Fotevikens Museum

Fotevikens Museum

1993 Stiftelsen bildas

1993 Stiftelsen Fotevikens Maritma centrum bildas, kommunen skjuter till 30000:- som stiftelsekapital för de tre stiftarna, förutom kommunen, föreningen SVEG och Falsterbonäsets Museiförening. I styrelsen sitter Stellan Carlsson som ordförande för Falsterbo museiförening, Göran Holm som representant för kommunen och Björn M Jakobsen som representant för föreningen SVEG.  Och lektorn och marinarkeologen Christer westerdahl som vetenskaplig representant.

1993 Att leta mark och flytta  från kanalen veckan efter falsterbo horse show
Intresset för att finna en lämplig plats för museet fanns fortfarande i Kommunen och en arbetsgrupp tillsattes. Det tog 2 år innan vi fann den plats där vi etablerade verksamheten . Men det var det värt – en bättre plats för ett museum och en kulturhistorisk centra som skall belysa Falsterbonäset maritima historia finns inte, både som plats – nära havet och nära Foteviken och med den möjligheten för besökarna att finna den.
Så skulle så uppbyggande på börjas En soptipp och ett renhållningsverk som på senare tid använts om upplagsplats för kommunen skulle omvandlas till museum, kulturhistoriskt center , parkeringsplats Utställning med mycket mera.

Vikingareservatet blev svaret – här skulle museet kunna levandegöra historian för den besökande turisten och inom en pedagogisk verksamhet skapa förutsättning för det framtida museet huvudmål, Marinarkeologin.

Vad kunde vi så göra för att etablera museet? De gamla bodarna flyttas och fick en ansiktslyftning  och kunde utgöra lokaler för hantverk.
Samtidigt som planarbetet tog form flyttades alla bodar till platsen från Kanalen.
 det läget var renhållningsverket fortfarande utarrenderat till entreprenören som hand hade kommunens underhåll av områden vägar etc. Först ett år senare blev denna mark tillgänglig som ett lån till en början med.

1993 Man måste ta beslut.
Det var det vi gjorde när vi beslöt att vi skulle bygga en flotte 1988 10 marinarkeologiskt intresserad slog sina klocka huvuden ihop Föreningen Sveg bildades på allvar och så var vi igång. Vi beslöt 1991 att vi skulle undersöka Knösenvraket. Vi beslöt att undersöka Skanörskogen 1993 samma år som vi också beslöt att en fastare form för de marinarkeologiska och kulturhistoriska intressena på och kring Falsterbohalvön och Skåne måste bildas. Så bildades Stiftelsen. Detta beslut krävde även ett beslut av mig och mitt beslut blev att jag bestämde mig för att satsa fem år på detta. Fem år gick och det är intressant att se tillbaka på vad som hänt.
Från ideell organisation,, till stiftelse - till kommunalt museum. Mark till museum, administration och vikingareservat, osv Fotevikens Museum är ett faktum

1993 Skanörskoggen daterad med dendro till 1390 ligger strax väster om Skanörs gamla borg. Den utgör idag en plattform för ett vetenskapligt arbete samt en rekonstruktion i samverkan med ett arbetslöshetsprojekt i Malmö Kommun.
Denna ideella grupp samlade sig inom ramen för den marinarkeologiska intressegruppen och har i mer än 10 år aktivt undersökt Falsterbohalvöns intressanta vatten efter maritima lämningar
1993 Med intresset från kommunen och i samverkan med Falsterbo Museum bildade 1993 dessa två tillsammans med den marinarkeologiska intresseföreningen SVEG, Stiftelsen Fotevikens Maritima centrum med avsikt att under mer fasta former fortsätta de maritima undersökingarna och sprida kunskap om näset historia. Målsättningen var bland annat att skapa ett centra för forskning och ett museum.

1994 De första anställningarna
1994 Björn M Jakobsen hade av kommunen fått uppdraget att finna en plats där man kunde etablera det planerade museet. Och koncentrera den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Då hade man haft diskussioner med länsantikvarien Karin Bunte om lämpliga platser att förlägga museet samt fått klara indikationer på var man inte kunde förlägga verksamheten.  Wixell gård med mark var ett alternativ invid dåvarande lillhagen samt  Familjen Hansons avstyckade gård samt grönområdet mot havet innan man fann platsen där man nu finns.
Till en början fanns ingen avlönad personal utan den ideella föreningen SVEG stod som organisatör. Den första anställda var Pedagogen Bengt Fredriksson som kom från Forntidsbyn i Frostavallen med ett kraftigt lönebidrag så lönekostnaden bli minnemal.  Problemet med 6 månaders insatser  blev också problematisk för kontinuiteten.  Vid ett tillfälle frågade  kommunen Björn M Jakobsen om hur han var anställd och svarade att han gjorde det ideelt. Björn anställdes då i kommunen under en period.