Bakgrund EU-projekt

UNDER UTVECKLING

 

  

Här kommer historian och händelserna kring Eu-projekt  som jag med mina Eu vänner varit med och & upplevt

Tyngpunkt var Destination Vikings alla projekt

1999-2001 North Sea Viking Legacy – Interreg IIC North Sea project
1999-2002 BALDER incl. Baltic Sea Viking project, Interreg IIC Baltic Sea project
2002-2005 Destination Viking Baltic Stories, Interreg IIIB Baltic Sea project
2003-2005 Destination Viking Sagalands, Interreg IIIB NPP project
2015-2019 DVA Follow the vikings  Creative europe

 

 Det hela började med två personer – två projekt året 1999 

1999 Som jag minns det startade det våren 1999 med ett mail från Geir Sör Reime från Stavanger i Norge och aktiv på Rogaland fylkeskommun.
Kul - eftersom jag själv har mitt ursprung i Norge och Stavanger svarade jag genast. Geir drev vid den tiden ett för
Rogalands fylkeskommun nystartat EU projekt, North Sea Viking Legacy, och han ville ha ett samarbete länderna emellan.

1999 möte i finland

Vi beslöt att mötas vilket vi också gjorde strax efter på en EU konferens i Finland. detta blev så starten för en  mer än 20 årig resa i EU projekt. Så det började med att jag blev observer i Geir  vikingaprojekt North Sea Viking Legacy,

Av en händelse hade jag fått napp på ett klart projekt om kulturhistoria där viking var en av huvud ingredienserna - namn Balder. Detta presenterad jag för Velling kommun som då blev projektägare och jag ansvar för vikingadelen. Helt naturligt blev geir observer i Balder

 

 

North Sea Viking leagacy
De första Vikinga nätverket

 

1998 – 2001: North Sea Viking Legacy Interreg IIIB project for the North Sea area. The museum participated as observer. The project was aimed at identifing and make visible remnants from the Viking age. Methods involving information signs were an important part of the mediation concept. Arrangement of hiking trails where the cultural history is visualized was also attached to the project.

 1998-2001 Interreg IIB Nordsjøprosjekt 

The North Sea Viking Legacy project was approved by the Interreg IIC North Sea program in January 1999 with 20 partners from Norway, Denmark, Sweden and the United Kingdom (Shetland and Norfolk), and with associate partners from the Isle of Man, Iceland and southern Sweden1999 The North Sea Viking Legacy project was approved by the Interreg IIC North Sea program in January 1999 with 
20 partners from Norway, Denmark, Sweden and the United Kingdom (Shetland and Norfolk), and with associate
partners from the Isle of Man, Iceland and southern Sweden


17 partnere fra 5 land, i tillegg til observatører fra 5 andre land
Vestfold fylkeskommune én av partnerne
Første partnermøte ble holdt i Tønsberg, med besøk bl.a. på et uferdig Midgard i februar 1999

I samband med projektmöten var det här som för första gången Avalsnäs på Karmöj dök upp. I projektet fanns också Marit Synnove Vea och Rögnvaldur   Gudmundsson från Island samt från Midgård i Borre/Tönsberg Jan Lindh och från Ribe vikingacenter i Danmark anslöt Bjarne Clements etc.

North Sea Viking leagacy

bilder och info

Utarbeidet kvalitetsmanual
Vikingløypa rundt Nordsjøen – bok
Utarbeidet skiltingsmanual – lokale skiltingsplaner
Utviklet Viking Heritage Newsletter til Viking Heritage Magazine – det ledende tidskrift for levende vikinghistorie

Bilder 

 

Möte i Tönsberg 

Möte i Norwich

Möte i Ale

möte Avalsnes/ Haugesund

Samarbeidet med BALDER, et Interreg IIB prosjekt i Østersjøen
BALDER hade et delprosjekt om vikinger, der bl.a. Nettverksamling for vikingmuseer, vikinggrupper og blankvåpengrupper inngikk
BALDERs vikingprosjekt er videreført i Destination Viking Levende Historie

 

1999 - 2002: Balder Interreg IIIB project, was aimed at the nations around the Baltic Sea and their interconnected history from the Viking Age to present.

