större vikingahusen, med pedagogernas hjälp får de så prova på livet, teknikerna med från olika hantverk, spel och tävlingar, mat från den tiden. Givetvis kan de också samlas boende i ett antal vikingatält. När skolsäsongen är slut – håller pedagogerna öppet i den pedagogiska verkstaden där far och son kan smida tillsammans med en hjälpande hand från pedagogen . Denna lokal utgör det första husen på området dvs strax innanför entrén och innan man går in i huvudmiljön innanför vallarna och utgör en spännande miljö för sig själv. Framöver kommer jaktslinga och andra prov i den pedagogiska verkstand medföra att man kan bli  Miniviking och även på distans följa och utveckla sina kulturhistoriska kunskaper via Internet. –man håller det vi liv – och så återkommer man även nästa sommar. Kursverksamhet
Men även vuxna, redan bitna vikingar och noviser skall här få sin chansen. Kurser och seminarier i vikingatida hantverk baserade på veckotema kommer att pågå från tidig vår till sena hösten.Dessa arrangeras i samverkna med befintliga kursarrangörer. Vi tror mycket på samverkan.Kyrkan
Ett kors är rest och vigt på den plats där kyrkan skall stå. När så väl kyrkan är klar står det öppet för dop, bröllop, och inte minst konfirmationsläger. Med vikingen som tema.

Samtliga organisationerna
Bilaga 14
  
Försäljning gamla administrationen med lösören
§ 6 Tillika att för att ytterligare stärka likviditeten sälj Gamla
Administrationslokalen,  alla lösören i vikingstaden,

20XX ole Crumelin   marinark i foteviken

 

 kockumshusen polistransport

 

Volontärhuset rustas upp

volontärhuset

 

2001 okt-20 Övernattningsrum ( stugor) nu stuga 20 då  Bengts övernattning  2 byggnad 16 två delar som numera är stugförråd

2001 okt-20  klubblokal och sedan stuga 17

2:Övernattningsrum (stugor) byggnad 16 två delar som numera är stugförråd samt

byggnad 24 som blev stuga 17 samt Klubbstuga byggnad 27 som blev stuga 0, 1 och 2 efter två senare tillbyggnader.

Upprensning markerna lilla hammar 49:1

2008 Ställplats

1 byggnad 15 som tidigare använts som forskningslokaler

 

 ENTREOMRÅDET
2004 – 
Vi bygger ny entrébyggnad till museet med butik, cafe, hörsal samt offentliga toaletter. 2004-05-18 Dnr 2003/071 Entrehall överskrider byggrätt med 160 kvm (160%). Bygglov beviljas) Tillbyggnad av museientré Ny entrébyggnad till museet. Till de två butiksbodarna bygger vi nu till en helt ny länga med shop, samlingslokal/hörsal och besökstoaletter. De gamla bodtoaletterna tas bort likaså fikabod och förrådsbod. BBR kap 3 Enkel genomgång av utformning, ingen kommentar. BBR kap 4 Grundundersökning gjord, genomgång konstruktion – ingen kommentar. BBR kap 5 Branddokumentation skall redovisar och är gjort. BBR kap 6 VA och ventilationsritning framtagna och redovisade. BBR kap 8 Barnsäkerhet kontrollerad. BBR kap 9 Ok. Vid protokollet Bengt Jeppson Byggnadsinspektör.

 

Gamla butiken

 

ENTRÉBUTIKEN

 

 

Tissö huset model

l

 

 

 1. 2003-06-08 inget påbörjat

 2. 2003-07-22 inget påbörjat

 3. 2004-06-20 takstolar börjar resas
  2004-07-22 takplåt läggs

 4. 2005 -03-13 inredning klar

 5. 205-05-26 invigning

 6. 2004-04-15 Beviljat bygglov

 7. 2004-05-14 togs beslut om kontrollplan

 8. 2004-05-19 brandskyddsdokumentation

 9. 2005-12-27 installation av återvinning i ventilationssystem

 10. 2006-11-20 diskussion om avslutat bygge

 11. 2009-04-15 ärendet måste avslutas

 12. 2010-02-22 ansökan om slutbevis- saknar ovk prokoll

 13. 2005 -06-26 inviger Region skånes ordförande Clas Göran Jönsson entrébyggnaden

 14. Slutbevis Var på avslutning av entrébyggnaden? 2010-02-22 slutbesiktning saknar ovk

 

 

 

 

 

Utveckliing butiken 2014

 

 

 

Halörs Salen

utedäck entrecafe

NYA KONTORET uppe

 1. Nya adminstrationshuset sammanbyggt med entrébyggnaden

 2. Till extrabyggnaden bygger vi nu till administrationslokalen med samling och hantverkslokaler. Den gamla fikaboden, omklädningsrum, förrådsbodar flyttas.

