Ägande

Ägandet

 

Bakgrund

1993-10-01 låg första  utkastet till sitiftelsen  Fotevikens Maritma Centrum på plats , gällande verksamheten på kommunens mark lilla hammar 49:1Det gällde etableringen av Fotevikens verksamhet  inklusive museum  pedagogi , arrangeman och företagsverksamhet. All detta i samverkan i en stiftelse mellan förenigen SVEG, Falsterbo museumförening & Vellinge kommun. FMC

1996 stod Stiftelsens forsknings- och adminstrativa byggnad klar. Samma år erbjöds de första publika arrangemangen där man kunde få en inblick i historien.

1997  föreningen SVEG insatts med byggandet av vikingskeppet Erik Emune kopia av fyndet fotevik 1 i
foteviksspärren fynd 1981 Föreningen Svegs båtlag och museet sjösätter vikingaskeppet 1997.

1997, första säsongen för Museet, satsade man på kulturhistoria med upp mot 30.000 besökare varav 6.000 skolbarn. 

xxxx FMC, Fotevikens Maritma centrum bedrev den pedagogosia och musiala verksamheten. Man  ägde två bolag  som utgjorde dotterbolag till FMC, dvs 

1998 Foteviken AB
Foteviken AB  som bedrev stugverksamhet och företagsarrangemang.  Man stod även för  drift, underhåll samt ägande av såväl historisk som moderna byggnade och utrustning.

1998 Bildande av Driftsbolag Foteviken AB 556558-0298 
Foteviken AB 1998 bildades som ett drift bolag , med stugby och
restaurangverksamhet mm som finansierings organisationer till den museala
verksamheten. Ägare Fotevikens Maritiam Centrum.
Bilaga 2

XXXX Historiska skepp AB dotterbolag 2 bedrev medeltidsskeppen och Koggmuset i Malmö för Malmö Stad. 
XXXX Bildar dotterbolag Historiska skepp AB 556648-1791 Genom ett Arbetsmarknadspolitisk projekt där Malmö stad ville ha hjälp bildades Historiska skepp AB – ett dotterbolag till Foteviken AB, Detta för att bygga tvåmedeltida Koggskepp med verksamhet i Malmö , detta som
sysselsättning för Arbetslösa.
Förutom koggskeppen så byggdes Koggmuseum och upplevelse plats vid gamla
svävarterminalen . Detta på uppdrag av Malmö stad. Projekt varade i 10 år .
Verksamheten bedrevs tills att Malmö stad lade ner projektet.
2007-04-10 ett nytt marklavtal nr 2 vellingen avtal med en ny
tids period 7 år med start med Lars Ingvar Ljungman
Bilaga 1
Marinarkeologisk forskning var huvudtemat.
När vi insåg - att bedriva denna typ av verksamhet krävde mycket stora
ekonomiska insatser flyttade vi fokus till Maritim förmedling och startade
bygga upp Vikingastaden Foteviken i Höllviken

2012 Arbetslösheten
Arbetslösheten hade gått ner i hela landet och det påverkade givetvis både
koggmuseet och Foteviken museum framtid med extra personella resurser.
I detta var man mycket verksamma inom ramen för  arbetsmarknadspolitiska insatser , så när arbetslösheten gick ner  påverkad detta hela organisationens verksamhet ekonomiskt.

2012-11-23 Stiftelsen  Fotevikens Martima Centrum sattes i konkurs 
Björn Jakobsen 
satte till egna medel till driften av stiftelsen,   en miljon kronor och som säkerhet erhöll han Foteviken AB samt Historiska skepp AB av i pant.

2013 Stormen SVEN och Sedan översvämning
Året avslutades med Stormen Sven som främst drabbade byn och därefter
översvämning i röda huset, bunker och inte minst Hela bygdegården.
2014 EU projektet follow the vikings
Inteather och Craftland EU projekten avlöstes av det stora EU projektet Follow
the vikings.
2014 Pensionärer
Dags för pension, Jag skulle kunna 2013 men gjorde det inte. Olof 2014 Sven &
Karl Fredrik 2016, Bengt 2017 

 

2015 12-22 Flyktingkristen
Migrationsverket uppvaktade oss , vill hyra våra stugor, kommunen tycket inte
- vi sa nej.

2016-01-01  till 2019 Månad senare vill Vellinge Kommun i stället. Först till ungdomar
sedan som etableringsbostäder för nysvenskar - alla stugorna
Man hyrde i 5 år.
Vi byggde om administrationshuset till 7 lägenheter.

2016 Den fede gåsen
Arrangemangsbolaget som skapades för Restaurangverksamheten på koggen
och Valhall fick Två herrar överta. Katastrof, och de fick sätta det i konkurs
innan årets slut. foteviken Ab , använder flyktingpengar för att hjälpa igång dom , men de går inte

2017 rekordår
Museet gå bra, vi har vind i seglet, Jag fyller 70 - Kan jag lämna nu till
efterträdare .  Provad , Nej det gick inte Att driva hela verksamhet är ganska komplext.

2018 bmj tillbaka igen
Så efter en lugn höst och vinter med resor är jag åter tillbaka
2018 Gertud vår Ekonom dör och Therese Assarsson skolas in på ekonomi och
administration.
Försöker med utveckling av Fotevikens kulturcenter , arrangemang och nyttjad
av Höllvikens Bygdegård. Detta med en extern konsult MR och leaderpengar.
Han hoppade av fick ett anna mycket bättre erbjudande.
2019 utveckling kulturcenter – Smokey tar fart
Och tillbaka på ruta 1 , hitta ny konsult som har en kompis som kan mycket om
restaurang och rökt kött, Han har en smoker och så tar Smokey BBQ & pickles
farten,
VikingaByn för sin årliga genomgång och upprustning, likaså kläder och utrustning
2019 Det går bra
Ett antal år som rulla på, ( se sista stycket om detta) utveckling har gått bra,
besökssiffrorna mycket bra, Foteviken Museum en turistattraktion i Vellinge
kommun mer än 50 000 besökare.
Planera min pension i fler omgångar, nästan hela baspersonalen har gått i
pension efter 15- 20 års medverkan
I
2019 Allt ägande ligger nu i koncernen Idevision AB tar över Foteviken AB roll som moderbolag och Foteviken AB blir
dotterbolag till IdeVision AB, likaså blir Historisk Mat och Event AB dotterbolag
till Idevision AB.
Förening NOK driver Fotevikens Museum - utan hyreskostnad från FAB
Foteviken AB driver Stugverksamheten
Historisk Mat och Event AB driver Event och restaurangverksamheten.
Föreningen Sveg , driver ställplats

2019 Pandemin
Två år med pandemi, statsbidrag, permitteringar Restaurang
Smokey mm.
Vi har så lyckat överleva två års pandemi.
Inga internationella besökare med hemester från Svenskar.
25 % besökare till museet.

2019 - förhandling avtal - gick ut 2020 Mycket husbilar till ställplatsen
Stugor halvfulla
Smokey - Utomhusrestaurangen sticker ut och rullar på trots att vi öppnade mitti
pandemin.
Vårt förslag - Att förlänga avtalet med kommunen
3 st 7 årsavtal på rad har vi nu haft med kommunen.
Det senast gick teoretisk ut 2020 men har automatisk förlängts med 2 år till i 1
maj i år 2022, men ingen uppsägning har skett varpå det förlängs ytterliggare 2
år till 2024.
Dialog NOK styrelse och Vellinge kommun
Det har fört en diskussion om framtiden och nytt avtal på länge tid för att säkra
framtiden för museet men utan klargörande vad man riktig vill. NOKs Styrelse
har här haft möten med Vellinge kommun i fler år i frågan. Vi väntar
fortfarande på svar.