 2000-2003.  Balder EU projektet  Interreg IIC Baltic Sea project. Vellinge kommun och Fotevikens Museum blev en partner som löpte under åren 

Detta projekt handlade om länderna runt Östersjön och deras historia från vikingatid till nutid. I detta projekt blev
Geir Sör Reime observer liksom jag blivit observer i North Sea Viking Legacy (NSVL). Projektet handlade om
informational signs posted in nature was an important way of imparting information about the sites.
The project also created hiking trails to visualise the historical cultural landscape.

 2000 kunde föreningen SVEG & Fotevikens Museum  genom dess internationella kontakter initiera och presentera för Vellinge kommun ett färdigt och godkänt koncept för ett stort EU-projekt. Kommunen åtog sig leadpartnerrollen. Detta Intreg III B-projekt handlade om länderna kring Östersjön och deras samhörande historia. Projektet, med namn Balder, påbörjade studierna av det kulturlandskap vi omger oss med. Tidsperioden var från vikingatid till nutid och de sju olika parterna hade tilldelats var sin tidsperiod och var sitt område. Stiftelsen ansvarade för den vikingatida perioden och för Skåneland.  Förutom kulturhistoria ingick även natur- och marin arkeologiska koncept i projeketet. 

 

2001 

Att söka partner till projekt 

Detta första samarbete över gränserna blev upptakten till tjugo års gemensamt arbete med förmedling av historia och vikingatiden.
Vi smidde planer.Inom EU:s Östersjöprogram initierades på detta sätt ett stort EU projekt inom programmet Interreg III B: Destination Viking Baltic Sea.

 

Dessa skulle främst vara kopplade till vikingakonceptet. På denna resa träffade vi
bland andra ”Rosala vikings” med Paula Wilson i spetsen.

Även etablerades kontakt med Lofotens museum genom Geir Are Johansen.

bild fotevik jans stenfell
Från Regionen Skåne fick Fotevikens museum bidrag

drag och tillsammans med
Geir gjorde vi en resa runt om i främst Skandinavien för att söka partners till framtida Eu projekt.

 

2002- 2005 Första projektet i denna utvidgade grupp blev Destination viking Baltic Sea 

Destination Viking Living History.  Interreg III B Inom EU:s Östersjöprogram

Projektet initierade Björn & Geir detta stora  EU projekt 
Vi fick med oss Region Skåne som agerade Leadpartner och Vellinge kommun som top på sig ansvaret som  finance managment.
Björn M buttler jakobsen , Fotevikens Museum agerade Projektledare för Region Skånes räkning för hela projektet.
Åtta partner från fyra länder deltog. Målet var att kartlägga respektive museums vikingatida närområde med därtill hörande källstudier och även med arbete ute i kulturlandskapet.

En omfattande bok om Skåne och dess vikingatid producerades av Fotevikens Museum under ledning av Sven Rosborn, baserat på ett mycket omfattande forskningsarbete inom museet. Boken ingick bl.a. i museets åtagande inom projektet. I projekt ingick också kartläggning av vikingatida lämningar kring de olika partnernas område. I projekt ingick också kartläggning av vikingatida lämningar  som turistmål i de olika partnernas område. I arbetet ingick även framtagande av
kvalitetskoncept kring så kallade ”Arkeologiska friluftsmuseer” och arbete med re- enacters. 

 Möte foteviken - vellinge

möte bornholm

möte turko finland

möte Göteborg  Balder  & North sea leagasy

 

 

 

lofortnen geir are 

 

BILDER & UTVECKLA

Bland våra partners kan nämnas ”Gunnes gård” med Annakari, Sylvia och de andra damerna innan
 Gun Bjurbergs kom med och tog ledningen där. ”Trelleborgen” i Danmark ingick i Slagelse museigrupp
där Ea Stevns Matzon var chef. ”Ukranenland” i Tyskland var också en part  Med Wolfgang Schubert .

Bild gunnes gård trelleborgen dk

ukranenland   avalsnäs  Ale

 

 

Follow the viking

Council of Europe’s Viking route

Dan Carlsson Professor  på Högskolan, Gotland   Drev sedan ett tag Viking Heritage. Was in charge of the Council of Europe’s Viking route och framöver skulle våra project and together, we developed their newsletter into the Viking Heritage Magazine.

bild news

letter samt magasinet

 Det huvudsakliga samarbetet mellan projekten och Högskolan was to improve public access physically and mentally to the Viking heritage (measure 3.3 in the program - promotion of cultural tourism), and the project improved signage at more than 50 sites, produced a number of leaflets and guides, and also a book describing a number of important Viking sites around the North Sea.

