Vision 2028

Under Uppbyggnad! - bilder

Viking World at Foteviken -
Vision 2028

Fotevikens Museum med kringorganisationer

 

Fotevikens vikingmusem,  ett av flera lyckad projekt som föreningen SVEG medverkat  i och start och som nu -30 år senare  - 2023 har avslutats

Koncepter framtid planerades med gick inte att slutligen genomföras  för framtiden .  Här presenters dock de ideér vi hade.

Vikingamuseet - vi bara ökar

Under de senaste åren har vi haft en fantastisk ökning av besökare. Enligt våra statiska marknadsundersökningar har vi från 2000 besökare kraftfullt ökat de senaste 10 åren och accelererat nämnvärt mer och mer. Det var de internationella besökande som kraftfullt bidrog till detta. En period bestod de av hela 93%. När vi så under de senare åren satsat på den inhemska befolkningen med temaveckor som vikingaveckan, familjeveckan, barnens vecka, skördeveckan blev utfallet 75% internationella och hela 25% Svenska besökande. Besökssiffror på hela området upp mot 60 tusen personer unga som gamla.

Fotevikens som turistmagnet för Vellinge Kommun

Film och TV bolag flockas och sprider kunskap och goodwill om Foteviken, Vikingar och Vellinge kommun, Museet bidra med en stor portion av tillresande turister från hela världen till kommunen. Husbilar vallfärdar hit. Allt detta gynnar inte bara oss men hela kommunen. Det gynnar lokalt boende, restauranger, butiker, attraktioner och bidrar givetvis även till utveckling av turism och näringsliv i kommunen och inte minst Höllviken. 2021 börjar en ny 7 års period för Eu projekt. Här finns möjligheter att söka lokalt med LEADER , öresundsregionen med Interreg samt givetvis Creative Europe , Horizont och Erasmus m.fl. Vi har redan svarat på våra första förfrågningar och bifallet begäran från parter om vår medverkan.

Vi är Brunskyltade på uppdrag av Turism Skåne, När bloggare, influencers, press och liknande skall till Skåne är ett av besöksmålen så gott som alltid Fotevikens museum vikinga miljöer. Om vi bortser från Falsterbo horse shows veckan och Vellingeblommans fantastiska besöksmål är Fotevikens Museum Vikingamuseum nr 1 i kommunen. Vad kan vi så utveckla vidare - Vi i samverkan med kommunen och lokala aktörer

2021 - Framåt

Nu börjar vi dock ett nytt år 2021. Hur länge hänger pandemin kvar – ingen vet , men vi går - all in som vanlig. Fullt program och full satsning, sedan får vi kanske - möjligen - ställa in eller justera årets program.Det har varit kostsamma år fram till nu, vi har investerat i upprustning och försköning av hela området, fastigheter och utrustning. Ganska mycket pengar.

2021 nutid och framtid

SStugorna vid havet, Ställplats för husbilar och den nya satsningen på utveckling av Bygdegården - Valhall och dess ytor i ett nytt restaurangkoncept med Texas rökt mat – Smokey BBQ & pickles. Vilket lyft och vilken succé, på ett år har vi inte kunna drömma om en bättre utveckling och så där i slutet av 2020 även utnämnda till en av Skånes 10 bästa destinationer.rk och tillresande volontärer, frivilliga, phd studenter, forskare och experter på hantverk och vikingatida levende - skapade en fantastisk besöksmiljö.

Stugorna vid havet, Ställplats för husbilar och den nya satsningen på utveckling av Bygdegården - Valhall och dess ytor i ett nytt restaurangkoncept med Texas rökt mat – Smokey BBQ & pickles. Vilket lyft och vilken succé, på ett år har vi inte kunna drömma om en bättre utveckling och så där i slutet av 2020 även utnämnda till en av Skånes 10 bästa destinationer.

2020 ett årtal som går till historien för både oss och världen.

Vi byggde Smokey, öppnade kontorshotell, renoverade och stylade alla våra stugor, - som tur hade vi lite pengar kvar på banken. - För annars är frågan om vi skulle ha funnits kvar när nyårsklockorna ringde in 2021.

Covid – pandemin slog ut allt som heter besöksnäring och turistverksamhet samt restauranger i hela världen. Så året började med att vi fick planera för inga internationella besökare. Sverige var stängt. Besökarna vi skulle få var svenska, och de skulle komma under skollov och industrisemestern. Så öppningen av Museet flyttades från Valborg till Nationaldagen - och så stängde vi lagom till skolorna började.

Att våra temaveckor som samlade grupper och köer för att titta på fighters, tävlingar, prova på aktiver med köer till bågskytte, och historiska lekar ställde vi in , Alla volontärer och historiska experter som brukar medverka i vår vikingatida miljöer, lyste med sin frånvaro - utestängda från Sverige. Vikingamarknadens tillresande vikingar bestod av svenska lokal förmågor i mindre omfattning. Alla skolor avlyste vår och höstens aktiviteter med vikingadagar och miniviking på Foteviken. Likaså gjorde alla buss och guidegrupper. Telefonerna tystnade, mailen tystnade. Det var tomt och tyst över allt. Stugorna stod tomma, Ställplatsen som bruka sprudla med ett 20 tal husbilar per dag förblev tyst med enstaka svenskregistrerade husbilar. Vi ställde om, sökte statliga bidrag, permitterade all museal och kulturell personal och avvaktade.

Ett litet ljus i mörkret var SMOKEY, vår fantastiska utomhusrestaurang slog rekord på rekord. Att öppna en ny verksamhet mitt under en pågående pandemin kan nog få alla att bli frustrerade, men folket kom. De gav oss alla här ett hopp om framtiden - även om allt annat såg nattsvart ut. Tack till staten - för utan de statliga omställnings stöden - även om de var små , och övriga åtgärderna var vi uträknade 2021. Ibland är det bra att ha flera ben att stå på och inte satsa allt på en häst.

Dags för sammarbete Fotevikens museum och Vellinge kommun

Under 40 år har vi ställt upp. Vi fick tillgång till en soptipp och ett reningsverk som vi förvaltade i alla dessa år och röj, förskönat och byggt ut till idag en av Kommunens största Turistattraktioner.

Vi har löst kommunens problem med arbetslösa på 90 talet, Skapa egna förutsättningar och projekt som gjort det möjligt att utveckla området, Vetenskapligt gjort research och prov med modeller och fullskallprojekt med hus och skeppsbygge, från enkel koja till gästabudshall, - från vikingatida eka till lånskepp och medeltida koggar. Vi har omvandlat platsen till en attraktiv mötesplats för lokalbefolkning och tillresande turister från hela världen. Vi har tagit hand om ungdomar, Bedrivet en avagerad skolverksamhet för hela Skåne. Vi har ställupp med lokaler och stugor för invandrare, och etableringsboende. Nu 2021, efter pandemin , kommunen har åter börjat satsa å turismen och Näringslivet. Vad kan vi så göra tillsammans för att nyttja den potential som Viking World med Foteviken Vikingamuseet kan erbjuda.