 3. 2011-09-13 BY0214 Dnr 2010/0657

 4. Nybyggnad av komplementbyggnader

 5. 2013-12-12 Besiktningsprotokoll lokalernas läge Dnr 2010/0657 2003/0714

 6. 2015-03-10 2015/0607 bygglovsenheten bedömer att ansökan är fullständig

 7. 2010 snickeriet i Malmö flyttas, blir utställningshallar och kopplas samman med Fotevikens entrébyggnad .

 8. Slutbesiktning ?

2011 okt

 

 

 

 

Utställningen  vid entrehuset

 

 

 

 

 Info hallen  byggs

 

VALLEN PÅ plats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLASTHALLEN Byggnad 9 Kupoltält befintlig permanent samt byggnad 9B snickarboden enligt ritning är hallen befintlig temporär
och byggnad 9B är byggnad 26  Byggnad 9 plasthall gammal befintlig temp bygglov sedan 1990 talet eller tidigare.

 sy och snickeri kontor/snickarbod temporär – funnits på plats sedan

Byggnad 5 Båtvarv, hakiställning med plasttak enlig senare troligen temporärt bygglov 3 år 
Byggnad 3 Förråd permanent bygglov.På alla dessa byggnader har ritningar och foto redovisats.

Vid röda huset uppförde vi en hakiställning som varv till båtbygge; containerplacerade
vid sidan som förråd. En haki ställbygge blev timmerförråd vid sågverket.

Till detta bodar  hjul samt containers bakom varvet. Temporära bygglov 
funnits på plats sedan 2000-04-27 dvs. 20 år –PERMANENT?
: Snickeri – funnits på plats sedan 2010 flyttade från Koggmuseet dvs. 10 år –PERMANENT?

2002 ADMINISTATIONSKONTORET 
I denna veva fick vi modellhus från Falsterbo radarstation som vi uppförde vid
sidan om röda huset och som framöver skulle bli vårt kontor. På bassängerna mot
norr flyttade vi forskning och marinarkeologi tillsammans med vårt ritkontor.

 

Byggnad 14 bunkern – pumphus till reningsverk befintlig permanent  enligt ritning permanent bygglov. 
Byggnad 13 pannrum till administrationsbyggnad - enligt ritning permanent bygglov.

 

 

Röda huset  fikarum


smedjan

3DJE HALLEN

 

ELCentral valhall

 

CATERINGKÖKET

2001-01-21 lämna bygglovsansökan in för nya cateringköket
Nästa fas vi bygger permanent cateringkök - bodar kylcontainer etc försvinner.
Cateringköket ingår i Etapp 1 och

2001-okt 20
5 kylcontainer bod byggnad 11 & 12 t
ogs bor när vi byggde nya cateringköket

BILD  bodar

 

Bygdegården 2005

 

 SÅ STARTADE DET

 

 

 

Föreningen SVEG blev en av hörnstenarna tillsammans med kommunen och Falsterbo museum när man så stadsfäste Fotevikens Museum som kommunalt museum och ansvarig remissinstans för marinarkeologi i kommunen. Med detta ansvarstagande växte verksamheten i den nya rollen som museum med förmedling av kulturhistoria, baserad på vetenskaplig forskning och experimentell arkeologi. Levandegörandet av kulturell improvisationsteater utvecklades och snart blev Fotevikens Museum en betydande turistattraktion i Vellinge kommun.

Vi hade uppnått statuskraven för att vara ett ”Arkeologisk friluftsmuseum” och i Sverige ingick vi nu bland friluftsmuseerna tillsammans med bland annat Kulturen i Lund och Skansen.