2019 Sedan vi startade Smokey BBQ & Pickes i Historisk mat och events regi och i
lokaler ägda av idevision AB /Foteviken AB som även disponeras av Höllviken
Bygdegård har  Foteviken AB  svarat för investeringar och ekonomin, medan CE har svarat
för arbetet.
Vinstdelningen har varit 50% till vardera organsiation.
Inventarierna fördelas vi övergången till
Idevisions inventarier lista 1,
Ibento AB , CE bolag som främst äger Smokern och lite till enlig lista 2
samt gemensamt inköpta lista 3 inköpt på Historisk Mat Event AB.

2019 Ingen Stiftelse Foteviken Museum - sveg får donatione i stället ?
Efter kort tid informerade jag flera i styrelsen samt CE att det inte gick att skapa
en stiftelse kring det hela.
Så då på alternativ.
Ett var att donera allt till föreningen SVEG, Ett annat var att donera till
föreningen Nok. De senare gillade jag egentligen inte då de var såbart med
både ägande av allt och personalen i samma båt.
ide vision Ab
Bilaga 26 B
Inte den känslan som jag önskad museets fortsättning

2020 Therese vår ekonom hade redan sommaren fött en dotter.
Hon vill absolut inte vara ledig under graviditeten eller när hon fött sin dotter.
Så såväl hund som barnvagn skull med in på henne rum. Detta accepterad jag
dumt nog. Utanför säsong gick det väl hyfsat och de första månaderna när
barnet mer eller mindre sov i vagnen hela dagen. Men sen vill Barnet upp, så
med barn på knät och andra handen på data tangenterna samtidigt som vi var
mitt uppe i pandemin. - Inte den mest effektiva dagarna och säker inte hennes
mest positiva arbetsupplevelse på att hantera situationen.
Vill man dessutom hela tiden vara med och säger det fixar jag så blir börda rätt
stor till sist.
Hennes intresse för Smokey var mycket påtaglig och mycket tid gick också till
att fixa Christians grejor.
Vi flera tillfällen påtalade jag detta att – det viktigaste var att hon hann med
och skötte ekonomin. Och därtill hörande arbete,

2020 installera FORTNOX
 2020  försäkringamäklaren bommar lite, får inte med FAB, SVEG och HHc , nytt brev
kommer

Samtidig hade konstiga toner börja höjas och hur vad när saker skulle ske.
Ja stänger mitt kontor på museet och flytta min och förening SVEG etc
verksamheter till gamla administrationskontoret .
Tonen var nu annorlunda , man satte krav på mig och min donation.
Så när jag slutlige efter påtryckning för att säkra anställning av min fru Sussi
Buttlers avtal, provanställde Magnus Strömland verksamhetschefen och
Fastighetsförvaltaren Rrahamn Shala anställningar gick jag med på en lösning
som innebar att man bara var intresserad av det historiska ”uppför backen”
dvs Entréhus, vikingamiljöer med hus inredningar lösören och inte
verkstadslokalerna med Sågverk, smedja snickeri trädgårdutrustning med
gräsklippare och röjsågar mm blev jag mer än konfunderad.
XXXX Så lämnade jag över ett donatinosbrev - ett förslag  till Förening Nordiska organisationen för
kulturell förmedling.
Donations Bilaga 27
Vad händer
Nu följer en tid som blir ganska svår att förstå och hantera,
CE kommer med påstående från styrelsen (som aldrig träffats) att si och så
gäller.
De ryktas att jag inte äger alla hus utrustningar etc som jag påstår, tom att
saker är stulna från koggprojektet.
Beträffande vikingaskeppet får jag brev med … om jag flytta skeppet då det
inte är mitt.
Se mail från CE bilaga 28
Finns flera mail om detta. Påstående också från kommunen som kräver att vi
skall riva verkstadsområdet, Stugorna skall bort mm.
I denna veva bli min hustru direkt mobbat och vill inte var kvar på sitt kontor
utan flyttar även hon ner till mitt kontor.

En go bit mer än halva styrelsen i NOK är gamla vänner till mig och när jag så
börjar fråga om det en och andra får jag besked att man aldrig haft något möte
sedan den dagen vi hade sista årsmötet med mig som ordförande.
Jag tom konstaterar att man inte ens haft ett konstituerade styrelsemöte och
därav borde inte den nya styrelsen nått laga kraft.
Har en dialog med Vellinge kommuns markansvarige som sa att alla åtgärderna
på nedre marken med stugors flytt, rivning av hus, tält mm va helt och hållet CE
ide som han beskrivet att man ville göra mao inte krav från kommunen som
han påstod.
Se bilaga 28
XXXX Återkallad av donationen
Så återkallar jag donationen från mig och mina bolag, men jag skriver också att
jag vill ha tillstånd ett möte med hela NOKs styrelse så vi kan diskutera
framöver hur vi skall gå tillväga .
Bilaga 29
XXXX Bestridande av återkallade donationen
xxxxxxx Samma eftermiddag får jag brev om detta
Bilaga 30
XXXX Nu blir hustrun arbetsbefriad med full lön och den ursprungliga dealen mellan
henne och Christina Karlsson Enehov gäller plötsligen inte.
Flera konstig förslag avlöser varandra om hur hon skall säga upp sig, uppsägnig
arbetsbrist mm.
Se separat sammanställning Susanne Buttler.
Åtgärd Advokathjälp
Inser nu att jag måste ta hjälp med att få klarhet i allt detta. Både för min
hustrus del och för mig och mina bolags del.

XXXX Att klargöra att jag om mina bolag äger allt på Foteviken genom bolagen.

Att Valhall ingå i ägandet av mina bolag
XXXXX Att vikingskeppet Erik Emune ägs av mina bolag och att föreningen SVEG har
den fulla nyttjanderätten och beslut om var skeppet tillsammans med mina
bolag var skeppet ska finnas.
XXXXX Att jag kan återta donationen då den aldrig varken muntligen eller skriftligen
tackats för eller godkänts mottagandet och donationen av styrelsen i NOK

xxxxx   Revisor Mikael ströms sammanställning

2022 Att gå i pension.
Två herrar får mig att tro på att jag kan lämna över.
Magnus Strömland projektledare och god vän sedan länge och LogeBroder från
Par Bricole i Malmö . Han kan inget om vikingatid med kan klart driva museet
som verksamhetsledare på ett bra sätt.
Christian Enehov Karlsson som drivit Smokey mycket bra under hela pandemin
har jag tänkt som huvudansvarig för restaurangverksamheten och den hela
Fotevikens verksamheten .
Plan är att han tar över min roll som ansvarig och som ny ordförande i NOK.
Från min koncern får han köpa loss Historisk Mat och Event AB för 1 krona
Allt detta skall ske kring årsskiftet 2021-2022

Så här såg visionen ut från början
Bilaga 21
CE förslag övertagande av Mat och Event AB
Bilaga 22

CE om Kommunens syn på marken med stugor etc
Bilaga 23
20XX Historisk Mat och Event AB försäljning

20xx Alkoholtillstånd
Historisk Mat och event AB har alkoholtillståndet både för Museet
cáfe/restaurang samt Smokeys verksamhet i Höllvikens Bygddegård (Valhall)
Alkoholtillståndet inehas av förening NOKs ekonom Therese Assarsson.
20xx Övertaget av Historisk Mat Event AB
Överenskommelsen skulle vara att Ibento får köpa Historisk mat och Event AB
för 1 krona, Inventarierna löser man ut med 25000:-+ moms per månad .
Totalsumma 1,5 miljoner. Först när hela summan är betald övergå ägandet och
slutför man inte återgår ägandet till Idevision/His.

2020 dags för smokey - så kommer coronan
Vi bygger till uteplatsen kring Valhall, med plats för smokern, ny bar med tak
och sittplatser ute. Klara för säsongsstart.

