Styrelsen

2024 styrelse

LEDNING för verksamheten - kopplade till föreningen SVEG & fotevikens museum - Vi var en stabil grupp med kunskap.

Björn M Buttler Jakobsen iniativtagare - och ordförande i föreningen SVEG sedan starten 1986 - ordförande i Stiftelsen FMC, - Ordförande i NOK driftsorg för museet - samt museichef för Fotevikens museum - fram till avgång från styrelsen i SVEG 2021 och - pensionerade sig som museichef - avgick även då som ordförande i ordförande i NOK 2021 Idag verksam som projketledare i föreningen SVEG

2024 Vice ordförande Uno Jansson, mandattid 2 år.

Uno Janson Ordförande i föreningen SVEG 2021-2022 - Ledamot i föreningen NOK tills han avsade sig uppdragen 2022. medverkande 80 talet, vice ordförande under uppstart och ansvarig för marinarkeolgiska veteranerna i föreningen SVEG - dykare & stor kunskap i Marinarkeologi , -

 

2024 Ordförande Ralph Thysell, valdes 2023, mandattid 2 år.

2024 Sekreterare Birger Enoksson, mandattid 2 år

Biger Enoksson , Sekreterare sedan starten på 80 talet 

2024 Kassaförvaltare Sussi Buttler, valdes 2023,

2024 Sven Rosborn ledamot i föreningen SVEGs styrelsen

2024 Ledamot P U Hörberg, mandattid 1 år

PU Hörberg ledamot