 1991 juni 29 Liontassen Lejontassen,

Många spännande minne, och resultat.  Synbart är också uppmuntran från omgivningen, med
1993 Vellinge kommuns kulturpris, Björn M Buttler Jakobsen
1993 Liontassen från Lions, Björn M Buttler Jakobsen
2008 Hederspris och eldskälspris från Svensk Kulturarv Björn M Buttler Jakobsen& Sven Rosborn
2008 Mottagare av Scandinavian Travel Awards pris till Fotevikens Museum, utdelat på de förenade nordiska ländernas ambassad i Berlin, 
2016 Museet utsågs av Lonely planet och  rankning av en av 500 platser man måste besöka innan man dör.
2018 finalist i xxxxxxx 
Alla fantastiska reportage, tidningsnoteringar och alla de filmbolag som använt Foteviken miljöer i filmer om Viking runt om i hela världen.

 

 

Här kommer så hela historien från dess begynnelse

Anledning till föreningen SVEG  och bildandet av fotevikens museum 

1981 För mer än 40 år sedan

Verksamheten, har sina rötter i fyndet av vikingaskeppen i Fotevikens
mynning 1981. Från denna händelse skapades den marinarkeologiska
föreningen SVEG på mitten av 80-talet. 

Flygarkeologi och fynden av de 5 vikingaskeppen i foteviken 1981 var starten

Föreningen SVEG gäng Samlades för att bygga flotte och rusta för sökning kring näset 


Man rustade flotte & båtar, man dök och sökte kring näset och Skåne

Scandinavian Viking Explorer Group  byggde upp under 1980-talet, och vars arbetet
utvecklades till att bli ett kulturellt pilotprojekt och en spjutspets inom den
sydsvenska marinarkeologin. Ordförande i föreningen var Björn M Jakobsen.

Man la upp strategier och utvecklade  sökning efter vrak och lämningar  i hav och på land 

Man dök &  undersökte "Knösenvraket"   under ett par säsonger,

 Man medverkad vid marinarkeologiska excursioner

Studiresor till Nationalmuseet i Danmark, resor, utställningar  och mycket mer

Föreningen SVEG bildades
 man skapade en bas vid Falsterbokanalen och letade mark för framtiden

 

1989
De fanns idéerna till ett maritimt museum och på uppdrag av kommunen
påbörjades letande efter lämplig mark .

Förening SVEG ideella verksamhet  startade & skapade plattformen
för det framtida museala verksamheten 

föreningen SVEG satsade på Museum på Falsterbohalvön

1993 föreningen SVEG som  initiativtagarna

 För 30 år sedan tog  Föreningen SVEG initiativet till bildandet
av  Fotevikens Museum som startade 1993 och formellt blev museum 1995.
Fotevikens Museum som också blev officiellt  institution  med kommunal Museum status.

1993 Driva  museet
Det blev en stiftelse som skulle driva den museala verksamheten

1993  bildades fotevikens museum 
 Museets organisationen var klar med initiativtagare Björn M Jakobsen som museichef.   

 

1995
Fann man marken och Vellinge kommun avsatte ett ca 70.000 kvadratmeter stort markområde vid Höllvikens nordöstra strand för museets verksamhet. Detta år  kom Björn M Jakobsen gammal  klasskamrat, Sven Rosborn med  som informations- och forskningschef på museet.
Andra viktiga nyckelpersoner var  Christer Westerdahl & Harry Alopeaus  

 1995 Historien om verksamheten
Föreningen SVEGs museum etablerades som kommunalt museum . Uppdraget var då att sätta fokus på Vellinge kommuns vikingatida och maritima historia längs kommunens långa kustlandskap och kustvatten.
Senare omdefinierades uppdraget till att gälla hela Skåne och ett vidare ämnesområde.

Föreningen SVEGS museum, Fotevikens Museum, blev med sin  vikingastad ett arkeologiskt
friluftsmuseum med experimentell arkeologi och levande historia som sin huvuduppgift.
Inom Europa går denna typ av museer under beteckningen "Archaeological Open Air Museum".