Alla Destionation Viking projekten  used the Viking Heritage Magazine as its newsletter.

 

Andra relaterade projekt 

 En hel del möten har resulterat i bra framtida projekt och koncept

 

2003 ansökte stiftelsen och museet om medel från Framtidens Kultur och erhöll sådana för en omfattande inventering av hela Sveriges bestånd av mera framträdande vikingatida fornlämningar: ”Det Svenska Kulturlandskapet”. Detta omfattande arbete resulterade bl.a. i databasen Vikingarnas landskap, fritt och tillgänglig för alla på nätet.  Se http://www.fotevikensmuseum.se/sweden/vik1.htm
2003 Godkändes ett projekt ,  Destination Viking Saga land, initierat av Fotevikens museum med projektmedel från bl.a. Region Skåne och i samverkan med Rogaland Fylkeskommuns kultursektor i Norge. Projektet innebar nätverksuppbyggande runt omkring i Skandinavien och det lade grunden till ett Interreg III B projekt för Norra periferin . Här ingick Nordnorge, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna, Shetland  samt New Foundland. Representanter från Fotevikens Museum samt Rogalands Fylkes kommun agerade konsulter och vetenskapliga garanter. Projektet innefattade studier av kulturlandskapet och integrering av vikingatida lämningar i ett övergripande förmedlingskoncept.  Studier av äldre sagor och sägner var också en huvudpunkt. Island blev därför leadpartner och ministeriet på Island var direkt involverat.
http://www.northernperiphery.net/managers/Library%5CProject%20Publicatio...

2004 ingick stiftelsen som konsulter i Öresundsprojektet ”Pileland – kultur och natur”. http://www.pilelandet.com/index_2.html
projektet ledes av Vellinge Kommun

Detta första samarbete över gränserna blev upptakten till tjugo års gemensamt arbete med förmedling av historia och vikingatiden. Vi smidde planer. Från Regionen Skåne fick Fotevikens museum bidrag  till detta så att t Geir & Jag kund åka runt i södra Europa och   skaffa partner till ett östersjö projekt. Vi  gjorde vi en resa runt om i främst Skandinavien för att söka partners till framtida Eu projekt. Dessa skulle främst vara kopplade till vikingakonceptet. På denna resa träffade vi bland andra ”Rosala vikings” med Paula Wilson i spetsen. Även etablerades kontakt med Lofotens museum genom Geir Are Johansen.

 Till EXARC parallella EU projekt

Utom engagemanget i EXARC arbetade Geir och Björn med andra närstående projekt. Många organisationer och grupper ville nämligen ha deras erfarenheter med sig i sina projekt. Detta resulterade i bland annat två stora och mycket framgångsrika EU projekt, LiveArch 2006 – 2009 och OpenArch 2011-2015. Flera av Destination Viking Associations ursprungsmedlemmar (men många nya) kom med i detta arbete.

Culture Projects

bilder Norwich  etc  mer text

 

 

 

 

1999 - 2002: Balder Interreg IIIB project, was aimed at the nations around the Baltic Sea and their interconnected history from the Viking Age to present.

 

 Vellinge kommun och Fotevikens Museum blev en partner EU projektet Balder som löpte under åren 2000-2003. An Interreg IIC Baltic Sea project.

 2000 kunde stiftelsen genom dess internationella kontakter initiera och presentera för Vellinge kommun ett färdigt och godkänt koncept för ett stort EU-projekt. Kommunen åtog sig leadpartnerrollen. Detta Intreg III B-projekt handlade om länderna kring Östersjön och deras samhörande historia. Projektet, med namn Balder, påbörjade studierna av det kulturlandskap vi omger oss med. Tidsperioden var från vikingatid till nutid och de sju olika parterna hade tilldelats var sin tidsperiod och var sitt område. Stiftelsen ansvarade för den vikingatida perioden och för Skåneland.  Förutom kulturhistoria ingick även natur- och marin arkeologiska koncept i projeketet. 
Inom EU:s Östersjöprogram initierade stiftelsen ett stort EU projekt inom Interreg III B: Destination Viking Living History. Andra deltagare var Region Skåne som agerade Leadpartner och Vellinge kommun som innehade finance managment. Fotevikens Museum agerade Projektledare för Region Skånes räkning för hela projektet. Åtta partner från fyra länder deltog. Målet var att kartlägga respektive museums vikingatida närområde med därtill hörande källstudier och även med arbete ute i kulturlandskapet. En omfattande bok om Skåne och dess vikingatid producerades av Fotevikens Museum, baserat på ett mycket omfattande forskningsarbete inom museet. Boken ingick bl.a. i museets åtagande inom projektet. I projekt ingick också kartläggning av vikingatida lämningar kring de olika partnernas område. I arbetet ingick även framtagande av kvalitetskoncept kring så kallade Arkeologiska friluftsmuseer.  http://www.destinationviking.com/www.destinationviking.com