Nu så blickar vi mot vad vi vill göra 25 år framåt. VIKING WORLD at Foteviken

Även om de investeringar i människokraft och pengar som gjorts på området med uppbyggnad av det historiska vikingatida miljöerna som upplevelsemål baserad på vetenskaplig korrekt museal verksamheten, finns det ännu mer att göra för att utveckla platsen som en plats att besöka och medverka i hands on aktiviteter.

Vi känner att, även om det tagit tid att, lokalt få gehör för vikinga konceptet så bara ökar det i världen. Vi drar publik från hela världen, “incoming” via, flyg, båt och Skånetrafiken, Husbilar från hela Europa, Svenskarna på resa i Sverige och Europa, Skåningar och lokalbefolkningen har också nyfiket landat här på vikingamarknad och våra event veckor.

Med våra utvecklade Vikinga Koncept med museal temapark med möjligheter till att prova på och uppleva vikingatiden. De havsnära aktiviteterna, Stugbyn och restaurangen Smokey BBQ med fantastisk mat och musikunderhållning, vars gensvar vi inte sett maken till. Utan problem hade vi nått 100 000 besökare på området redan i fjor, om inte Corona fanns. Baserat på dessa investeringar bygger vi nu verksamheten för nästa 25 år.

Det är därför det är dax att tänka till och inse att de där viking konceptet kanske är riktigt, riktigt bra för både oss, lokalbefolkning, kommunen och Söderslätt, Skåne. I viss mån har redan Turist Skåne insett detta.

Vill vi utveckla Vikingakonceptet med Foteviken i kommunen så är det dags att även se över infrastrukturen och involvera konceptet i Vellinge Kommuns Turist strategi.

MAO satsar vi på Viking konceptet här lokalt, nyttjar ordet och begreppet, som en del i Kommunens framtida Destinations Koncept kan det bara bli vinst - för alla parter.

Vi vet vad vi på Foteviken vill göra

Entré området.

Det första man idag möter är entréområdet. Vi avser att asfaltera vägen in till parkeringen. Parkeringen förblir grus då vi inom ett antal år ser att Återvinningen har flyttats till det nya industriområdet vid motorvägen. Då blir gamla parkeringen grönområde med minigolfbana, vi vill utveckla Smokeys uteservering samt angöra en padelbana för besökare.

Plank till höger i Entrén flyttas närmare tältet och de liksom fasaden på bygdegården får en graffitimålning som hänger ihop med graffitimålningen i tunneln under väg 100. I framtiden försvinner också Kommunens Kupoltält och ersätt med lokaler för kulturaktiviteter. Entrén får ytterligare ett lyft.

Området kring entrén och parkeringen helt bort till kontorshotellet och stugby kommer att utvecklas med uppbyggda rabatter med blommor & växter.

Parkering kommer få ett antal elstolpar för laddning av bilar. Bidrag kommer att sökas. Vid husbils tömnings stationen kommer en station för luftpåfyllning av cyklar att anordnas.

Förslag finns också att bygga ut Smokey med en så kallad hästbar.

Aktiviteter i byn

Vi bygger hela tiden till och utvecklar de historisk miljöerna; Djuren, Bina och odlingarna har varit ett av de senaste tillskotten. Vi kommer att vidareutveckla dessa och andra hands on aktiviteter inne på det museala området. Våra musei aktiviteter i miljöerna de är mycket uppskattade. Mer levandegörande med museiteater som engagerar och involverar besökarna. Främst kommer detta kopplas till de veckoteman som familjeveckan, vikingaveckan etc.

Tema med träffa en viking hantverkare och prova på, kommer också att lyftas fram samt “slaget om foteviken” blir ännu mer levande.

Museets ytor med tipsrunda och vandringsled kommer att hållas öppet året runt på bestämda tider. Ingen entréavgift tas ut men möjligheten till att swisha frivilliga bidrag finns. Hus och miljöer är dock stängda och ingen personal på plats. Området är kamerabevakat.

Aktivitetsytan utanför vallen

Under de senare åren har vikingatida lekstationer uppförts - utanför vallarna, allt för barnfamiljerna. Detta har varit mycket populärt. Nu avser vi att utveckla denna yta till att aktivera sig ännu mer med - prova på - hoppa - klättra osv . Temat är vikingatida lekar och stilen är timmer, rep och naturmaterial. Mycket bygger på egen upplevelse, hands-on utan att mer människor än i dag från museet blir involverade.

Ungdomars medverkan - lära för livet

Sedan 10 år tillbaka har vi ett samarbete med Malmö stad att engagera ungdomar i vikingalivet. Vi leder, utbildar och entusiasmerar dessa. Påföljande år har många av dessa blivit timanställda för butik eller i miljöerna eller volontärt medverkat i förmedlingen.

Mycket positivt var också att åter kunna jobba med Vellinge kommuns ungdomar under 2020. Detta gav mycket goda resultat och vi ser positivt fram mot vidare samverkan här.

Del av verksamheten - Stugområdet med Ställplats

Stuga 20 omvandlas till stugkontor samt kök till ställplatserna, med duschar/toaletter och förråd samt tvättstuga för stuggäster och ställplats. Stugbyn kopplas även samman med ställplatsen och inrymmer även cykeluthyrning. Grillplats iordningställs vid havet. Blir även en av turist hubbarna på området. Grönområde kring stugor förskönas med rabatter och träd.

Som kommunen skulle kunna göra

Den första exempel på samverkan är ganska enkel – Att visa att Foteviken betyder något för kommunen. Från politiker till tjänstemän. Att man integrera vikingakonceptet i sina tankar som turistiskt besöksmål och till gagn för lokalbefolkningen.

Att vi finns med på Agendan som viktig komponent, Finns synligt på hemsidor och övrigt infomaterial som berör kommunen och området. Med detta på plats är det nog enklar att tänka i samverkansbanor där båda parter drar sitt strå till stacken.

Markavtal - 40 års verksamhet - 25 nya år för verksamheten

När vi nu fira 40 år som verksamhet museet 25åriga verksamhet. Det 25 årsavtal på marken går ut. En automatisk förlängning i mars 2020 sker med ytterligare 2 år till mars 2022 - innan ett nytt markavtal måste vara skrivet.

Men vad vill kommunen, - inser man vilken viktig faktor museet med dess kulturella verksamheterna bidrar med turistiskt. - både lokalt och internationellt nivå.

När vi så ser tillbaka på 40 års verksamhet så kan man se spåren av en röd tråd som inte är helt rak men har en gemensam nämnare; att handla om vikingatid, maritim historia, förmedling, forskning, turistverksamhet och att överleva med egna medel.

Tillfarten till museet med trafikproblem till Sysav.

Anslutningsväg Museum och Återvinning

Problemet med tillgängligheten till museet via Museivägen har under åren varit ett mycket stort problem. Köerna ända upp mot rondellen hindrar besökare till muséet, stugorna och restaurangen Smokey BBQ.

Ännu värre är det med turistbussar med besökande grupper och skolklasser som inte kommer fram. På våren och hösten ökar denna situation ännu mer.