Inomhus minskar vi vikingakänslan och får en rustik New Orleans känsla i
lokalen, och senare blir koggutställningen en winebar

2020 corona Som vanlig skall vi öppna museet portarna till Valborg – Så blir inte fallet,
Coronan är här all verksamhet avstannar, skola, guida turer, turisterna från när
och fjärran, vikingarna från hela Europa. Inget händer,
Men utomhus - restaurangen Smokey lever, och blir ett vattenhåll för de som
vågar, där är ju långt mellan borden och utomhus.
Vi får som tur kulturstödspengar av staten, vi permittera personalen och
hankade oss vidare, men vi överlever året.
Fotevikens kulturcenter, Förening SVEG och de övriga kulturföreningarna på
plats gick in i ett pausläge. Skånes Hantverksinstitut hade mindre aktiviteter.
Förening SVEG som har ursprunget till all verksamhet med sina 40 år på bana
och med mig som ordförande försökte trappa ner något så vi beslöt att skapa
en ny aktivitetsförening som skulle medverka med i de historiska miljöerna.
Fotevikens byalag bildades. med Jens Nilsson , en av SVEGs styrelsemedlemmar
som ordförande.

2021 Att sälja ett museum fungerar inte
I samma veva som försäljningen av Historisk mat & Event Ab gjordes hade jag
besluta mig att för att skapa en stiftelse kring Fotevikens museum och donera
hela vikingamuseet med entrélokaler etc för att på så sätt i framtiden driva
museal verksamhet vid Foteviken.
Föreningen NOK skulle på så sätt få ansvaret att sköta om underhålla, förvalta,
och utveckla Stiftelsens Fotevikens Museums fastigheter mm. Förening Nok
kunde på så sätt nyttja hus och miljöerna i användandet i Fotevikens Museum
roll som förmedlare av vikingatiden till besökare, grupper skolklasser mm.
Men vid brev och dialogväxling med Länsstyrelse insåg jag att det blev för
komplicerat. Förutom fastigheterna, lösören, utrustning hus och miljö krävde
man finansiering av underhåll etc och dessutom på ofri grund med kort
avtalslängd.
Tanke var att genom avtal skull så Förening NOK få ansvaret och drift ,
underhåll, nyttjade oh skötsel av hela denna museal anläggningen.
Planeringsstyrelse Möte i Stiftelsen Foteviken Museum 

2021  ägare Idevision Ab har nu bara Foteviken Ab som dotterbolag. Så nu återså
avveckling av dotterbolaget FAB , överför/donera bilar, Hus, utrustning
maskiner ägandet till föreningen SVEG, bygdegården , vikingatider, och av
lösören och fastigheter mm .
Se förslag avtal
Bilaga 24

2021
Lite besökare , mycket svenska till hösten
Så hur länge skall det väl inte vara? Vi tycker oss se en trend att ställplatsen
kan generera bidrag till den kulturella verksamheten och på så vis locka de
frivilliga att medverka och med lite extra ekonomiiska resurser, samtidig som vi
la ut stugorna som Foteviken AB drev på Booking.com mm.
Sommaren kom
Lite bättre blev det. Allt var fortfarande nerstängt med restriktioner, svensken
hemestrade, inga européer, kulturstödpengar och permitteringar – vi
överlevde.
Butiken fixade ungdomarna som varit med förra säsongen. Sussi slet ut sig totalt
på stugorna, så de stängde vi ner i september – De orkade vi inte med längre.
Ställplatsen fick fart på sensommaren med svenskar och gick riktigt bra.
Vi hade öppet museet med ca 25 % besökare. Inga utländska turister och inga
europeiska vikingar.

Smokey gick lysande med tanke på att vi var mitt uppe i pandemin - med
sensommaren släppete det lite.
Men nu ville jag planera min avgång, så här möjligheten Med Christian Karlsson
Enehov som drev Smokey BBQ bra och så hade vi diskuterat Micke Strömland ,
en kamrat som gärna vill flytta tillbaka till Malmö Från Strömstad. ,
Men ingen av dom visste något om viking så Sussi och jag planerade att hjälpa
till det första år i alla fall.
Christian kunde jag se var driftig och Magnus hade jag fullt förtroende för , van
projektledare och arbetsledare i fält. Så de skulle nog gå bra.

Men så kom de svarta molen.

2021 -09 - Hösten
Vi är mot slutet av säsongen, Det blir allt flera konstiga diskussioner som jag
bland annan ber Christian hjälpa till med då mycket är konflikten handlar om
vad som är viktigast och vem skall man var mest lojal med.
Så äntligen skall dottern börja på Dagis i August månad.

2021-09-  September månad – allt förändras
Hon Ekonomen Therese Assarsson får magproblem , 25 okt provtagning
Malmö - troligen kopplad till sin diet och sin gastric bypass operation av magen.
Så trampar hon snett och bryter småben i foten. 1 nov ortopeden med foten. 5 nov
TA till läkaren. 11 nov kirurgen i Malmö med foten. Det har läks fel samman och hon
blir opererad i foten och sjukskrivs till 31 jan 2022.
Normal så har hon plikttroget och fixar mer än väl allt det hon skulle, om de så skulle
göras en helg eller hemma på kväll.
Men över en natt så slutar hon att kolla sin mail,
Där hon trots att våra regler är och att vi alltid har sagt att all korrespondens skall gå
på vår offentliga mailadresserna så att vi hela tiden kan agera eller svar om tex
någon blir sjuk.
Så här låg alla e fakturorna bland annat på hennes egen mail.
De börjar bli lönedax. Vi söker henne Hon svarade inte på mail telefon eller något.
Christian påstod samma sak.
Det var lönedax, Slutligen svarade hon Christian – gör smokeys löner, sedan gör hon
NOKs också
Vi har ingen koll på våra räkningar, vet inget om pengar fakturor etc.
2021 -10-16  Christian får kontakt med Ta
2021-10-16  Sussi får besked om att TA kan göra lönerna.
Beslutar att försöka hitta en vikare för henne.
2021-10-16 är Magnus Strömland på besök och träffar delar av personalen.
Tar in extern Ekonom

2021-10-17 Möte 17med vikarier och vi beslutar att anlita om Lasse som börjar 22 nov.
2021-10-19  SB får Inlogging visma
2021-10-22 BMJ frågar är momsen klar – svar svårt att se där hon är.
TA svarar också SB att det måste göras uppskov på alla organisationernas
moms.
2021-10- 25 nov lön
Sussi och TA dialog på Messenger och involverar Lasse i arbete med bokföring
löner fakturor
2021-14- 15 – 19 Anders vabbar
2021 -11-03.- 12 anders semester
2021 -12-08  - Ta skrivar att lasse gör lönerna – Lasse vill ha hjälp
2021-12-13  sb om vem som skall göra lönerna
2021-12-14  samma

2021-12-17 Extra årsmöte förening NOK
I detta läge hade vi haft ett första Styrelsemöte med tänkta styrelseledamoter
om bildandet av stiftelsen foteviken museum.
Om stiftelsen foteviken museum som aldrig blev av Bilaga 26Detta skedde samma dag som vi hade Extra årsmöte i förening NOK där jag
avsade mig ordförande posten. Christian Karlsson Enehov röstade in som ny
ordförande. Kvar satt större delen av den tidigare styrelsen med förstärkning av
ett par ledamöter till.

2021-12-20 SB – skriv till TA lasse gör lönerna.
2021-12-20  om smokey lönerna. TA gör dom
2021-12-20 Rykte  att jag och sussi skall lägg av 1 jan 2022
SB svarar man skall inte tro på alla rykten.

2021-12-27 Protokoll Extra bolagstämma Historisk mat &Event Ab
BILAG 25
tidigare synder Nu visade sig att Christian Karlsson Enehov hade medverkat i en
restaurangaffär 2014 vilket inneburit att han lagfarits och vad jag förstå fick
fängelse för detta.
Så i stället blev Ekonomen Therese Assarsson bulvan till köpet och affären med
Historisk mat och Event AB.
Mao inte riktig vad jag tänkt mig.