 2000 -2003 Balder

Samtidigt fick Vellinge kommun och Fotevikens Museum som en partner EU projektet Balder som löpte under åren 2000-2003.
An Interreg IIC Baltic Sea project.

Detta projekt handlade om länderna runt Östersjön och deras historia från vikingatid till nutid. I detta projekt blev
Geir Sör Reime observer liksom jag blivit observer i North Sea Viking Legacy (NSVL). Projektet handlade om
informational signs posted in nature was an important way of imparting information about the sites.
The project also created hiking trails to visualise the historical cultural landscape.

Möte foteviken - vellinge

 

möte bornholm

möte turko finland

möte Göteborg  Balder  & North sea leagasy

 

 

2001 

Att söka partner till projekt 

Detta första samarbete över gränserna blev upptakten till tjugo års gemensamt arbete med förmedling av historia och vikingatiden.
Vi smidde planer.

Inom EU:s Östersjöprogram initierades på detta sätt ett stort EU projekt inom programmet Interreg III B: Destination Viking Baltic Sea.

 

bild fotevik jans stenfell
Från Regionen Skåne fick Fotevikens museum bidrag

drag och tillsammans med
Geir gjorde vi en resa runt om i främst Skandinavien för att söka partners till framtida Eu projekt.

Region Skåne agerade här leadpartner och Vellinge kommun stod som finance managment.
Fotevikens Museum tog på sig rollen som projektledare för Region Skånes räkning för hela projektet.
2002- 2005 Första projektet i denna utvidgade grupp blev Destination viking Baltic Sea åren 2002- 2005.

 

Dessa skulle främst vara kopplade till vikingakonceptet. På denna resa träffade vi
bland andra ”Rosala vikings” med Paula Wilson i spetsen.

 

Även etablerades kontakt med Lofotens museum genom Geir Are Johansen.

 

lofortnen geir are 

Nu hade även arkeologen och museimannen Sven Rosborn kommit med som en kraftfull resurs i
projektarbetet och anställd på Fotevikens museum. Åtta partner från fyra länder deltog.
Målet var att kartlägga respektive museums vikingatida närområde med därtill hörande källstudier men
även inkludera arbete ute i kulturlandskapet. En omfattande bok om Skåne och dess vikingatid producerades
av Fotevikens Museum, baserat på ett mycket omfattande forskningsarbete inom museet.
Boken ingick bl.a. i museets åtagande inom projektet. I projekt ingick också kartläggning av
vikingatida lämningar kring de olika partnernas område. I arbetet ingick även framtagande av
kvalitetskoncept kring så kallade ”Arkeologiska friluftsmuseer”.

BILDER & UTVECKLA

Bland våra partners kan nämnas ”Gunnes gård” med Annakari, Sylvia och de andra damerna innan
 Gun Bjurbergs kom med och tog ledningen där. ”Trelleborgen” i Danmark ingick i Slagelse museigrupp
där Ea Stevns Matzon var chef. ”Ukranenland” i Tyskland var också en part  Med Wolfgang Schubert .

Bild gunnes gård trelleborgen dk

ukranenland   avalsnäs  Ale

 

 

 

 

 

 

1999 - 2002: Balder Interreg IIIB project, was aimed at the nations around the Baltic Sea and their interconnected history from the Viking Age to present.

 

 Vellinge kommun och Fotevikens Museum blev en partner EU projektet Balder som löpte under åren 2000-2003. An Interreg IIC Baltic Sea project.