2020 var det varit helt hopplöst. SYSAV införde bom med tidsintervaller som gjorde köerna ännu längre samtidigt som människor pga Covid pandemin var hemma och givetvis passade på att kasta mer skräp.

Vi upplever att allt fler besökare/gäster vänder om och väljer andra alternativ och främst till restaurangen vid lunchtid. Vi förlorade stora pengar på detta samt att vi får många irriterade gäster.

Sysav flytt Så att områdets kvalitetslyfts och frigör ytor till parkering,

Återvinningen – framtida parkering för museet

Som en naturlig utveckling blir platsen där återvinningen legat parkeringsplats för Fotevikens museum och delvis Ridhusets efter dess flytt en naturlig asfalterad yta med fack lämpliga för såväl bussar som husbilar.

Återvinningen som parkering

Vi har under en mycket lång tid själva och med kommunen fört diskussioner om flytten av Återvinningsstationen. Vi planerade redan i ett mycket tidigt stadie att dessa ytor var mycket lämpliga som vår framtida parkering – asfalterad och klar. På så sätt kunde vår nuvarande parkering planerastill att bli aktivitets och grönområde.

Hörsägen från SYSAV själva är att platsen är för liten, platsens belägenhet, trafiken hit som stör grannar, korkar igen vägarna hela vägen till rondell på våren och sommaren, krisen med möten mellan Museets bussar med grupper och skolklasser, Sysavs lastbilar och lokalbefolkningens okunskap i framförande av bil med släp.

Under mer än 20 år har denna fråga stötts och blötts. - När nu antalet fler besökare kommer, blir det allt fler och fler bilar, husbilar, bussar etc.

Då är detta icke tillfredsställande. Vi har länge hoppats på att återvinning skulle flytta, själva klagar de på att den är totalt för liten. Eftersom det är akut nu föreslår vi två lösningar som temporärt kan underlätta nu i år utan alltför stora kostnader.

Alt 1 Nyttja servitutsvägen – den gamla vägen till soptippen nu när kommunen äger all mark där. Lite flytt av staket och hårdgörning så är det klart.

Alt 2 hårdgör en parallell remsa till museivägen i öst västlig riktning och avsluta den med en upphöjning och släntning av anslutning framför museet entré. Då blir det en köväg parallellt med museivägen.

Strandrensning, som förskönar havslinjen och gör den badvänlig.

Stranden

Stranden från kanalen förbi museet är åsidosatt. Tyvärr slutar kommunen sitt åtagande att rensa och underhålla stranden innan Fiskehoddorna. Området därefter är utfyllnadsområde och inte minst vid stugbyn. Med åren har tegelstenar, skräp, cementrör, järnskrot spolats fram tillsammans med tång. Stranden rensas från tång.

Detta utgör inte någon skön syn och bjuder inte till härlig upplevelse vid stranden som inbjuder till bad och lek. Här anser vi att kommunen bör ta sitt ansvar och hålla rent.

Strandpromenad som vid strandtugg från museet via hoddorna till kanalen.

Strandpromenad och bryggor

Att förlänga säsongen tillhör ett av de upprop som länge har gällt i kommunen. Promenaden utmed stranden från kanalen är redan idag populär. För att ytterligare ge befolkningen och tillresande turister en fantastisk vandring, bör en träspång läggas på vall kanten vid havet, - från fiskehoddorna fram till Fotevikens utkiksplats. På samma sätt som man förbundet parkering och gångväg fram till Strandtugget på Näset motsatta strandsida. Den bör förses med bänkar och bryggor som gör badandet njutbart.

Att promenera, slå sig ner på en bänk, ta ett dop eller bara njuta över utsikten och inte minst de erömda solnedgångarna över havet.

Kommunen i samverkan med foteviken bygger träspång som binder ihop kanalområdet med Foteviken med tillhörande strand bryggor vid strandparken och stugbyn samt sittplatser med bänkar för vilandepromenade människor.

Ta hand om våra toaletter och papperkorgar och göra de offentliga så de kan nyttja av allmänhet nu när allt fler året runt besöker området.

Offentliga Toaletter på området

Toaletter vid museet entréområde samt vid ställplatsen blir tillgängliga som övriga kommunala toaletter. Innebär att kommunen tar över ansvaret för dessa.

Binda samman gång , cykel, ridvägarna med passagen under väg hundra /kanalen med ridhus och Foteviken.

Vägen hit

Det har länge varit på tal att säkra vägen för ungdomar som gående, ridande och cyklande tar sig fram mellan ridhuset och väg 100s tunnel underfart och strandpromenaden mot kanalen. Att under den mörka delen av året möta dessa vid Elcentralen är inte angenämt och att ingen större olycka inträffat där är otroligt.

Det är på gång med en cykel, gång och ridväg över strandparkens markytor och på så vis säkra besökare till museet och ridhuset. Detta sker inför säsongen 2021 hoppas vi.

Nästa steg är att disponera om ytorna utan att för den delen göra några jättestora ingrepp i naturen. Planera och göras tillgängligt - hårdgöra - gång, cykel och ridvägar som ansluter museum, ridhus, väg

Göra Strandparken till Vikingaparken.

Strandparken – Vikingaparken

Försköna vikingaparken med aktivitetsytor ,lekytor, parkering och vikingaskeppsmonument.

 • 100s tunnel, Fiskehoddorna, Skulpturparken med varandra.
 • Göra nya hagar för Ridhuset och flytta hästhopp banan inom området.
 • Göra parkering där hästhopp banan ligger idag. Då kan Museet, Ridhuset, Ridskolan nyttja dessa vid sina tävlingar för uppställning av gästande bilar och hästtransporter samt egna hästtransporter. Ridhuset slipper då att man belamrar Halörsvägen ut mot Hammarsnäs.
 • När Valborgsfirandet och likande pågår vid Fiskehoddorna får man en parkering som innebär att man inte illegalt och trafikfarligt parkerar på väg 100.

Platsen kan sedan utvecklas med grönytor, utegym, hundrastplats, mysiga sitt och rastplatser med pergola med och utan tak. Allt med en vikinga kopplad design.

Tipspromenaden som kopplas mellan tunnel och museet med QR koder kan förstärkas med skyltar som berättar om vikingatiden, stränderna och platsens historia med koppling till Kämpinge mosse, vallen i Kämpinge, landtransporter från Kämpinge ut mot Hammarsnäs via Kungshögen och till den tidiga vikingatida Handelsplatsen med hamn och Vikingatida flottbas, på Harald Blåtands tid. Denna kan sedan kopplas till cykel, rid och vandringsled ut på hammarsnäs.

Som toppen på det hela görs en rondell med ett vikingatida skepp som skulle kunna haft sin plats i rondellen en gång i tiden. Ett monument som lyfter det vikingatida temat och vikingatidens betydelse för området.

Temalekplats med vikingatema (modernt), tak med pergola bygge för vindsurfare, sittbänkar och picknick områden, soptunnor och latriner, spännande gångar till barnen, ute gym, frisbeegolf.