Deras status som officiella museer reglerades redan av den världsomspännande museiorganisationen ICOM 9 juli 1956:

«The title "Open-air-museum" cannot be denied to a museum of which the buildings, completely or partially,
as copies or true to scale reconstructions are rebuilt after original patterns, are properly furnished and open to the public.
" These concessions can be made only under the condition that: "the original buildings of the type portrayed are no longer
available and copies or reconstructions are made according to the strictest scientific methods.»

De tre stiftarorganisationerna:

Huvudområdena har varit :

Den vikingatida och medeltida historien med utgångspunkt från Skåne. Levandegöra och förmedla vårt kulturarv till en bred publik. 

 

 Förmedla vår kunskap på ett informativt och djuplodat sätt, inte minst via modern digital informationsteknik.

 

Under de första åren tillbringad verksamheterna vid Falsterbo kanalen där man byggt upp sin kamp

 

Föreningen SVEG flyttade  från kanalen bodar till lilla hammar 49:1 vid foteviken 
 

' 

1995  När vi så  fick tillgång till marken 1995 juli månad och flyttade då verksamheten från kanalen där vi hade ställt upp bodar container etc. för föreningen SVEGs marinarkeologiska forskning samt driva det arbetsmarknadspolitiska projektet som föreningen bedrev med ca 70 personer 1993. och där byggdes så fotevikens museum upp

1996
Ett skeppsvarv och enkla grophus var början  till det arkeologiskt friluftsmuseum,  som  med tiden skulle utvecklas till uppförande av en vikingastaden, 

 

Våra bodar flyttades till den mark där idag vi har historisk verkstad. El och vatten fick vi låna från SYSAV. 3 längor med bodar ställdes upp.

 

Världens hittills enda försök att återskapa en vikingatida stad som är byggd med arkeologiska fynd som mall och historiskt källmaterial som grund.

 

En länga med kontor och bibliotek, en länga för forskning, dokumentation och förmedling och en länga för hantverk. Toaletterna var Bajamajor. och 

 

En stor plasthall som fördes upp vid bodarna där hantverk och experimentella arkeologiska projekt kunde genomföra under den kallar delen av året .

 Med  tiden kunde vi så  byggde vi vår administrationsbyggnad där vi skulle hålla till i många år

Den gamla soptippen och  Reningsverket med sitt fantastiska läge utmed havet och tillåtet att bygga havsnära var en fantastisk möjlighet för den framtida verksamheten

 

1996 Vallen byggs 
Snart skulle under ledning av numera avlidne Gösta kunde marken säkerställas, alla material  som i i efterhand  l tippats på maren  med grus, jord och flinttömningar på toppen av berget, användes för att skapa ett landskap samt den ringvall som idag innesluter vikingastaden.

 90 talet 
Under 90-talet, när det var stor arbetslöshet,  var många  mycket kunniga arbetslösa personer engagerade till att bygga upp verksamheten inkl  museet. När tiderna sedan ändrades till det positiva blev konsekvenserna man  tappade personer och medel.

Fotevikens etablering på marken Lilla Hammar 49:1 
Etablering sker på tomtmark. Foteviken har fått bodar och stugor till skänks. Dessa nyttjas som verkstäder, föreningslokaler, övernattningslokaler (vandrarhem och stugor) etc.. Kök till samlingslokalen byggs på plats (uppvärmningskök i Bygdegården) Samlingslokalen inryms i befintlig lokal (Valhall), likaså administrationsbyggnaden.

Förstärkning till de frivilliga - arbetslösa specialister
Det var en stor grupp arbetslösa med i projektets olika delar och styrkan varierade mellan 60 och 135 personer.

 

Människor med bred yrkeserfarenhet från media, marknadsföring till sälj, hantverk och bygg.

 
Detta innebar även att all vetenskapligt och experimentellt arbete kunde dokumenteras på foto, film, skrift och teckningar samt på ritningar.

 
Vi hade även egen arkitektavdelning så alla hus, byggnadskonstruktioner etc. med gällande bygglov hela tiden gjordes och lämnades in till kommunen.

 

Eftersom mycket var bodar, containers, moduler och en stor variation där placeringar och flyttningar av dessa ofta skedde de första åren så arkiverades dessa bygglov och ritningar i kommunen på en speciell hylla.