2022 Nytt år ,
Många nya saker skall ske. Eon och elbolagen flyttas från FAB till Mat & event,
försäkringarna - NOK bryts loss. Möte med försäkringsbolaget länsförsäkringars
Eftersom Therese hoppat alla föreningarn och mina bolag , blir det tuffa tider.
Uno kommmer med i bilden , fixar utskick medlemsavgifter till HHC - Imtal och
förening SVEG får vänta.

2022-2013 Ett aktivitets och tidsperspektiv frånFlyktingströmmen minskade, Kommunens bolag vill säga upp i förtid. Vi sa nej.
Sysav problem med buller. Kommunen invändning var då att vi skulle bekosta
bullervall mot Sysav , då vi störde deras verksamhet med boende vägg i vägg.
Kostnad för vallen 3 miljoner.Vi fick därav kortat avtal med fler miljoner i förlust - som skulle bland annat
användas för utveckling underhållet samt täcka kostanden för
iordningställandet av de 7 lägenheterna bland annat.
Renovering av alla stugorna nya madrasser omläggning av vattenskadade golv
förstörd inredning mm, fick vi ersättning för av Kommunen
Kontorshotell
Detaljplanen säger ok till etableringsboende och verksamhet för oss men inte
att hyra ut som kontor eller företagsverksamhet för andra. Vi la ner
kontorshotellet.

2023  feb 17 FAB lägger vi ner den 17 feb och avslutar med att 20 januari flyttar jag över de
likvidamedel från FAB till idevision Ab , flyttar all ägodelar förutom gamla
kontoret som få ske i slutsteget av avvecklingan AB FAB.
Får ta hjälp av revisorn Micke med bokslut på HHC, SVEG, MAT, etc.
Bokslut FSB avslutas den
Bokföringsprogrammet låst till speciell dator. Stoffe få fixa och om installera.
Ins

Förhandsgranska bilaga aktiebolagen vilka och när.xls

 

 

 

 

 

 

Mikael Ström <mikael.stroem@telia.com>

 

tis 5 apr. 2022 16:10

 

till mig, Fredrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej Björn,

Jag har tittat på lite gammalt material för att försöka spåra något om ägandet runt museet. Sammanfattningsvis uppfattar jag det så här:

Museiverksamheten bedrevs tidigare av Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum (FMC) med dotterbolagen Foteviken AB och Historiska Skepp AB, samt ett antal föreningar, bl a Föreningen SVEG. Stiftelsen försattes i konkurs 2012-11-23. Av förvaltarberättelsen framgår att stiftelsen vid konkursutbrottet saknade materiella tillgångar. De byggnader och inventarier som stiftelsen tidigare ägt överläts till Björn Jakobsen genom köpeavtal 2012-08-02. Samtliga materiella tillgångar i verksamheten ägdes vid konkursen således dels av dotterbolagen, dels av Björn Jakobsen personligen. Samtliga aktier i dotterbolagen var pantsatta till Björn Jakobsen som säkerhet för lån, och togs i anspråk av Björn Jakobsen efter konkursen.

Efter stiftelsens konkurs bildades 2013-01-16 Nordiska Organisationen för Kulturell förmedling ekonomisk förening (NOK). Av NOK:s första årsbokslut 2013-12-31 framgår att NOK helt saknade materiella tillgångar. NOK har således inte förvärvat några tillgångar från FMC:s konkursbo. NOK har såvitt jag vet sedan bildandet endast drivit museiverksamheten med tillgångar som utan ersättning ställts till föreningens förfogande av Björn Jakobsen, personligen eller genom av honom ägda bolag eller, i mindre utsträckning av av föreningen SVEG m. fl.

Påståendet att NOK skulle äga byggnader eller Inventarier synes vara helt gripet ur luften.

Hälsningar

Mikael Ström

Revisor
 

 

 

I överenskommelsen mellan Vellinge kommun och stiftelsen  FMCfanns ett avtal  som behandlade marken samt regelverk och här ingick också information om vilka fastigheter (byggnade) som kommunen ägde. 

Det första skrev mellan Björn M Jakobsen och dåvarande Kommunfulmäktiges ordförande  Göran Holm.  När det så skrev ett nytt efter konkursen av FMC blev det   NOK ,Nordiska organsiationen för  Kulturell förmedlling ekonomisk förening som blev motpart till Vellinge Kommun.  Den  5- 4 -2013  skrevs avtalet  på av dåvarande  kommunfulmäktigres ordförande Lars Ingvar Ljungman.

I samband med detta gjordet justeringa och ströks   Vallhall, - tidigare vid  förra avtalförhandlingen  en slamhall och förrådsbyggnad  tillhörande Vellinge kommun s markförvaltning som nedan redovisas och utvecklats till restaraungverksamhet av Foteviken AB.  Stryckningen samt vidimerande gjordes av partern genom Åke Grönvall ekonomi Direktör på Vellinge Kommun samt Björn m Jakobsen Museichef  och ägare till Foteviken AB.

 

 

 

 

Vallhall

1995 aug 

Redan vid inflyttning  på sommaren 1995 började vi nyttja dessa lokaler för  det stora arbetslösprojekt vi då bedrev. De tidigare slamhall med  påbyggt takstomme och trasigt  korregerat plasttak med golv bestående av grus och asfallt  blev till nytta.   Det  fanns en potential här och vi fick tak över huvud, för hantverk samt pedagogisk skolverksamhet de första åren .

 

Nästa steg blev att vi använde och  nyttjade loklaerna till enkla vikingagille. Bänkar och långbord i all sin enkelhet, , Mat, caterades från Ärtholmens festsalar och man grillade helstek gris på parkeringen utanför.

 

1996 dec  

Höll vi lucia fest för den arbetslösa gruppen som vi hanterad på foteviken ca 70 personer

 

1999 

vi bygger  ett serveringskök i en av hallarna samt i den andra hallen ,3 toaletter inkl  handikapps toalett,

 

Ett brandsäkert pannrum  byggdes så att uppvärmning med eldningsolja kunde ske  och  vi får värme på plats via radiatorer.

Nästa steg är att vi byter ut plasttaket mot plåttak, isolera väggar och tak samt inreder hallarna med träplank på väggar och tak  - vi har fått en vikingahall -  Valhall.

 

Vi lägger nytt plankgolv i alla hallarna.

Vi förser hallarna med el 75 amper för  köksutrustning etc. via EON som gräver och installer.

För allt detta söker vi bygglov i Vellinge Kommun.   Hedins bygg och vvs är vår entrepenad som förser oss med allt material och leder byggverksamheten.

 

2000 dec

är vi bereda att starta med midvinterblot –  och till detta bygger vi scen , långbord och bänkar, och inredning. Vi investerar i  värme via  luft /vatten och ersätte därmed uppvärmningen via eldningsolja och panna.

 

2001

full rulle vidare  - vi beslutar att satsa ytterigare,  Foteviken AB  får bygglov att uppföra ett cateringkök som kopplas direkt till  Valhall, man utökar disk och rangering i Valhall.   Ventilationssystem,  brandsäkring av träväggar, sprinkler vid stekbord,  kylrum, kylt soprum finns nu på plats. Ärtholmen investera i maskiner,  service, glas etc.

 

2002

– allt klar och julbord och företag arrangemang rullar in.
 

2000-2003

Vikinga gille i valhall. Detta gjordes ihop med Eventbyrån i Malmö som sålde in föreställningarna, Ärtholmen stod för maten och vi för showen. Detta koncept fortsatte de närmast åren och även med företags träffar, bröllop, föreningar nyttjade denna spännande miljö till sin aktivteter som kombinerades med guidning och aktiviteter med lekar i de vikingatida miljöerna. Detta pågick under flera år. i alla fall mellan 2000-2003

Det är Ärtholmen som caterar maten och vi nyttja vårt uppvärmingskök vid serveringen.