Valborg kan dessutom förlägga här mellan Foteviken och Fiskehoddorna.

VindSurfarna kan här få en bättre angöringsyta, möjlighet i anslutning till bryggorna med tak över huvudet.

Satsa på solenergi på Foteviken.

Solenergi

Redan idag drivs verksamhetens uppvärmning främst med luft - luft och luft - vatten samt återvunnen värme via ventilation. Den totala energiförbrukningen för hela Fotevikens verksamhet utgår till xxxxxxxkvm / år Enligt beräkning kan denna energi utvinnas till upp mot 50 %. Alla moderna huskropparna på Foteviken är ytterst bra lämpade för installation av solceller.

Finansiering via Vellinge kommun som investerar i solcellerna och Foteviken betalar motsvarande vinsten av solenergin till Vellinge i stället för att traditionellt betala El till EON. Alt 2 kan vara leasing i samverkan med leverantör, Bra för Foteviken och goodwill för Vellinge kommun.

Man skulle utan problem kunna koppla detta tillsammans med Ridhusens tak-

För 1000 år sedan

Falsterbohalvön – Benämnd - det farliga vattnet kring land – Skadans ör – är en skeppskyrkogård och med de unika vattnet som saknar teredo navalis – skeppsmasken - vilket bevarar skepps timret på havets botten.

Här i kanten av Falsterbohalvön ligger Foteviken. En av de få vikar runt den skånska kusten. Detta har alltid varit en viktig plats, en hamn för ledugnsflottan, Marknads plats för handel och föregångare till Marknaderna i Skanör och Falsterbo. En helig offerplats – Ett vi område, Med Kungsgård och stenkyrka som revs på medeltiden. Harald blåtand hamn - Vi får inte glömma denna viktiga plats, Den enda skånska hamnen, med Halös vikingatida marknadsplats, hednisk offerlundsplast (VI område), Slaget vid Foteviken år 1134, Harald Blåtands fäste på skånska sidan. Detta kan vi göra så mycket mer av för tursiterna

För 40 år sedan 1981

Med fyndet av Foteviksskeppen 1981 och vetenskapen om Falsterbo båtens på Falsterbo museum tillstånd, och att Falsterbo pråmen förvaras i magasin i lund – Var det en spännande plattform och stomme till ett Maritimt Museum i Vellinge Kommun.

När vi nu går in i 2021 är det 40 år sedan fynden av Foteviksskeppen gjordes. Syfte och inriktningen var då ämnet Marinarkeolog med tyngdpunkt på Vikingaskepp. Det har utvecklats till maritim koncept med vikingatiden som huvudmål

Visionerna var stora med resurserna små.

Förening SVEG 1983 – Skandinavien Viking Explorer Grupp bildades och blev drivkraften i detta projekt. Men det krävs mer än en förening för att förverkliga denna vision. Det krävs mark, lokaler, maskiner , personal och givetvis pengar.Utan rejält med resurser och förlitande enbart på Volontärt engagemang – vad kunde så föreningen SVEG åstadkomma

Att bygga ett museum

Att finna en mark för ett museum

Jag och föreningen fick ett Uppdraget från kommunen - att finna en lämplig mark till ett museum, - Efter år av letande utmed kusten i Kommunen hitta vi så marken . Ett resulterade efter flera år med - går ej, - natur område, - för dyrt. Så fann vi så marken. Vi fick tillgång till kommunens gamla nedlagda soptippen och sedermera även tillgångs till Höllviken reningsverket som låg indirekt anslutning till tippen. Detta ungefär samtidiga som Sysav etablerade sig som granne.

Detta var utmaningen - Ut utveckla detta till kommunens största Turistattraktion - Med denna fantastiska plats vid havet som var kommuners upplag med tomflaskor, betong, skräp, maskiner, slitna skjul, uttjänt tält, en rött tegelhus med vatten och avlopp samt en soptipp med skräp och bråte, halmbalar, asfalt högar, efter tippad betong och kalk högar. Medvetna var vi också om vår bullrande granne - Återvinningen i Höllviken.

Året är 1995 - Det var dags att lämna vår marinarkeologiska camp vid kanalen där vi holt till sedan 1987 Kommunen bad om hjälp med arbetslösa och så startade föreningens ALU projekt den 17 mars 1993. Förening SVEG hade sagt till kommunen att vi kan hjälpa de arbetslösa – med meningsfull sysselsättning Med i flytten följde ett 40tal arbetslösa. Detta skull bli en följetång de närmsta 20 , till gagn och nytta för alla partner. Nått av det bästa vi gjort under alla dessa år. Så många människor som i dessa bistra tider fick en gnutta hopp om framtiden och i många fall sadlade om . Det kan vi bevisa i dag.

På plats på Soptippen

Lilla hammar 49:1 - Vi tog marken i besittning sommaren 1995 i samband med att den årliga Falsterbo Horse show veckan.

Väl på plats smids det planer.

Slamhallarna skulle bli pedagogiska lokaler för skolverksamhet m.m. Bassängerna skulle vi kunna använda till att förvara marinarkeologiska fynd samt framtidens museum med marin inriktning och framvisa Skanörskoggens fynd i en undervattens bassäng.

Men soptippen då – Det marinarkeologiska inslaget med skeppsfynd på havets botten var dyrt och svårt att förmedla så det blev ett maritimt koncept.

Det blev att bygga en historisk miljö baserad på Slaget vid Foteviken 1134.

ALU tiden 1993

Vi hade en blandad skara direktörer, hantverkare, ekonomer, marknadsförare , snickare, arkeologer, grönsakshandlare, dataingenjörer- You name it – Dom var här - alla kategorier. Vi startade vid kanalen den 17 mars 1993 med 8 personer. Gruppen växte som högst till 134 person som jobbade samtidigt. Få var vi som skulle leda och vara permanenta, de flesta kom under en 6 månaders period innan de lämnade sin ALU period.

Denna skara människor gjorde underverk, man sanerade hela området, skaffade genom sponsorer resurser med material och maskiner. Nästan 1000 företag var med i denna period och satsade på en kvalitativa förmedlingsverksamhet kring den maritima vikingatiden.

Tillsammans skapade vi en egen historisk värld med levandegörande, hantverk, miljöer, utrustning och inredning. MAO en historisk mötesplats för pedagogisk verksamhet och förmedling till gammal som ung.

Vi fick tak över huvudet, vi skapade förutsättning – Genom konceptet: Den som kan lite mera lär ut till den som kan lite mindre – kunde vi lära oss att skapa och bygga hus, vikingaskepp, bygga smedja och timmer verkstad, syateljé och gjuteri verkstäder för silver och brons.

Denna period varade i sådär 15- 20 år.

De var under denna tiden vi byggde och låg i för att rensa skräp, bygga upp och försköna området från en soptipp och reningsverk till Museal verksamhet med forskning och förmedling.

Tyvärr var statusen ganska låg: Vuxendagis – soptipp – vad då museum – Lokalbefolkningen var inte nådiga i sina tyckande – med all rätt ibland – de var med viss förnedring i dessa arbetslöshetstider där man blev förvisad till Foteviken. Även om man väl där sakta strålade upp och bidrog med sin kapacitet och kunskap och kunde starta om när det så begav sig. Det var 2- 3000 personer som medverkade inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder på Foteviken.