Experimentell Arkeologi & Levandegörande
Efter 3 års planarbete fanns också en godkänd detaljplan över området. Här fick vi nu möjlighet att utveckla den experimentella arkeologin med mål att levandegöra den vikingatida historien. 

VIKINGARESERVATET Vikingastaden 
växt säker fram , hus för hus, miljö för miljö  vi kanten av havet i Foteviken 

 

Platsen blir allt mer spännade år för år  med nya hus som & miljöer som  bygg upp, och allt fler vikingar från hela världen  kommer till Foteviken & medverkar 

 
föreningen SVEG  växer 
allt fler frivilliga medverkar  på land och till havs,  modernt & historiskt

Studieresor Möten, föeläsningar och hantverksträffa gör gänget allt duktigare  och kompetenta

Jan löfström minnesfond diplom är också en uppskattad bevis på finna personliga insatser

föreningen SVEG & Fotevikens Museum fortsatta marinarkeologisk forskning

1997 MIR 
Att bedriva egen forskning och ta del av andras forskningsresultat måste utgöra grundstommen i denna typ av verksamhet, att fysiskt levandegöra vårt kulturarv. Trots små medel bedrev SVEG ett tämligen stort arbete inom detta område. Projekt som "MIR -  marinarkeolgisk databas" med sammanställning och handbok med filmavsnitt för marinarkeologiska undersökningar var ett sådant projekt.

 

Man medverkade i skapade av Marinarkeologiska Rådet. Museet sammanställde en handbok på mer än sexhundra sidor med tillhörande videoprogram i ämnet marinarkeologi vilken bl.a. användes i utbildningen på universitetsnivå.

föreningen Sveg och uppbyggande av Koggmuseet i Malmö för Malmö Stad

1998 Koggvarvet  som sedan blev Koggmuseet i Malmö på annan plats
Ett annat projekt, initierat av föreningen SVEGs styrgrupp, var Koggmuseet.  Här initierade vi  byggandet av två koggar efter medeltida förebilder utifrån samma nyskapande museiprincip.

 

Projektet, som blev förlagt till Malmö och leddes av museet och förenings Svegs frivilliga , blev Nordens största medeltida projekt under sex år 1998-2010 .   Här bildads så Malmöja, en medeltida hamndel med två koggar  

 

1999 Byalagets och Erik emunens båtlag  bildande
Mycket kommer att handla om vikingatid och medeltid. Med seglingskurser och aktiviteter för alla medlemmar. 

  
2000 SVEGs byalag. 
Föreningen SVEGs byalag.  Detta bildades år 2000.  Ett fantastisk tillskott av människor med blicken för ett vikingatida liv och leverne. 

 

Föreningen SVEG skapade byalaget med regler för de frivilliga att använda de historiska miljöerna och medverka till förmedling av vikingatida hantverk  genom levandegörande. 

 1999 mars 20 första träffen och därefter fortsättes det hela sommaren, umgås, fika och hålla på med vikingatida aktiviteter och kurser. Givetvis även rustning av  vikingaskepp Erik Emune.  och segling rodd med många spännande aktiviteter hela sommaren . 

 

1999 12-20 juni seglingskurs  den danske skepparen Bo Jörgen Nielsen som tar oss ut på havet och lär ut sina kunskaper. 
Erik Emune en avgörande roll vid skymningen då ”Slaget vid Foteviken” äga rum. 
1999 juli 2-4 vikingamarknad t och givetvis  seglar Erik segla strandnära . 
Följ med till Turkiet och segla Heimlösa rus mot de ryska fjordarna. Planer finns också att med Gaia, en kopia av Gokstadfyndet segla till Borre i Norge efter marknaden på Foteviken   

 

2000 Skeppslag
Foteviken båtlag  utvecklades till Foteviken skeppslag  2000  seglade vikingaskepp och koggskepp. avdelningen finns kvar men vilade avdelningen för närvarande 

 

 