 

2003

Bildades Historiska Skepp Ab som på uppdrag av Malmö stad skulle bygga & driva Koggmuseet i Malmö med medeltidskeppen, pedagogisk verksamhet inkl arrangemangsverksamhet. Till detta tillkom även  Koggmuseet resturangverksamhet.

När vi byggde Koggmuseets för Malmö stads räkning i Malmö försågs vi även detta koncept med en restaurangdel. Det bygges upp och hanterades på samma sätt som tidigare, dvs Foteviken byggde lokalen, men här investerade Foteviken via Historisk skepp AB även utrustning, porslin samt köksmaskiner och Ärtholmen var här med som entrepenör och bygge upp  köket med köksutrustning service etc

2004

I detta läge  när så köket var klart på Koggmuseet som Foteviken/Histroiska skepp AB hade finasierat och ägde, ville Kjell Bjärlestam ägare till Ärtholmen AB,  trappa ner. i Han  sålde inkråmet som han ägde  med köks och serveringsutrustning i bygdegården och cateringköket  - som fanns i Valhall och caterinköket till Foteviken AB. Foteviken Ab FAB blev nu  ägare till såväl köks utrustning  och serviering som porslin och maskiner på såväl  Koggmuseet som i Valhall bygdegården. 

2005

Efter det att Kjell B lagt av  bildade så, Foteviken Ab  - Fotevikens kulturcenter AB  som diftsbolag och  under ett par år drev detta av olika aktörer på entrepenad 

2009 ombildades  Fotevikens kulturcenter AB till  Eventvision Ab.   Aktiernas i detta bolag ger  Björn till  Andreas Albin, Björn  systerdotters  man.  Andreas driver så restaurangverksamheten i såväl Foteviken som på Koggmuseet i Malmö

2010

När så koggmuseet läggs ner ombildas Historiska skepp Ab till Nya Idevision AB som Björn driver som sitt förvaltningsbolag.  Andreas stänger köket på koggmuseet och driver vidare Bygdegården/Catrinköket och valhall. I denna veva donerar Björn köksutrusning etc från koggmuseet resutarangdel  i Malmö till det av Andreas ägt bolag Event vision  AB.

 

2014 Han driver detta i flera år till han får barn och skolar om sig till kock lärare.  När han  så återlämna aktierna till Björn för Eventvision AB passa Björn även på att tömma bolaget  Eventvison AB på hela sitt innehålle av utrustning etc, det som han, Björn  tidigare donerat till Andreas.

2015 är så Event vision ett tomt bolag och dessutom aktikapitalet minskas till 50 000:-

2016 Nästa ingen rörelse i bolaget  till Björn återaktiverar detta med nytt namn ARRBOLAGET AB  med Mattias Person vid rodert.  Han får (betalade aldrig för  aktiern) aktierna i bolaget och skall till samman med Pelle Persson driva arrverksamheten i bygdegårdens lokaler samt i museet entrébutiks lunch och cafe med ”Den fede Gåsen” -   Han får nyttja, utan kostnad , mot del av vinst  -  all köks och serveringsutrustning inkl möblemang i såväl valhall, cateringköker, bygdegården samt museet entebutik.

2017 varade det  till  innan de gick i konkurs  - så då fanns inte denna verksamhet eller bolag kvar  längre och i bolaget fanns inget av värde.

2017 -2019  en sporadisk verksamhet med lokaluthyrning genom Höllvikens/Vellinge Bygdgård och ett och annan arrangemang med test av olika aktörer  - som då skötte detta  via Historisk mat och even AB som bildas 2017

2020  vi testar med Chrsitina Enehov samverkna  - han gör jobbet och jag Björn äger hus och inventarier, köksutustning,  dvs alt  utom röken. Vi delar 50/50 – det går bra.

2021  Sälje bolaget Historisk Mat och event AB till Christian Enehovs bulvan Theresa Assarsson  och allt gå i pipan..

 

 

Väntar på papper från kommun om byglov etc.

 2012 Arbetslösheten
Arbetslösheten hade gått ner i hela landet och det påverkade givetvis både
koggmuseet och Foteviken museum framtid med extra personella resurser.

2012-04-01
Bilaga 4
Pantbrev
Som säkerhet vid utebliven betalning erhåller BMJ Björn M Buttler
Jakobsen  Aktierna i Historiska Skepp AB och Foteviken AB
Se  skuldebrev, bilaga 5  
pantbrev bilaga 6  
och kvittens bilaga 7

 2012-05-04 Styrelseprotokoll   protokoll 2090
likviditetsproblem
Om ekonomiska situationen i Foteviken Maritima centrum 1011715 .
Björn M Jakobsen redogjorde att han var villig att låna privata medel
för att täcka likviditetsproblemet med 1 000 000:- med 6 % ränta 

2012 05-04 Styrelseprotokoll   Foteviken AB   2091A 
Bilaga 8

2012-05 - 04 Lån från Björn M Buttler Jakobsen , se styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll  protokoll 2090
likviditetsproblem Om ekonomiska situationen i Foteviken Maritima centrum 1011715 .
Björn M Jakobsen redogjorde att han var villig att låna privata medelför att täcka
likviditetsproblemet med 1 000 000:- med 6 % ränta 
Pantbrev
Som säkerhet vid utebliven betalning erhåller BMJ Björn M ButtlerJakobsen  
Aktierna i Historiska Skepp AB och Foteviken AB Se  skuldebrev, bilaga 5  
pantbrev bilaga 6  
och kvittens bilaga 7

 2012 -05- 04 Styrelseprotokoll   Foteviken AB   2091A Bilaga 8
Styrelseprotokoll Historiska skepp 2088 Bilaga 9

2012-05-17 Ägandeförhållande av byggnader och inventarier Bilag 12

Samtliga organisationerna
Bilaga 14

2012-05-17 Ägandeförhållande av byggnader och inventarier

2012-05-04  Styrelsemöte i stiftelsen Foteviken Maritima centrum beslut att låna 1 000 000:- av Björn Jakobsen
Styrelse möte samma dag även i Foteviken AB samt Historiska skepp AB samma dag och informerades om samma sak.

2012-05-09 upprättas pantsättning samt ett Skuldebrev uppförs mellan Björn Jakobsen och Foteviken Martima centrum
och pantbrev tas ut av Björn Jakobsen på foteviken AB samt Historiska Skepp AB 

2012-05-17 Sven Rosborn, Sandra Enoksson Samt Ralph Thysell  - alla i ledande positioner på Fotevikens Maritima centrum
samt historiska Skepp AB. De går igen och sammanställer en inventering på vem som äger vad 

2012-06- 26 Styrelsemöte den nr 2092 
Vidare om den ekonomiska sitsen i Foteviken Maritima centrum
1011715  samt presentation av ägarförhållanden på Foteviken
organisationerna.  § 5 Ralph Thysell samt Sven Rosborn föredrog sammanställningen av
ägarförhållande gällande byggnader och inventarier i fotevikens

Bilder inventarier som ovan Bilaga 13
Vikingaskeppet Erik Emunen ingår också.Ägs av Foteviken AB I denna försäljning
ingår även Vikingaskeppet Erik Emune
som seglas av förening SVEGs båtlag.

Bilag 12
Bilder inventarier som ovan
Bilaga 13
Vikingaskeppet Erik Emunen ingår också. Ägs av Foteviken AB
I denna försäljning ingår även Vikingaskeppet Erik Emune som seglas
av förening SVEGs båtlag..