Nästa fas

NOK Nordiska organisationen för kulturell förmedling Organisationen som driver Fotevikens Museum samt Föreningen SVEG social insats var över - Arbetslösheten minskar - Den maritima verksamheten och Stiftelsen blev nerlagd. Malmö stad lägger ner Koggmuseet , Fotevikens museum existerade, men – hur går vi vidare? Utan personalresurser och ekonomiska stöd från någon part, var det bara att tänka om och skapa förutsättningar för framtiden – om vi ville kämpa vidare

Vikingamuseet internationell besöksmål och parter i den Europeiska utveckling av viking och besöksmål baserad på experimentell arkeologi , kunskap och levandegörande

Nu går vi helt upp i VIKING WORLD at Foteviken

Fotevikens internationella status är mycket hög. Den vill vi nu utmana och lyfta ännu mer. Det kommer att gynna museet men kanske främst att gynna såväl Höllviken som Vellinge och Söderslätt. Detta förutsätter dock inte minst att kommunen förstår dess värde och kraftfullt medverkar till att marknadsföra och lyfta konceptet fysiskt på plats.

Vi har idag själva under 25 år skapat varumärket Foteviken med dess kvalitéer och tydliga upplevelsevärde. Vi har genom vårt internationella engagemang skapat samverkan för historia, förmedling, experimentell arkeologi samt levandegörande och inte minst i de vikingatida perspektivet. Lokalt genom förening SVEG , Fotevikens byalag, Söderslätts experimentella grupp, Skånes hantverksinstitut, men även genom medverkan i det lokala näringslivets utveckling och framtid med kommunen samt givetvis i styrelserna i Vellinge företagarförening VFFG, Handelsplats Höllviken (HHC), Söderslätts Samarbete m.fl.

Internationella organisationer – med start 1999 -

Vi blir projektinriktade. Vi är med och skapar internationell historia. Vi medverkat och startar föreningar för Experimentell arkeologi (EXARC), Arkeologiska friluftsmuseer i Norden (NOOAM), Samlar vikinga attraktioner i världen - Destination Viking association (DVA), Vi dvs Björn innehar styrande positioner som ordförande och vice ordförande i alla dessa organisationer.

Vi skapar ekonomiska krafter genom att involvera oss i andra projekt och EU projekt som ägare, lead partners eller partners.

I det bredare perspektivet - internationellt genom på ordförande och vice ordförande poster ansvarat för verksamheterna:

 • NOOAM - Nordiska föreningen för Arkeologiska friluftsmuseum.
 • EXARC - International Association of Archaeological Open-Air Museums and Experimental Archaeology”.
 • Destination Viking Association - is a concept for travel experience. Over 60 partners from 16 countries have come together to develop a borderless tourism destination.
 • Imtal - International museum theatre alliance

Analog dokumentation till digitalt

Vi var tidiga med internet. Sven Rosborn hade ett stort intresse för datorer och jag har mitt förflutna liv i filmbranschen. Så media med allt från trycksaker , till presentationer, förmedling och reklam var vi högt uppdaterade och mycket involverade i.

Vi var första museet i Sverige med egen hemsida och då reda på flera språk. Vi jobbade mycket tidigt med datorer – kanske inte alltid den senast modellen , men vi hade kunskapen. På samma sätt hade så en egen Dataavdelning filmverkstad med kameror och redigering redan från starten. Vi hade redan på 80 talet en av Sveriges första professionella undervattensvideokameror.

Vi gick från analogt till digital 2000, Vårt bildarkiv består idag av mer än 250 000 bilder. Vi följer och dokumnetra all vår verksamhet redan från starten. Vi har idag även gopro kameror för undervattensfoto och drönare för flygbilder.

Med denna bakgrund tillsammans med kunskap om Arkeologi och historia, om marknadsföring, kunniga i planering, projektledning , ekonomistyrning - och genom intresset och viljan att utveckla detta tillsammans med det fantastiska gäng som Fotevi

ken utgjorde - hade vi alla förutsättningar för att framöver använda dessa lokalt och internationellt.

Eu project 1998 - 2019

Möte i foteviken

Nya tider och vi har börjat lära oss den svåra konsten att medverka och driva EU projekt. Detta kommer att under de 20 följande åren bidra med kraftfulla bidrag till vår utveckling och verksamhet.

Vår organisation, Fotevikens Museum med Björn M Buttler Jakobsen blev konsulter i eu projekt eller/och medverkade som partner och lead partner:

 • 1998-1999 The history of the region Öresund Now and then EU-project Interreg Ia. Lead partner for the part
 • 2000-2003 BALDER EU-project Interreg IIb. Lead partner for the part ”Viking”.
 • 2002-2005 ”Destination Viking Living History”. EU-project Interreg IIIB, leadpartner.
 • 2003-2006 ”Destination Viking Sagaland”. EU-project Interreg IIIB, Consult
 • 2003-2006 ”Nave Nortrail”. EU-projekt Interreg IIIB, partner.
 • 2002- 2006 ”KNOT” (Kultur Natur och Turism). EU- projekt Interreg IIIC, partner
 • 2007-2010 ”LiveARCH”, EU-projekt Kultur 2000, partner.
 • 2007-2007 ”Växtkraft” Mål 3, Partner
 • 2008-2010 ”Bike the Baltic” EU-projekt South Baltic Programme, partner.
 • 2010-2011 ”AmaProf” EU-projekt Interreg IV4A Öresund, Lead Partner
 • 2010-2011 "Hands on" a Leader project
 • 2011-2015 "openARCH" , EU-projekt Culture 2000, partner.
 • 2011-2012 "INtheater" EU-projekt South Baltic Programme, partner
 • 2012-2014 "Craftland" EU-projekt South Baltic Programme, partner
 • 2012-2013 "Söderslätt Museum network" a Leader project
 • 2013-2014 Project coordinator "The Vikings are coming" Leader project
 • 2015-2019 Follow the vikings, Creative Europe, partner

Vårt internationella nätverk skapade förutsättningar för oss att ligga i framkant på många områden.

Vi fick samverka med specialister och experter inom turist, arkeologi, förmedling, digitalisering, rekonstruktionsarbete, Mediautveckling, Branding, Marknadsförning. Vi fick resa och besöka turismmål i hela Europa från öststaterna till medelhavsområdet, Nora periferien med Orkney, Shetland, Färöarna, Grönland och Island. Vi såg och lärd hur andra gjorde och tänkte. Vi skaffade oss ett nära samarbete med personer med kunskap som vi hela tiden kunde referera till

Den som också får nytta av vår lärdom och vårt enorma nätverk och EU projekt är ingen mindre än Vellinge Kommun. Under de följande åren presenterar vi ett antal projekt som kommunen kan medverka i och på så vis medverka och erhålla medel från EU till den kommunala verksamhet.

