EXARC

 

under uppbyggnad

 

Web site: 

http://www.exarc.eu

 

 

 

 

Under den period när det svenska nätverket Nätverket Sveriges Levande Forntid (NSLF),hade startat initierade Tomas Johansson även bildandet av EXARC 2001, en europeisk motsvarighet till det svenska nätverket. At the founding of the Swedish network the goal was to develop the Swedish concept into an international concept. Thomas Johansson had this thought when he established a close collaboration with Martin Schmidt who was then head of the classic "Archäologisches Freilichtmuseum” in Oerlinghausen, Germany, and the Dutch archaeology student Roeland Paardekooper. När detta nätverk så gick in i föreningsform efter ett möte i Lejre I Danmark våren 2003 blev Björn här invald som vice ordförande och när sedan Thomas tragiskt gått bort endast en kort tid därefter fick Björn ta över ordförandeposten vid årsmöte i Foteviken 2005. Det var under mötet i Lejre som Björn också presenterat möjligheten för EU projekt för fortsatt utveckling av EXARC. Härigenom skulle vi kunde arbeta vidare med kvalitetsutveckling av inte bara vikingaanläggningar utan även med anläggningar runt omkring i Europa som visade andra tidsepoker. I detta arbete skulle frågor rörande förmedling och experimentell arkeologi spela en stor roll. På Björns förslag invaldes Geir Sör Reime med sitt stora internationella kontaktnät i EXARCS styrelse.

EXARC 

EXARC is the international organisation of Archaeological Open Air Museums and Experimental Archaeology. It is our aim to establish a high standard of both scientific research and public presentation. The idea of international exchange of knowledge, human resources, publications and facsimiles is to improve the quality of work for all associated members. It is not our intention to exclude anyone who does not meet our high standards concerning the quality of museums work. We rather want to encourage and incorporate other institutions conducting Experimental Archaeology and help them to a higher level.

liveARCH

Web site: 

http://projects.exarc.net/eu-projects/livearch-culture-2000

XXXXX LEIJRE 

XXXXX BARCELONA

XXXX BUDAPEST

XXXXXX ÖSTERIKET

 

XXXXXXX Foteviken 

XXXXXX WALES

 

XXXXX tyskland

XXXX MIDDELALDERCENTER