Scandinavian Viking Explorer Group

Föreningen SVEG

"Kultur är kontakt mellan människor"

Scandinavian Viking Explorer Group – förkortat SVEG – är en idéell förening med syfte att studera och dokumentera vår historia med särskild inriktning på vikingatid, medeltid, experimentell arkeologi och marinarkeologi.

Verksamheten har sina rötter i fyndet av vikingaskeppen i Fotevikens mynning 1981. Från denna händelse skapades den marinarkeologiska föreningen SVEG. Scandinavian Viking Explorer Group utvecklades till att bli ett kulturellt pilotprojekt och en spjutspets inom den sydsvenska marinarkeologin.

NYHETER


Kommer snart...