Borgeby medeltidsslott

Ett fantastiskt skånskt medeltidsslott

Borgeby slott vid Löddeköpinge mellan Lund och Landskrona är ett av Skånes äldre slott. Slottets historia går tillbaka till Harald Blåtands tid. 971 blev hans yngre bror Toke lydkung över Skåne och 985 omtalas också att Toke hade sitt säte i Borgeby. I Skåne anlade han stora ringborgar i Lund och Borgeby men också i Trelleborg och Helsingborg. Vid Foteviken påbörjades en mycket stor ringborg men denna färdigställdes inte. Vad gäller Borgeby kan man svagt skymta en bågformad förhöjning i marken, rester efter jordvallen, intill det medeltida slottet. Utgrävningar på platsen har bekräftat att det funnits en ringborg med jordvall, pallisader och utanförliggande torrgrav.

Porttornet och anslutande byggnad till höger därom är de i dag äldsta bevarade.
Den romanska kvaderspulpturen, som i dag blivit inmurad i Börjes torn, satt troligtvis ursprungligen i det stora stentorn som revs efter 1452.

Under 1000-talet fanns det troligtvis en kunglig myntmästare på Borgeby och i slutet av århundradet/början av 1100-talet uppfördes ett stort, fyrkantigt stentorn i borgens mitt. En kvadersten med ett uthugget, romanskt huvud finns kvar efter detta torn. Vid denna tid har ärkebiskopen blivit ägare till borgen. Troligtvis är det kungen som donerat denna sin borg till kyrkan. Borgeby var, tillsammans med Lundagård (borgen runt Lunds domkyrka), Åhus borg och Hammershus på Bornholm ärkebiskopen av Lund starkaste fästen.

Under 1200-talet gjordes Borgeby om och en fjärdedel av den forna ringborgen kringgärdades av en drygt tio meter hög men endast en meter bred försvarsmur. Samtidigt uppfördes ett porttorn med bredvidliggande tegelhus. Dessa byggnader finns, om än i påbyggt skick, kvar än i dag. Utgrävningar på borggården har visat att det funnits ett flertal mindre byggnader inne på borgområdet.

År 1452 attackeradesBorgeby av den svenska armén. Borgen brändes ner. Efter förödelsen revs troligtvis det stora stentornet. Byggnadsmaterialet från detta användes bl.a. till att uppföra ärkebiskopens fortfarande bevarade, egna kapell strax intill portbyggnaden. Samtidigt uppfördes ett bostadstorn för ärkebiskopen, det s.k. Börjes torn.

Portbyggnaden och det till höger därom liggande ärkebiskopens kapell.

På 1560-talet uppförde den dåvarande ägaren, den kungliga kammartjänaren Hans Spiegel den nuvarande huvudbyggnaden. Slottet erövrades på 1670-talet av danskarna vilka brände det. Ett kopparstick över slottet strax efter denna händelse ger en god bild av hur det sett ut. Fortfarande stod de kraftiga tegelmurarna intakta.

Borgeby slott har sin speciell skånska anknytning genom att konstnären Ernst Norlind blev ägare till det 1907 i samband med giftermål med dottern i slottet, Hanna Larsson. Genom främst Hannas stora kulturintresse drogs dåtidens stora kulturella personligheter till parets pampiga medeltidsbostad. Vid deras son Staffans död tillföll slottet enligt testamente en nyskapad stiftelse men har sedan kommit i privat ägo. I den äldsta byggnaden har också inrättats ett museum med bl.a. Ernst Norlinds bevarade konstnärsateljé.

Borgeby efter danskarnas bränning på 1670-talet.