2000 EU projekt

År 2000 kan upplevas som ett genombrottsår när det gällde möjligheterna att finansiellt arbeta på att föra upp tankarna kring arkeologiska friluftsmuseer på ett internationellt plan. Med initiativ som oftast hade nordisk bakgrund skapades under detta och kommande år många olika EU-projekt i norra Europa, främst med koppling till vikingatid. ”Balder”, ”North Sea Viking Legacy”, ”Destination Viking Living History” och ”Destination Viking Sagaland” är några av dessa, se: www.destinationviking.com. Snart skapades också EU-projektet ”LiveARCH” tillsamman med övriga medlemsanläggningar i EXARC, se: www.livearch.eu. För att kunna etablera en internationell bas för begreppet arkeologiskt friluftsmuseum (eng.: Archeological Open Air Museum) krävdes emellertid gemensamma riktlinjer för rekonstruktionsarbeten, förmedling, re-enacting, living history och interpretation of experimentell archaeology. Så fanns t.ex. i Europa ett flertal olika begrepp på samma typ av anläggningar, vilka alla arbetade med förmedling av arkeologiska resultat: ”park”, ”center”, ”forntidsby”, ”historisk verkstad” m.m.. En viktig milstolpe i arbetet för ett enhetligt regelverk uppnåddes vid ett stort EU-möte inom projektet LiveARCH på Fotevikens Museum den 9 nov 2007. NOOAm samverkan med EXARC - European EXchange on Archaeological Research and Communication.

2001

2004 - 2009  koggarna

Koggmuseet, - Samtidigt växte de vikingatida miljöerna i Vikingastaden i foteviken  utvecklas även . Projektet Malmö kogg , som blev förlagt till Malmö, blev Nordens största medeltida projekt under sex år, vilket leddes av museet.

 

Här  svarade föreningen Sveg, stiftelsen och Fotevikens Museum för att utveckla och rusta de två koggarna som man byggt i Malmö för segling.

Samtidigt byggde man upp Koggmuseet i Malmö med både traditionella utställningar och med levande miljöer. Arbetet med förmedling och förmedlingsmetoder ingick också.

2003 Malmö 1692 
Projektet ”Malmö 1692” är ett annat exempel av många. Detta projekt initierades och genomfördes av Sven Rosborn  under många år. Fram till 2007 har det varit möjligt att
digitalt kunna återskapa Malmö på 1600-talet med utnyttjande av alla historiskt kända originalkällor. Projektet var fullständigt enastående, t.o.m. sett i ett europeiskt perspektiv. Tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen vid Malmö Stad startade detta  unikt nordiskt projekt vad gäller att göra vår arkiverade historia mer levande.

 Fram till 2007, har det varit möjligt att digitalt kunna återskapa Malmö på 1600-talet med utnyttjande av alla historiskt kända originalkällor. Projektet är fullständigt enastående, t.o.m. sett i ett Europeiskt perspektiv.

 

 

Sidoverksamheten men ack så viktig för finanserna

2004 När vi byggde Koggmuseets för Malmö stads räkning i Malmö försågs vi
även detta koncept med en restaurangdel. Det bygges upp och hanterades på

samma sätt som tidigare, dvs Foteviken AB byggde lokalen, men här investerade Foteviken AB även utrustning porslin samt köksmaskiner och Ärtholmen byggde köket

 Valhall , Hölvikens bygdegård har varit lokaler som föreningen SVEG under alla åren kunna nyttja för möten och aktiviteter. Lokal rena har nyttjas för utställningas uthyrning till arrangemang fester och museet egna arrangemang och EU projekt. På så sätt bidraget till ekonmiskt stöd förverksamheterna på Foteviken.  Med satsning under pandemin på Smokey  BBQ & pickles  bidrog detta väl som ekonmiskt stöd. Smokeyfood drevs av Björns ena bolag Historisk mat & Event Ab och nu när han skulle pensionera sig erbjöd han  verksamheten till personen som drivet restaurangrörelsen för hans bolag PG A omständigheter med sprittillstånd blev ekonom på museet, den som övertog aktierna. Man skulle under en period hyra  utrustning för kök, bar och restaurangverksamheten. När  månadsbetalning uppgick till hela värdet skulle man så få överta maskiner & utrustning. Fram till dess fick man även utan kostand fått  låna Restaurang & kökslokalerna Foteviken AB
ägde  dvs Björn M  Jakobsen andra  Bolag. När slutlikvid slutligen betalts skull  man så framöverfå hyra lokalerna.