EU Projekten Balder, DVA living history, Nave Nortrail, KNOT, Bike the baltic, Craftland var projekt som ekonomiskt gynnade Vellinge och involverade Vellinge kommun med personal och Fotevikens museum erbjöd kommunen att medverka i.

Stavkyrka i Bergen

IOM möten

Orkeny

Island

Höga kusten

LOFOTEN

Grönland

Slott i lubriana

Destinations viking EU möte Island med inrikesministern

Island

Guvenören på Isle of Mann

Einhoven Holland

Skotland

Litauen

SERBIEN

ARCHEON I Holland

Koggprojektet 1998 - 2010

Malmö stad hade givetvis också uppmärksammat hur duktiga vi var att engagera och skapa meningsfulla projekt för arbetslösa i Vellinge.

Så under perioden 1998 - 2010 engagerade Malmö stad oss att bygga koggskepp, bygga museum och skapa förmedlingsverksamhet i Malmö genom Koggmuseet. Detta stabiliserade givetvis verksamheten och bidrog med medel till att driva två parallella museiverksamheter. Fotevikens Museum och Koggmuseet.

En Vision blev en detaljplan för över 20 år sedan

Vi hade nu tak över huvud - de historisk miljöerna började likna något. Det gjorde att besökarna började komma och allt fler hade fått vetskap om Fotevikens Vikingamuseum.

Nu satsar vi fullt ut på att Fotevikens Vikingamuseum skall bli den ledande Vikingatida Turistattraktion med kringliggande verksamhet i södra Sverige.

Vår vision - vår ide - utveckling - verklighetens tolkning och syn på vad vi vill - är och vill bli - En del av Vellinge kommuns utveckling och väg mot turistisk framsynthet under en betydande infrastruktur utveckling som skett de senaste 20 åren.

Detaljplan lilla hammar 49:1 - Den karta som lades upp från början som sedan resulterade i en detaljplan innehåller alla dessa delar redan 1996.

På grund av byråkratisk okunskap från vår sida om detaljplaners teckens kraftfulla betydelse framkommer det dock som en viktig del att tolka syfte, mål och mening.

Vi fick en detaljplan som vi i okunskap godtog för mer än 20 år sedan.

Detaljplan

Detaljplanen gjordes Av Sofia Öreberg som ingick i Fotevikens projekt i samverkan med Vellinge kommuns byggnadslovsavdelning. Arkitekt Peter Krabbe med flera blev involverade och revideringar gjordes och det är här det händer saker som vi inte riktigt förstod då

Bygglov lilla hammar 49:1

Bygglov har beviljats i många fall under denna långa period 1998-2020

 • Permanenta
 • Temporära - som i dag är preskriberade- På fel områden med fel verksamhet
 • Överträtt prickad mark - delvis eller helt
 • De flesta under ett ganska tidigt skede och upp mot 15-20 år sedan godkända bygglov.

R områden.

RN museum, forskning, utbildning – friluftsområde

Gäller hela det över området, där vi byggt upp det historiska landskapet, miljöer och hus. Här är det egentligen inga direkta synpunkter

RN1 museum, forskning, utbildning - friluftsområde med forntidsbebyggelse som komplement

De var dessa ytor vi ursprungligen tänkte bebygga med historiska hus och miljöer, och det stämmer ganska bra idag.

R1 museum, forskning, utbildning, - service och hantverk som komplement

På dessa två områden R1 område ligger Bygdegården med restaurangverksamhet samt Museet entrebyggnad med utställning. Mark med R1 beteckna som främst av avsedd för pedagogisk verksamhet i hallarna där Bygdegården finns , Här har arrangemang och restaurangverksamhet i huvudsak, bedrivets med allas vetskap sedan 90 talet. Den pedagogiska verksamheten nyttjade också lokalerna i begynnelsen men verksamheten flyttades utomhus när de färdigställda museal ytorna med historisk verkstad var klara. Till Valhall/bygdegården gjordes en tillbyggnad med entré, restaurangköks på 140 kvm samt en uteservering. Allt detta byggdes på prickad mark Och fick permanent bygglov 2002.

Det andra R1 området är uppför baken och utgör platsen för Entréhus med restaurang och utställning. Även här finns inget omnämnade om Restaurang.

R2 museum, forskning, utbildning - kontor som komplement

På R2 fanns till en början vårt kontor och forskningsanläggning. Senare omvandlade vårt gamla kontor till aktivitetslokaler, med verksamheten till förening SVEG och Skånes hantverks institution. Höllvikens Konsthall, Frösundas dagverksamhet för ungdomar. När Frösunda verksamhet flyttades till Vellinge och Kommunen önskade fler större lägenheter, Byggd vi om dessa lokaler till 7 lägenheter. Staten godkände temporärt att Kontor kunde bli bostäder för Nysvenskar.

Nu skulle vi så efter att lagt ner mycket stora pengar på ombyggnad plötsligen inte kunna använda dessa till boende eller aktiviteter som frisör, nagelbyggare eller liknaden utan enbart som kontor. Kontor och inte butik – eller var går gränsen, är en advokatfirma, tandtekniker, fastighetförmedlare, nagelbyggar, frisör, Tatuerare – alla med förbeställda möten inte att betrakta som kontors och icke butiksverksamhet Här finns inga problem med prickad mark.

R3 museum, forskning, utbildning, restaurang och hotell som komplement

En vision en gång i tiden var att här vid havet bygga restaurangen på detta området , men det blev i R1 området där bygdegården med Vallhall och restaurang genomfördes.

Det har byggts stugor i kvartersmark betecknas med R3 och möjliggör hotellbyggnad. I Vissa fall har del av stuga hamnat utanför och blivit byggd på prickad mark.

Dessa stugor och byggnader uppfördes 2001 och enstaka tillägg något senare. Alla stugor och byggnader som uppförts är godkända som permanenta och i vissa fall temporära bygglov för länge sedan.

Klubbstuga och Friluftsfrämjandes hus byggdes delvis på prickad mark.

Summering

-I direkt medverkande till Fotevikens verksamhet har under denna tidsepok snar en hel generation lämnat sin kommunala och näringslivet verksamhet.

Under de senaste 25 åren har flera av oss hjälps åts att tolka och för att göra det möjligt att Fotevikens verksamhet skulle överleva och utvecklas.

Att var till nytta i arbetslöshetstider, vid flyktingströmmar, ungdomsverksamhet i pandemi tider och inte minst på kort och lång sikt skapa turistiska och förmedlande verksamheter för nutid och framtid till Vellinge Kommuns bästa.

Det är på så vis vi klarat av att utvecklas i takt med behov, möjlighet och ekonomiska resurser.

Men med ny syn - på vad man kan, bör och skall göra - har ett antal bygglov och liknande utmynnat i frågetecken och icke sånt som man kan göra i dag?

De senare årens tolkning och ovilja att på en framtidsmässigt syn på vad som gjorts och vad som borde göras för att på ett så smidigt sätt gynna den verksamhet som utifrån positiva utveckling och möjlighet resulterat i att 25 års vision förverkligats.