 2000 kunde stiftelsen genom dess internationella kontakter initiera och presentera för Vellinge kommun ett färdigt och godkänt koncept för ett stort EU-projekt. Kommunen åtog sig leadpartnerrollen. Detta Intreg III B-projekt handlade om länderna kring Östersjön och deras samhörande historia. Projektet, med namn Balder, påbörjade studierna av det kulturlandskap vi omger oss med. Tidsperioden var från vikingatid till nutid och de sju olika parterna hade tilldelats var sin tidsperiod och var sitt område. Stiftelsen ansvarade för den vikingatida perioden och för Skåneland.  Förutom kulturhistoria ingick även natur- och marin arkeologiska koncept i projeketet. 
Inom EU:s Östersjöprogram initierade stiftelsen ett stort EU projekt inom Interreg III B: Destination Viking Living History. Andra deltagare var Region Skåne som agerade Leadpartner och Vellinge kommun som innehade finance managment. Fotevikens Museum agerade Projektledare för Region Skånes räkning för hela projektet. Åtta partner från fyra länder deltog. Målet var att kartlägga respektive museums vikingatida närområde med därtill hörande källstudier och även med arbete ute i kulturlandskapet. En omfattande bok om Skåne och dess vikingatid producerades av Fotevikens Museum, baserat på ett mycket omfattande forskningsarbete inom museet. Boken ingick bl.a. i museets åtagande inom projektet. I projekt ingick också kartläggning av vikingatida lämningar kring de olika partnernas område. I arbetet ingick även framtagande av kvalitetskoncept kring så kallade Arkeologiska friluftsmuseer.  http://www.destinationviking.com/www.destinationviking.com

 2000 -2003 Balder

Samtidigt fick Vellinge kommun och Fotevikens Museum som en partner EU projektet Balder som löpte under åren 2000-2003.
An Interreg IIC Baltic Sea project.

Detta projekt handlade om länderna runt Östersjön och deras historia från vikingatid till nutid. I detta projekt blev
Geir Sör Reime observer liksom jag blivit observer i North Sea Viking Legacy (NSVL). Projektet handlade om
informational signs posted in nature was an important way of imparting information about the sites.
The project also created hiking trails to visualise the historical cultural landscape.

Möte foteviken - vellinge

 

möte bornholm

möte turko finland

möte Göteborg  Balder  & North sea leagasy

 

 

2001 

Att söka partner till projekt 

Detta första samarbete över gränserna blev upptakten till tjugo års gemensamt arbete med förmedling av historia och vikingatiden.
Vi smidde planer.

Inom EU:s Östersjöprogram initierades på detta sätt ett stort EU projekt inom programmet Interreg III B: Destination Viking Baltic Sea.

 

bild fotevik jans stenfell
Från Regionen Skåne fick Fotevikens museum bidrag

drag och tillsammans med
Geir gjorde vi en resa runt om i främst Skandinavien för att söka partners till framtida Eu projekt.

Region Skåne agerade här leadpartner och Vellinge kommun stod som finance managment.
Fotevikens Museum tog på sig rollen som projektledare för Region Skånes räkning för hela projektet.
2002- 2005 Första projektet i denna utvidgade grupp blev Destination viking Baltic Sea åren 2002- 2005.

 

Dessa skulle främst vara kopplade till vikingakonceptet. På denna resa träffade vi
bland andra ”Rosala vikings” med Paula Wilson i spetsen.

 

Även etablerades kontakt med Lofotens museum genom Geir Are Johansen.

 

lofortnen geir are 

Nu hade även arkeologen och museimannen Sven Rosborn kommit med som en kraftfull resurs i
projektarbetet och anställd på Fotevikens museum. Åtta partner från fyra länder deltog.
Målet var att kartlägga respektive museums vikingatida närområde med därtill hörande källstudier men
även inkludera arbete ute i kulturlandskapet. En omfattande bok om Skåne och dess vikingatid producerades
av Fotevikens Museum, baserat på ett mycket omfattande forskningsarbete inom museet.
Boken ingick bl.a. i museets åtagande inom projektet. I projekt ingick också kartläggning av
vikingatida lämningar kring de olika partnernas område. I arbetet ingick även framtagande av
kvalitetskoncept kring så kallade ”Arkeologiska friluftsmuseer”.

BILDER & UTVECKLA

Bland våra partners kan nämnas ”Gunnes gård” med Annakari, Sylvia och de andra damerna innan
 Gun Bjurbergs kom med och tog ledningen där. ”Trelleborgen” i Danmark ingick i Slagelse museigrupp
där Ea Stevns Matzon var chef. ”Ukranenland” i Tyskland var också en part  Med Wolfgang Schubert .

Bild gunnes gård trelleborgen dk

ukranenland   avalsnäs  Ale