2012 07-26   Styrelsemöte den nr 2092 
Vidare om den ekonomiska sitsen i Foteviken Maritima centrum
1011715  samt presentation av ägarförhållanden på Foteviken
organisationerna. 
§ 5 Ralph Thysell samt Sven Rosborn föredrog sammanställningen av
ägarförhållande gällande byggnader och inventarier i fotevikens
Samtliga organisationerna
Bilaga 14
 
Försäljning gamla administrationen med lösören
§ 6 Tillika att för att ytterligare stärka likviditeten sälj Gamla
Administrationslokalen,  alla lösören i vikingstaden, bild- video-data
samt historisk arkivet samt delar av biblioteket som inte tillhör

privatpersoner samt lösöret magasinerat i Bunkern för 300 000:- till
Björn M Jakobsen.
Bilaga 15

2012-10 -23 Styrelse protokoll FAB Foteviken AB Bilaga 10
2012-10 -23 
Styrelseprotokoll His  Historiska Skepp AB Bilaga 11

2012-11-14 Styrelseprotokoll FMC
Bilaga 16
2012-11-23 FOTEVIKEN MUSEUM bara ett namn
Ägarförhållande Foteviken och kringorganisationerna
Bolagen som Fotevikens Maritima centrum drev Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum ägde driftbolaget  Foteviken
AB vars verksamhet innefattar förvaltning och skötsel av museala hus
miljöer, stugor, restaurang, fastigheter, lokaler och utrustning i
Foteviken och Fotevikens Museum.
På samma sätt äger Foteviken ABs dottbolag Historiska skepp AB
ateriell utrustning som ingår i
driften av Koggmuseet i Malmö. 

2012-11-23 Stiftelsen i Fotevikens Maritma centrum i konkurs
En orsak var att vi ville lägga ner stiftelsen då ändamålet med verksamheten
inte stämde med verkligheten. Det andra var att Moms på verksamheten mm.
omkostnader projektbidrag och verksamheten inte gick ihop.

2012-11-23 Stiftelsen i Fotevikens Maritma centrum i konkurs
En orsak var att vi ville lägga ner stiftelsen då ändamålet med verksamheten
inte stämde med verkligheten. Det andra var att Moms på verksamheten mm.
omkostnader projektbidrag och verksamheten inte gick ihop.
Bilaga 3

FOTEVIKEN MUSEUM bara ett namn
2012-11-23 Ägarförhållande Foteviken och kringorganisationerna
Bolagen som Fotevikens Maritima centrum drev
Stiftelsen Fotevikens Martiam centrum ägde driftbolaget  Foteviken
AB vars verksamhet innefattar förvaltning och skötsel av museala hus
miljöer, stugor, restaurang, fastigheter, lokaler och utrustning i
Foteviken och Fotevikens Museum. På samma sätt äger Foteviken
ABs dottbolag Historiska skepp AB materiell utrustning som ingår i
driften av Koggmuseet i Malmö. 
Lån från Björn M Buttler Jakobsen , se styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll Historiska skepp 2088
Bilaga 9
2012-11-23 Styrelse protokoll FAB Foteviken AB
Bilaga 10
2012-11-23 Styrelseprotokoll His  Historiska Skepp AB
Bilaga 11

2012-11-23 Stiftelsen Fotevikens Maritima centrum likvidation 
§1 Ordförande Ralph Thysell
§4 BMJ föredrog ekonomiska läget. Han meddelade att de likvida
medlen är slut. Alla skatter, moms och arbetsgivare är till fullo
betalda  endast skulderna till  Foteviken AB samt Historiska skepp AB
är oreglerade.
§5  Den oreglerade skulden  till BMJ där aktierna i Foteviken AB samt
dess dotterbolag Historiska skepp Ab som utgör pant  för utlånade
medel av Bmj ,  Därav kommer  Bmj att realisera panten och därmed
förvärva aktierna  i bolagen.
§7 Beslöt att ansöka om likvidation för Stiftelsen.
Bilaga 17

Styrelsemöte i Foteviken AB samt  Historiska Skepp AB redovisas inför styrelsen 
Ny styrelse i  Historiska Skepp 2012-11-28
2012-11-28 Historiska skepp AB ny styrelse utses med Ralph Thysell
som ordförande.
Bilaga 18

2012-11- 28 Ny Styrelse Foteviken AB  

2012-11- 28  Foteviken AB får ny styrelse   Jackie Wahrgren
Bilaga 19
Björn M Buttler Jakobsen äger nu både foteviken AB samt Historiska skepp AB aktier. Samt fastigheten Gamla Administrationen. Bmj lånar ut alla fastigheterna och utrustning mot att man – Nya föreningen tar hand om underhåll och sköter om allt.

NOK Nordiska organisationen för kulturell förmedling bildas org nummer 769625-7471 
För att driva museet vidare bildas föreningen NOK som också tar över
markavtalet med Vellinge Kommun.
Arrendeavtalen
 Arrende avtalen mellan Foteviken och Vellinge kommun hade startat med
avtal mellan stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum och togs därefter över 
NOK när stiftelsen  lades ner genom konkurs.
Se bilaga 2
Nytt Mark Arrendeavtal mellan Vellinge kommun och
nystartade föreningen NOK Nordiska organisationen för
kulturell förmedling – påskrivet av Vellinge kommunen den

se inventeringen

2013-04-05 Den 1 maj 2013 med en 7 års period fram tom 1 maj 2020.
Avtalet förnyades mellan NOK Föreningen Nordiska organisationen
för kulturell förmedling och Vellinge Kommun.  

2013-05-01dvs fram tom till 2020  05-01 
 Om ingen uppsägning sker förlängs avtalet automatisk med två år.
Vilket inte har skett så förlängningen är gjorts med ett avtal fram tom
1 maj 2022.
Vid uppsägning fortsätter avtalet ännu ett år dvs vi har ett markavtal
som sträcker sig minst fram till 1 maj 2023.

2013 05-01 Föreningen NOK har nu övertagit markavtalet med Vellinge
Kommun.
Detta avtal har förlängts med olika mellanrum sedan starten 1993.
Den senaste med föreningen NOK - perioden var 7år med start,
Det är identiskt med tidigare avtal förutom Att fastigheten Valhall
inte ingå i kommunens fastigheter utan ingå i Foteviken AB ägor.I avtalet framgår att på denna mark lilla hammar 49:1 finns Röda huset, Smedja, garage, plasthall samt Bunker som alla ägs av Vellinge
kommun.  Men Valhall ingår ej i Vellinge kommuns ägor
Det är överstruken och borttagen med signatur av både Vellinge
kommun och Björn M Jakobsen.
Den ursprungliga plasthallen med asfaltgolv fanns inte längre.
Detta sedan länge, då på den ursprungiga slam bassängerna rese sig
nu en helt ny byggnad iordninggjord av Foteviken AB för restaurang
och aktivitets verksamhet med tillbyggt Cateringkök , också byggd av
Foteviken AB.
Se bilaga 2
2013-06- 18 Friluftsfrämjandet hus Övertar Foteviken AB friluftsfrämjnadest hut ”UTHUSET”Bilaga 20

Inredning bord, bänkar kom väl till pass i museets café och i Vallhall.
Snickeriboden och Volontärhuset har sitt ursprung från kogg projektet likaså
wermlandssågen och mycket extra verktyg, pelarborrar, svarvar, bandsågar etc.
Mycket av denna extrautrustning har förvarats inlåsta i containers, som reserv
när det eventuellt kan behövas.

  

 

 

 

2013-01-01  koggprojektet avslutas.
2013 efter 15 års verksamhet med byggande av koggarna och etablering av
medeltidsskeppen och Koggmuseet beslöt Malmö kommun att man skulle
lägga ner projektet som vi drev för deras räkning. Allt förutom skeppen ägdes
av Historiska Skepp AB , dotterbolag till Foteviken AB,

Allt, bodar, inventarier, möbler, köksutrustning etc flyttades till Foteviken.
Verkstaden blev utställningshallen vid museet i foteviken,
köksutrustningen installerades i såväl museet café samt som tillskott i Catering
köket.