Detalplanen som styrt, men som vi kunnat tolka för framtiden när den en gång i tiden lades fram är i dag ett stort hinner för alla som inte varit med och lagt grunderna till Vad Fotevikens Museum i dag står för.

Kanske borde en ny Detaljplan till men är Kommunen villiga att ta denna lilla kostnad, Fotevikens museum har inte råd i dag att ta den. Det handla ju enbart om att justera R och prickad markområden.

Ända granne är kommunen.

Det övre området med sina historiska hus och miljöer är generöst byggnadslovsbefriade.

Detta när man så framsynt tittade på det övre området och så välvilligt gjorde det möjlig att bebygga ett område utan byråkrati genom att hålla sig på museala och historiska byggnationer.

På det nedre området har bygglov beviljas i mångfall mest under den tidiga perioden, Permeneta, temporära, på fel användnings områden överträtt prickad mark mm de flesta med loven för över 15-20 år sedan.

Att man teoretiskt i detta tidiga stadie - 1998, förlikade sig på den tidens vision och låste upp marken på ett så drastiskt sätt på de nedre ytorna med bygg begränsningar - om vad man fick bygga och använda området till , samtidigt somt man kanske lite väl godtyckligt var för generös med att pricka hela marken.

Hela det nedre område är försedd med prickmark som gör det svårt att vidareutveckla området. Många av de tidigare överträdena är godkända och preskriberade. Detta gör det mycket svårt att på ett adekvat sätt utveckla området till den Mötesplats och till en av Vellinge kommuns viktigaste turisbesöksmål.

Storyn kring hur Kommunens förrådshall blir Pedagogisk hall , som blev restaurang, bygdegård och nominerad till en av Skånes Destionation år 2020 - SMOKEY BBQ & Pickles

Plast hallarna som var oisolerade och utan värme - med asfalt och jordgolv fungerade givet väl till en början, för enkel pedagogisk verksamhet. Lokalerna kunde även användas som samlingslokal med fika, föreläsning och hands-on inlärning i gammal hantverksteknik.

R1 Bygdegård

På mark beteckna R1 som främst är avsedd för pedagogisk verksamhet.

En vision en gång i tiden var det vid havet - R3 området - som man skulle bygga en restaurangen - men det blev Bygdegården, på R1 område som utvecklades till detta. På R1 området får ingen hotell eller restaurangverksamhet byggas. Men alla arrangemang och restaurangverksamhet bedrivits med allas vetskap sedan 90 talet med godkända bygglov, miljö och alkoholtillstånd.

 • 1997 När vi först fick tillgång till dessa ytor var dessa primitiva hallar - ett väderskydd som vi kunde nyttja till den stora pedagogiska verksamhet som snabbt tog sin start. Detta var innan vi börjat bygga de vikingatida miljöerna
 • 1999. När väl de museial vikingatida miljöerna kom på plats och växte, flyttade mer eller mindre all pedagogiska verksamhet dit upp i de historiska miljöerna. Arrangemangverksamhet med grupper som kom för guidning, 5 kamp med lekar och aktiviteter - kunde också avsluta här i dessa bristfälliga lokaler med ett måltids kalas med helstekt gris och rotfrukter. Vilken upplevelse!
 • 1999 Arrangemangsverksamhete tog över. Helt naturligt blev det en verksamhet för museets guidningar och aktiviteter. Här kunde man lägga till ett matkoncept - tävla, lek och äta som en viking. Det blev givetvis ett bra komplement till de historiska miljöerna som nu även kraftfullt växte fram i takt med allt fler turist besökare, grupp guidningar och skolklasser. Genom samverkan med Ärtholmens restaurang i Malmö - ett enkelt uppvärmningskök kunde vi servera mer än hundra vikingahungriga företagsgäster - även under den kallare delen av året. Vi hade börjat förlänga vår säsong.
 • 2000 Här såg vi givetvis potentialen att ytterligare stärka museets ekonomi genom att iordningställa dessa hallar med aktivitetsmöjligheter. Nytt tak , isolerat hus och luft vatten värme, Trägolv och träväggar Nu hade vi lokalerna - rustika hallar med långbord och bänkar i bästa vikingastil, men dock med modernt ljus och värme kunde denna verksamhet utveckla sig mycket. Nu blev det Midvinterblot; med musik, mat, underhållning m.m. Kväll på kväll med fullsatta kvällar i bästa Wallman
 • 2002 Men vi ville mer – och behövde mer av det gyllene guldet för att överleva och utveckla den museal verksamheten. Men för att utveckla matkonceptet behövdes ett kök och uteservering. Nästa stora steg var att bygga till ett kök på 150 kvm med uteservering byggdes på prickad mark i direkt anslutning till Bygdegården. Det gjordes och permanent bygglov. Uteserveringen byggdes med trädäck och inhägnades med plank.
 • 2005 Hallarna fick ytterligare en funktion, nu en ny kulturell betydelse. Det blev en bygdegård med aktiviteter. Föreningsträffar, utställning, varvade med lokalbefolkningens behov av mötesplatser till gemensamma övningar och tillställningar.
 • 2019 Ny plan - ny verksamhet med Rökt kött på huvudmeny – inte så långt från vikingakonceptet , med inne och de skulle visa sig att det var en mycket lyckat och ekonomisk bra tillskott för verksamheten

Smokey BBQ och Bygdegården.

Restaurang Smokey är redan en succé. en av de 10 bästa destinationerna i Skåne. Men ombyggnad av Valhall har dessutom smokey nu förlängt säsongen och kan flytta inomhus med 400 kvm under tak. Verksamhet hela året.

Med både ute och inne scener blev de små testerna vi gjorde 2020 klara succeer med musik och underhållning.

Musikunderhållningen funkade mycket bra både inne och ute i år, men med liten publik. Erfarna musiker från nu och då har samlat sig kring Musikföreningen Vinyl för att på allvar släppa loss musiken redan 2021. Bara mogen ungdom men allt från country till jazz, rock och disco är planerat.

Smokey Winebar fick vi en kort prövotid men den och vinprovningarna togs mycket väl emot av besökarna.

Bygdegårdens lokal som har ett brett nyttjande kommer att få väggarna dekorerade med konst. Ytterligare ett dragplåster på den underbara plats i fästet på falsterbohalvön. Det blir galleri och konsthall.

Vårt kontor som blev aktivitetshus boende och sedan kontor

Storyn kring administrationskontoret som blev Hantverkshus, konsthall, Frösunda dagverksamhet, boende för nysvenska och till slut kontorshotell

Detaljplan R2 område

R2 Kontor

Från början var det helt naturligt med kontoret där nere, - nära till verkstäder och ytor som nyttjades främst i detta tidiga stadie med mycket arbetslösa. Övre ytorna var mer eller mindre ett av de projekten så vi då höll på med. När tiden begav sig kunde flytta verksamheten och bygga vårt nya kontor på rätt plats på R2, området nr 2. Den gamla administrationen en helt ny inriktning. - Hantverks grupperna och de ideella grupperna hade vuxit och förutom föreningen SVEG byalag tillkom nu även Skånes hantverksinstitut med äldre hantverk. - De behövde lokaler.

