Slaget vid Foteviken - Källförteckning

Kronologisk förteckning över källorna till slaget vid Foteviken år 1134.

Av Karl-Fredrik Wasén

 

Förutom Saxos beskrivning ca år 1200 finns följande äldre källor om slaget vid Foteviken:

I MONUMENTA GERMANIAE XXIX
Lundaannalerna. De äldsta delarna är skrivna på 1100-talet.

II SCRIPTORE RERUM GERMANIAE
Monumenta Erphurthensia: St. Petrus äldre annaler. De skrevs 1160.

III ECCEHARTS VÄRLDSKRÖNIKA
Den skrevs på 1100-talet.

IV MONUMENTA GERMANIAE XVI
Magdeburgannalerna. De skrevs på 1100-talet.

V ANNALES PATHERBRUNNES.
De skrevs på 1100-talet.

VI POMMERSCHES URKUNDES I
Colbazkrönikan. Den skrevs på 1100-talet, i ett kloster i Pommern. Krönikan påbörjades under ärkebiskop Eskils tid i Lund, 1137-1177.

VII SCRIPTORE RERUM GERMANIAE
St. Petrus yngre annaler. De skrevs förmodligen 1209.

VIII KORTFATTAD DANSK KUNGAHISTORIA.
Denna krönika är från Valdemar II tid (1202-1241). Jacob Langebeck daterade den till 1220. Okänd författare.

IX DET ANDRA ISLÄNDSKA FRAGMENTET
Detta skrevs troligen 1221-1223. Det är med säkerhet daterat till före år 1260.

X DANSK KRÖNIKA 1074-1219
Denna skrevs förmodligen under 1200-talet.

XI DANSK KRÖNIKA
Denna skrevs på 1300-talet, men kan möjligen dateras till 1282.

XII RYDS KRÖNIKA
Denna skrevs omkring år 1300.

XIII ISLÄNDSKA KUNGAANNALER
Dessa skrevs år 1313.

XIV DEN MINNESVÄRDA KRÖNIKAN
Denna skrevs år 1323.

XV FRANCISKANERNAS VISBYANNALER
Dessa skrevs på ett Franciskanerkloster i Visby under 1300-talet. Den äldsta delen är förmodligen från år 1340.

XVI ESROMANNALERNA
Dessa skrevs på ett kloster på Själland under 1300-talet.

XVII KUNG ERIKS KRÖNIKA
Denna är skriven på 1300-talet.

XVIII NESTVEDSKRÖNIKAN
Denna skrevs i klostret i Nestved på Själland under kung Erik Menveds regeringstid 1286-1319, under 1300-talet.

XIX THOMAS GHEYSMERI
Han skrev denna krönika år 1431.

XX SCRIPTOR RERUM SUECICARUM MEDII AEVI
Anonym krönika, som skrevs under 1400-talet.

XXI ANONYM DANSK-SVENSK KRÖNIKA
Denna skrevs förmodligen under Erik av Pommerns regeringstid (1397-1439), under 1400-talet.

XXII DANSK KRÖNIKA
Troligen från 1500-talet.

XXIII PETRUS OLAI KRÖNIKA / PETER OLAVSEN DANSKA ANNALER FRÅN KIMBRERNAS UTTÅG TILL 1541
Denna krönika är från 1500-talet, men kan enligt Langebeck ursprungligen vara skriven så tidigt som 1272.

XXIV PETRI OLAI / PETER OLAFSENS UTDRAG UR DANSK HISTORIA FRÅN SVEN TVESKÄGG TILL ERIK MENVED
Denna krönika är daterad till 1500-talet.

XXV LAURENTIUS STRALIUS
Denne skrev sin krönika på 1500-talet, men denna krönika baseras på Ryds klosters krönika från 1300-talet.

XXVI CORNELIUS HAMSFORT FÖRSTA DANSKA KONUNGALÄNGD FRÅN DAN TILL FREDRIK
Denne historiker från Odense var den förste i Danmark, som använde medeltida skriftliga källor. Hamsfort levde mellan åren 1546-1627.

XXVII THOMAS BARTHOLINUS J:R ANNALER
Denne historiker levde mellan åren 1659-1690. Han baserade sin krönika på äldre medeltida handskrifter.

XXVIII DANSK KRÖNIKA
Datering och författare är inte känt. Langebeck ansåg att författaren var väl förtrogen med den danska medeltidshistorien.