Vallhall
Redan 1995 aug Redan vid inflyttning  på sommaren 1995 började vi nyttja dessa lokaler för  det stora arbetslösprojekt vi då bedrev. De tidigare slamhall med  påbyggt takstomme och trasigt  korregerat plasttak med golv bestående av grus och asfallt  blev till nytta.   Det  fanns en potential här och vi fick tak över huvud, för hantverk samt pedagogisk skolverksamhet de första åren .Kök omarbetats och godkänts av Miljökontoret
Nästa steg blev att vi använde och  nyttjade loklaerna till enkla vikingagille. Bänkar och långbord i all sin enkelhet, , Mat, caterades från Ärtholmens festsalar och man grillade helstek gris på parkeringen utanför.

1996 dec  Höll vi lucia fest för den arbetslösa gruppen som vi hanterad på foteviken ca 70 personer
Ett brandsäkert pannrum  byggdes så att uppvärmning med eldningsolja kunde ske  och  vi får värme på plats via radiatorer.
Nästa steg är att vi byter ut plasttaket mot plåttak, isolera väggar och tak samt inreder hallarna med träplank på väggar och tak  - vi har fått en vikingahall -  Valhall.
Vi lägger nytt plankgolv i alla hallarna.
Vi förser hallarna med el 75 amper för  köksutrustning etc. via EON som gräver och installerar.
För allt detta söker vi bygglov i Vellinge Kommun.   Hedins bygg och vvs är vår entrepenad som förser oss med allt material och leder byggverksamheten.
1999 vi bygger  ett serveringskök i en av hallarna samt i den andra hallen ,3 toaletter inkl  handikapps toalett,
2000 dec  är vi bereda att starta med midvinterblot –  och till detta bygger vi scen , långbord och bänkar, och inredning. Vi investerar i  värme via  luft /vatten och ersätte därmed uppvärmningen via eldningsolja och panna.
2000 Cateringköket bygge och utveckling  Temporärt kök till Vallhall byggs runt år 2000
Detta består av 3 bodar som sammankopplas samt en kylcontainer samt förrådsinhängande. Detta i direkt anslutning till Valhalls (Bygdegårdens) uppvärmningskök och diskrum.
2000-12-01 Det första midvinterblotet för publik i Valhall. Här funkade de temporära köket
2001-01-21 Nästa fas vi bygger permanent cateringkök - bodar kylcontainer etc.

2001 full rulle vidare  - vi beslutar att satsa ytterigare,  Foteviken AB  får bygglov att uppföra ett cateringkök som kopplas direkt till  Valhall, man utökar disk och rangering i Valhall.   Ventilationssystem,  brandsäkring av träväggar, sprinkler vid stekbord,  kylrum, kylt soprum finns nu på plats. Ärtholmen investera i maskiner,  service, glas etc.
2002– allt klar och julbord och företag arrangemang rullar in.
2000-2003  Vikinga gille i valhall. Detta gjordes ihop med Eventbyrån i Malmö som sålde in föreställningarna, Ärtholmen stod för maten och vi för showen. Detta koncept fortsatte de närmast åren och även med företags träffar, bröllop, föreningar nyttjade denna spännande miljö till sin aktivteter som kombinerades med guidning och aktiviteter med lekar i de vikingatida miljöerna. Detta pågick under flera år. i alla fall mellan 2000-2003d Det är Ärtholmen som caterar maten och vi nyttja vårt uppvärmingskök vid serveringen.
2003 Bildades Historiska Skepp Ab som på uppdrag av Malmö stad skulle bygga & driva Koggmuseet i Malmö med medeltidskeppen, pedagogisk verksamhet inkl arrangemangsverksamhet. Till detta tillkom även  Koggmuseet resturangverksamhet.