 

2012 Ägare

2012 FMC Ägare
FMC äger Administrations huset 43 samt 44a – gamla kontoret, 

2012 VELLINGE KOMMUN ÄGER Röda huset 44b samt smedjan etc 44c,44och används för personal samt frivilliga och föreningarna,
vellinge kommun Ägare
Gröna tältet Vellinge kommun
Bunkern
Röda tegel huset  
Bunkern ,Valhall - slambäddar och stommen till framtida Vellinge bygdegård   

2012 Föreningen SVEG Ägare
Svegs hantverkshus
 – idag stuga 19 var då SVEGs klubbstuga
Snickeribod   - bestående av tre bodar  blev  senare Vita huset och därefter stuga 2.
Förråds containers 44d och 44e 
Omklädningsbodar på hjul bakom varvet
Hakiställning – timmerföråd donerat till SVEG
Volontärhuset – senare  ombyggda av FAB  till stuga 5,6,7
Sängar , lösören 5,6,7,
Vita huset  inredning, våningsängar
Fotevikens Stugby 39  , Sex moduler  nr 11-16
stuga -stommar 17,19 skänkta till SVEG av Björns kompisar. ARKIV FÖR  böcker, museala föremål, 

2012 FAB Ägare
Dator och övrig
 utrustning i administratinons huset
Röda huset tvättmaskiner och lösören
Snickeriboden  Maskiner och verktyg
Förrådskontainer maskiner och verktyg
Timmersågen (wermlandssågen) 
Gröna tältet – lösöre 
Bunkern elektronik lösören mm
Pannrum 44 i -  hus med utrustning

Handelsboden 38a ägare FAB Köksutrustning inredning ink butiksinredning

2012-08-02 köpeavtal mellan Stiftelsen Foteviken maritima centrum och Björn Jakobsen.

Gamla administrationen, Fastigheten 38   entrébyggnad med kontor, alla lösören med  - biblioteket , arkivet, klädförrådet  sy och läder verkstaden , arrangemangsförrådet. Björn Jakobsen köper detta Fastigheterna 6-36 vikingastaden – alla lösören i vikingamiljöerna för 300 000:-för att stärka ekonomin  i stiftelsen 
Bunkern Fastigheten 44k alla lösören undantagna privata.
Allt Gick över till Björn M Jakobsen privat

2012-11-23 Satte man Stiftelsen foteviken maritima centrum FMC i konkurs

2012-11-28  Björn Jakobsen äger nu Foteviken Ab 556558-0296  samt Historiska skepp AB 556648-1791
samt har köpt fri Gamla Administrationen 2012-08-02 med allt lösöre vikingatid och modernt.

2012-05-04  Styrelsemöte i stiftelsen Foteviken Maritima centrum beslut att låna 1 000 000:- av Björn Jakobsen
Styrelse möte även i Foteviken AB samt Historiska skepp AB samma dag och informerades om samma sak.

2012-05-09 upprättas pantsättning samt ett Skuldebrev uppförs mellan Björn Jakobsen och Foteviken Martima centrum och pantbrev tas ut av Björn Jakobsen på foteviken AB samt Historiska Skepp AB

2012-05-17 Sven Rosborn, Sandra Enoksson Samt Ralph Thysell  - alla i ledande positioner på Fotevikens Maritima centrum samt historiska Skepp AB
De går igen och sammanställer en inventering på vem som äger vad

Ägare 2012

Ägare FMC

FMC äger Administrations huset 43 samt 44a – gamla kontoret Röda huset 44b samt smedjan etc 44c,44 ägs av Vellinge kommun och används för personal samt frivilliga och föreningarna Bunkern , böcker, museala föremål Vellinge bygdgård  Ägare Föreningen SVEG Svegs hantverkshus – idag stuga 19 var då svegs klubbstuga Snickeribod   - bestående av tre bodar  blev  senare Vita huset och därefter stuga 2. Förråds containers 44d och 44e Omklädningsbodar på hjul bakom varvet Hakiställning – timmerföråd donerat till SVEG
Volontärhuset – numera ombyggda av FAB  till stuga 5,6,7 Sängar , lösören 5,6,7, Vita huset våningsängar Fotevikens Stugby 39  , Sex hus  nr 11-16 17,19 skänkta till SVEG av Björns kompisar.

Ägare vellinge kommun Gröna tältet Vellinge kommun Bunkern Röda tegel huset

Ägare FAB Dator och övrig utrustning i administratinonshuset Röda huset tvättmaskiner och lösören Snickeriboden  Maskiner och verktyg Förrådskontainer maskiner och verktyg Timmersågen (wermlandssågen)   Gröna tältet – lösöre  Bunkern elektronik lösören mm Pannrum 44 i -  hus med utrustning Plasthallarna blev år 2000 Höllvikens bygdegård  46a, 44b  ,sedan  blev det Valhall med 46 d torshall  och 46 c fejas sal.
Restaurangkök tillbyggdes cateringköket av FAB och hus med lösöre ägdes av FAB - blev sedan Event vision AB  ägor i samband med nerläggning av koggmuseet restaurang. – återtogs av  FAB när Evetnvision namnändrat till Arrangemangsboaget och aktierna såldes återtog FAB – restarunagkökshuset med utrustning. Vitahuset, - min kompisgrupp och släkt -  SEAG var en lös grupp som höll på med experimentell arkeologi  Stommen utgjorde av flera bodar etc som ägdes av Björn Jakobsen Fab disponerade senare, Fotevikens Stugby 39 ,moderniserades och iordninggjordes av FAB Lösören samt inredningar möbler mm Entrehus 38 a 38 a samt toalett 38c Byggdes 2004-2005 av FAB - Handelsboden 38a ägare FAB Köksutrustning inredning ink butiksinredning Administrationsbyggnaden 38 d  denna byggnad byggdes till 2011-2012

Ägare Friluftsfrämjandes Friluftsfämjanes hus  nr 40  byggde de upp i området vi foteviken Stugor.

Alla bodar, moderna byggnader, lösören från såväl museiverksamheten  Stiftelsen fotevikens museum som Koggmuseet – historiska skepp AB   - gick nu över i Björn Jakobsen bolag samt föreningen Sveg behöll sitt 

2012-08-02 köpeavtal mellan Stiftelsen Foteviken maritima centrum och Björn Jakobsen. Björn Jakobsen köper Gamla administrationen, Fastigheten 38   entrebyggnad med kontor, alla lösören med  - biblioteket , arkivet, klädförrådet  sy och läder verkstade , arrangemangsförrådet Fastigheten 44k Bunkern alla lösören undantagna privata. Fastigheterna 6-36 vikingastaden – alla lösören i vikingamiljöerna för 300 000:- Gick över till Björn M Jakobsen privat

2012-11-23 Satte man Stiftelsen foteviken maritima centrum FMC i konkurs

2012-11-28  Björn Jakobsen äger nu Foteviken Ab 556558-0296  samt Historiska skepp AB 556648-1791 samt har köpt fri Gamla Administrationen 2012-08-02 med allt lösöre vikingatid och modernt. 

2013-01-01 Malmö stad la ner Kogg projektet 

2013-01-16 ekonomiska föreningen Nordiska föreningen för kulturell förmedling  NOK 769625-7471 bildas. NOK  blir organisationen som tar över stiftelsen FMC arbete med att driva Foteviken Museum

2013-01-16 Björn Jakobsen och hans bolag lånar  utan hyreskostnad, hus, utrustning, material etc till NOK  för att man där skall
kunna fortsätta den museala verksamheten med kring verksamheten etc

2013-01-16 Föreningen SVEG ställer upp med sina grejor kostnadsfritt.