När vi byggde Koggmuseets för Malmö stads räkning i Malmö försågs vi även detta koncept med en restaurangdel. Det bygges upp och hanterades på samma sätt som tidigare, dvs Foteviken byggde lokalen, men här investerade Foteviken via Historisk skepp AB även utrustning, porslin samt köksmaskiner och Ärtholmen var här med som entrepenör och bygge upp  köket med köksutrustning service etc
2004I detta läge  när så köket var klart på Koggmuseet som Foteviken/Histroiska skepp AB hade finasierat och ägde, ville Kjell Bjärlestam ägare till Ärtholmen AB,  trappa ner. i Han  sålde inkråmet som han ägde  med köks och serveringsutrustning i bygdegården och cateringköket  - som fanns i Valhall och caterinköket till Foteviken AB. Foteviken Ab FAB blev nu  ägare till såväl köks utrustning  och serviering som porslin och maskiner på såväl  Koggmuseet som i Valhall bygdegården. 
2005 Efter det att Kjell B lagt av  bildade så, Foteviken Ab  - Fotevikens kulturcenter AB  som diftsbolag och  under ett par år drev detta av olika aktörer på entrepenad 
2009 ombildades  Fotevikens kulturcenter AB till  Eventvision Ab.   Aktiernas i detta bolag ger  Björn till  Andreas Albin, Björn  systerdotters  man.  Andreas driver så restaurangverksamheten i såväl Foteviken som på Koggmuseet i Malmö
2010 När så koggmuseet läggs ner ombildas Historiska skepp Ab till Nya Idevision AB som Björn driver som sitt förvaltningsbolag.  Andreas stänger köket på koggmuseet och driver vidare Bygdegården/Catrinköket och valhall. I denna veva donerar Björn köksutrusning etc från koggmuseet resutarangdel  i Malmö till det av Andreas ägt bolag Event vision  AB.
2014 Han andreas,  driver detta i flera år till han får barn och skolar om sig till kock lärare.  När han  så återlämna aktierna till Björn för Eventvision AB passa Björn även på att tömma bolaget  Eventvison AB på hela sitt innehålle av utrustning etc, det som han, Björn  tidigare donerat till Andreas.
2015 är så Event vision ett tomt bolag och dessutom aktikapitalet minskas till 50 000:-
2016 Nästa ingen rörelse i bolaget  till Björn återaktiverar detta med nytt namn ARRBOLAGET AB  med Mattias Person vid rodret.  Han får (betalade aldrig för  aktiern) aktierna i bolaget och skall till samman med Pelle Persson driva arrverksamheten i bygdegårdens lokaler samt i museet entrébutiks lunch och cafe med ”Den fede Gåsen” -   Han får nyttja, utan kostnad , mot del av vinst  -  all köks och serveringsutrustning inkl möblemang i såväl valhall, cateringköker, bygdegården samt museet entebutik.
2017 varade det  till  innan de gick i konkurs  - så då fanns inte denna verksamhet eller bolag kvar  längre och i bolaget fanns inget av värde.
2017 -2019  en sporadisk verksamhet med lokaluthyrning genom Höllvikens/Vellinge Bygdgård och ett och annan arrangemang med test av olika aktörer  - som då skötte detta  via Historisk mat och event AB som bildas 2017
2020  vi testar med Chrsitina Enehov samverkna  - han gör jobbet och jag Björn äger hus och inventarier, köksutustning,  dvs alt  utom röken. Vi delar 50/50 – det går bra.
2021  Säljer bolaget Historisk Mat och event AB till Christian Enehovs bulvan Theresa Assarsson  och allt gå i pipan..

2021 dec  samlingslokaler bygdegård & Smokey

Björn M Jakobsen, Sven Rosborn, Ralph Thysell, Karl Fredrik Wasén, Oscar Gumaelius, Susanne Buttler, Uno Jansson, Birger Enoksson, PU Hörberg,

Kulturprojekt
Man har även flitigt deltagit i, och lett, många mycket stora EU-projekt. Läs mer under Culture projects.

Sponsorer
En stor mängd sponsorer har under åren bidragit till uppbyggnad och utveckling av verksamheten.
Till alla dessa ges ett stort tack!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omstrukturering 
Björn M Buttler Jakobsen  bolagen ombildas   till koncern med Idevision som moderbolag
BMJ  bolag  Idevision AB  har köpt  bolag en FAB  foteviken AB med MAT  historisk Hat & event Ab och  gjort båda till dotterbolag under IDEvision ab

 

...