2013-04-05  nytt arrendeavtal mellan NOK och Vellinge kommun  769625-7471 
På sju år fram tom 1 maj 2020 

2014-09-23  Foteviken AB 556558-0296 återköper  av Björn Jakobsen  fastigheten 43+44A  gamla administrationen.
Den hamnar nu i Foteviken AB ägor

2014-10-17 verksamheten med drift av koggmuset genom  Historiska skepp AB 556648-1791  är nerlagd. Bolaget får nytt namn och verksamhet till nya idevision i skåne Ab   NR 2 Bolaget användes inte speciell utan blev vilande. Bolaget blev vilade och fram till 2015

2014 ?När så Andreas ville lägga av med restaurangverksamheten om bli lärare på kockskolan fick Björn J  tillbaka Aktierna i Event vision AB och inventarierna överfördes till foteviken AB.
I samband med nerläggning av restaurangverksamheten på koggen blev hela köket över och flyttades till Höllviken bygdegård/Valhall samt museet restaurang Handelsboden i entré byggnaden.  Event vision AB fick dessa utrustnings tillgångar av Björn M Jakobsen.
När så Andreas ville lägga av med restaurangverksamheten om bli lärare på kockskolan fick jag tillbaka Aktierna i Event vision AB och inventarierna överfördes till foteviken AB.

2014 allt ägande flyttas till Foteviken AB från historisk mat & Event Ab

2015-01-14 byter bolaget  namn från Eventvision Ab 556761-5140 byter till Arrangemangsbolaget.  Planen var här 
ursprungligen att utveckla arrangemangsverksamheten i eget bolag. Till en början -Ett ganska stillsam tid bolaget
mycket lite aktivitet.

2015 Bolaget blev vilade och fram till 2015

2015-01-14 byter bolaget  namn från Eventvision Ab 556761-5140 byter till Arrangemangsbolaget. Med samma org nummer 556761-5140 Ett ganska stillsam tid bolaget mycket lite aktivitet.

2016-01 03 Två nya kockar vill prova på att driva Arrangemangsbolaget med restaurangen på museet  ”den fede gåsen” samt arrangemangsverksamheten på plats och i Valhall De får Bolagets aktier av mig men köket och den utrustning som Andreas fick när koggen lades ner lämnad han åter till foteviken Ab när han återlämnade aktierna i bolaget till mig utan kostnad.  All denna utrustning finns nu i  Foteviken AB ägor. Den sommaren är jag ledig på sensommaren –väl åter så ser jag att de bara har skulder och säger att de får sätta bolaget i konkurs.
xxx  Arrangemangsbolaget 556761-5140 i konkurs.

2016-01 03 Två nya kockar vill prova på att driva Arrangemangsbolaget med restaurangen på museet  ”den fede gåsen”
samt arrangemangsverksamheten på plats och i Valhall.  De får Bolagets aktier av mig men . utan kök och inventarie som är överförda till Foteviken AB.

xxxxx Arrangemangsbolaget 556761-5140 i konkurs. Den planen höll inte, på sensommaren –så ser jag att de bara har skulder och säger att
de får sätta bolaget i konkurs.

2017-11-01 idevision i skåne Ab 559125-6283 bildas med Björn M Jakobsen som ägare . Idevision ab är förvaltningsbolag 

2017-11-01 idevision i skåne Ab 559125-6283 igen bildar jag så  3 gg gilt bildas med Björn M Jakobsen som ägare
Idevision ab är förvaltningsbolag

2018-08-21 ändras historiska skepp AB 556648-1791 som fått namnet  idevision AB 2  till historisk Mat & Event AB 556648-1791 Detta med målsättningen att med Vår ekonom som Gertrud Berg som VD  driva Valhall restaurang och arrangemangsverksamhet i museet regi/Egen regi.

2018-06-24 Vår ekonom tillika vd i Historisk Mat & event Ab Gertrud Berg dör  

2018 Blir Historisk mat och event AB 556648-1761 dotterbolag till FAB 556558-0296

2019-06-17  Årsmöte NOK 769625-7471 Årsmöte §5 röstlängd 7 personer

2019-02 26   Björn Jakobsen säljer Foteviken AB till Idevision i skåne Ab nummer 3 org nummer 559125-6283  Detta innebär  att idevision i skåne AB  funnits i tre versioner med olika orgnummer sedan 1988. Det senare är idag verksamt som Moderbolag till Foteviken AB samt Historisk mat& event AB

2018-06-24 Historisk Mat & event Ab Gertrud Berg dör VD och museet  ekonom  

2018-08-21 ändras  åter bolaget namn från  idevision AB 2  till historisk Mat & Event AB 556648-1791
Detta med målsättningen att med Vår ekonom som Gertrud Berg som VD  driva Valhall restaurang
och arrangemangsverksamhet i museet regi/Egen regi.

2018  Blir Historisk mat och event AB 556648-1761 dotterbolag till FAB 556558-0296

2019-06-17  Årsmöte NOK 769625-7471 Årsmöte §5 röstlängd 7 personer

2019-02 26   Björn Jakobsen säljer Foteviken AB till Idevision i skåne Ab nummer 3 org nummer 559125-6283
Detta innebär  att idevision i skåne AB  funnits i tre versioner med olika orgnummer sedan 1988.
Det senare är idag verksamt som Moderbolag till Foteviken AB samt Historisk mat& event AB

Hej Björn,

Jag har tittat på lite gammalt material för att försöka spåra något om ägandet runt museet. Sammanfattningsvis uppfattar jag det så här:

Museiverksamheten bedrevs tidigare av Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum (FMC) med dotterbolagen Foteviken AB och Historiska Skepp AB, samt ett antal föreningar, bl a Föreningen SVEG. Stiftelsen försattes i konkurs 2012-11-23. Av förvaltarberättelsen framgår att stiftelsen vid konkursutbrottet saknade materiella tillgångar. De byggnader och inventarier som stiftelsen tidigare ägt överläts till Björn Jakobsen genom köpeavtal 2012-08-02. Samtliga materiella tillgångar i verksamheten ägdes vid konkursen således dels av dotterbolagen, dels av Björn Jakobsen personligen. Samtliga aktier i dotterbolagen var pantsatta till Björn Jakobsen som säkerhet för lån, och togs i anspråk av Björn Jakobsen efter konkursen.

Efter stiftelsens konkurs bildades 2013-01-16 Nordiska Organisationen för Kulturell förmedling ekonomisk förening (NOK). Av NOK:s första årsbokslut 2013-12-31 framgår att NOK helt saknade materiella tillgångar. NOK har således inte förvärvat några tillgångar från FMC:s konkursbo. NOK har såvitt jag vet sedan bildandet endast drivit museiverksamheten med tillgångar som utan ersättning ställts till föreningens förfogande av Björn Jakobsen, personligen eller genom av honom ägda bolag eller, i mindre utsträckning av av föreningen SVEG m. fl.

Påståendet att NOK skulle äga byggnader eller Inventarier synes vara helt gripet ur luften.

Hälsningar

Mikael Ström

Revisor

2020-11-05  Överlåtelseavtal  - idevision 559125-6283 köper Foteviken AB 556558-0296 från Björn M Jakobsen 

2020-11-05 idevision blir Koncernledning  och all ägande flyttas till Foteviken AB från historisk mat & Event Ab

2021-03-29  Theres Assarsson blir styrelsesuppleant i Ibento AB 559309- 6687 där Christina Enehov är ordinarie ledamot

xxxx Idevision Ab  559125-6283 sälj till Historisk mat och event AB  556648-1791 till Christian Enehovs bulvan Therese Assarsson  I detta läge har mat & event AB skaffat på sig viss ny utrustning samt restaurang utrustning från idevision/Foteviken AB

2020-11-05  Överlåtelseavtal  - idevision 559125-6283 köper Foteviken AB 556558-0296 från Björn M Jakobsen när?2021-03-29 Idevision Ab  559125-6283 sälj till Historisk mat och event AB  556648-1791 till Christian Enehovs bulvanTherese Assarsson samtigt blir  Therese Assarsson blir styrelsesuppleant i Ibento AB 559309- 6687 där
Christina Enehov är ägare och  ordinarie ledamot.

 

...