Senare blev del av huset under en period Höllvikens Konsthall. När konsthallen lades ner integrerades hantverks institutens verksamhet med Frösunda Annorlunda dagverksamhet, med bland annat musik och hantverk. När sedan Frösundas verksamhet flyttades till Vellinge påbörjades en välbehövlig renovering av dessa lokaler.

En ny fas i dessa lokaler var när vårt gamla kontor omvandlat från aktivitetslokaler bred attityd, till temporärt godkända Etableringsboende – som varade under tiden kommunen behövde vår hjälp. Därefter det blev KONTOR igen. Kontor och inte butik – eller var går gränsen, är en advokatfirma, tandtekniker, fastighetsförmedlare, nagelbyggare, frisör, tatuerare – är inte alla med förbeställda möten att betrakta som kontors och icke butiksverksamhet?

Så här står vi nu med ett problem då - R2 områden får inte vara boende och hotellverksamhet.

 • 1997 Nästa steg parallellt med utbildning i hantverk historiska byggen etc blev det till att bygga vår inomhus verksamhetslokal. Det blev Falstebo gamla Radarstation som vi flyttade och bygge till detta.
 • 2000 När vi flyttade vårt gamla kontor fick den gamla administrationen en helt ny inriktning. - Hantverks grupperna och de ideella grupperna hade vuxit och förutom föreningen SVEG byalag tillkom nu även Skånes hantverksinstitut med äldre hantverk. - De behövde lokaler.
 • 2000 När vi flyttade vårt gamla kontor fick den gamla administrationen en helt ny inriktning. - Hantverks grupperna och de ideella grupperna hade vuxit och förutom föreningen SVEG byalag tillkom nu även Skånes hantverksinstitut med äldre hantverk. - De behövde lokaler.
 • 2005 Senare blev del av huset under en period Höllvikens Konsthall.
 • 2008 När konsthallen lades ner integrerades hantverks institutens verksamhet med
 • 2011 Frösunda Annorlunda välbehövlig renovering av dessa lokaler.
 • 2019 blev det en del av Boendet för Nysvenska
 • 2020 kontorshotel

7 Lägenheterna blir 7 kontor – boende tillåtet enbart för flyktingar

Dags att gå vidare – från bodar till entrehus med utställning, hörsal, förråd, samlingslokaler och kontor

Ett annat R2 område är marken som vi ursprungligen tänkt som Museum med forskning. Det var hit kommunen hjälpte till med vatten och avlopp redan första året vi flyttade till marken.

Det är här vi byggt Entrébyggnad med butik, Bistro med utställning. Sedermera har vi även byggt till våra nya administrations lokaler när vi frigjorde den gamla till övrig verksamhet.

Många bygger vackra fasader för och sedan till en början driva en ekonomisk osäker och tynande verksamhet, här på foteviken gjorde vi tvärtom.

 • 1995 En enkel entré av bodar sätts på plats. All kraft lades på iordningställande av de vikingatid konceptet och skeppsbygge för att kunde användas dessa för pedagogik och museal verksamhet.
 • 1997 de första enkla husen stod på plats, Nu gällde de schaktning av mark för att skapa miljöerna för de vikingatida konstruktionerna,. Hantverket och förmedlingsverksamheten var det viktigaste koncepten att få på plats för att bygga upp Fotevikens Museum till en museal pedagogisk verksamhet .
 • 2000 Tiden var nu mogen till att rensa upp entré och bygga en helt ny byggnad som skulle innehålla entré med butik samt lokaler med hörsal och ett mindre personalutrymme. Det blev bra – helt enkelt mycket bra. Så i takt med att fler besökare kom - kunde vi mer professionell ta emot dessa enskilda besökande och tillresande grupper.
 • 2006 Entré Huset fick tillbyggnaden med - turistinformations lokal, Utställningshall, förråd mm.
 • 2012 Nästa stora steg var att flytta kontoret upp till entréhuset och samla allt på en plats. Så fick vi allt under ett tak och det gjorde det mycket lättare för att driva hela den museala verksamheten.

Entréhuset till museet

Byggbaracker som blev skolövernattning, almogestugor, vandrahem, flykting och etableringsboende till välutrusta moderna stugor i en stugby, direkt vid havet

R3 - STUGOR mm

Det har byggts stugor i kvartersmark betecknas med R3 som godkänns med möjlighet till hotellbyggnad. De olika stugorna har i vissa fall haft mindre del eller hörna som hamnat utanför R3 området och byggts på prickad mark. Dessa bygglov har blivit godkända som permanenta och i vissa fall temporära bygglov för länge sedan - nu preskriberade. Detaljplanen beskriver här att en vision var att bygga restaurangverksamhet vid havet tillsammans med boende miljöer. Det blev aldrig av - men stugor och ställplats blev det på dessa marker.

 • 1995 När vi först fick tillgång till denna delen av 49:1 - de nedre ytorna - var detta kommunens upplag med bråte och skräp.
 • 1996 Efter avstädning kunde vi så flytta campen från platsen ovanför Återvinningen hit ner mot havet. Så här slog vi upp bodarna, med kontor, forskning, verkstäder som smedja och snickeri - de moderna verkstäderna.
 • 1998 När vi så kunde ta i bruk resten av den nedre marken och byggde Administrationskontot invid Röda huset och flyttade verkstäderna bakom - där redan lokaler för en ny smedja och förråd samt Kupoltält fanns -
 • 2000 blev marken tillgänglig först som parkering sedan som plats där vi byggde stugby vid havet.

Skolklasser, boende blir stugby

 • 2001 Skolklasserna bara ökade och lägerskolan blev allt populärare. Men de vikingatida oimpregnerade tälten läckte, och antalet vikingahus var för få och dessutom skulle de fungera för besökare dagtid – utan moderna kvarglömda chipspåsar etc. Vi hade ett par bodar över - och de byggde vi om till enkelt vandrarhem för skolklasserna.
 • 2002 Kamraterna på FBU skulle förnya sig och vips stod vi med ett antal stugor till.
 • Halör cup behövde övernattning och klart att de fick låna dessa bristfälliga olåsbara stugor m.m. - till sina tillresande fotbollsfamiljer.
 • 2003 Vi pyntade, möblerad och iordningställde dessa stugor med Lions hjälp och vänners gåvor. Dessa enkla röda stugor fick en mjuk miljö och allmoge
 • stil. Vi hade skapat en intäkt till museet, blygsamt men dock viktig - så då blev vi med Stugby som kunde hyras ut. Vi organiserade detta i Foteviken AB.
 • 2005 Alla stugorna hade fått sin översyn och var nu fullt klara för turistisk uthyrning,
 • 2008 klubbstuga byggde som sedermera även den blev en del av stuguthyrnigen
 • 2013 Friluftsfrämjande lade ner sin verksamhet och vi fick huset som givetvis byggdes om till vandrahem och senare till stugor
 • 2015 Kommunen hyr våra två vandrarhem och någon stuga till flykting Ungdomar, året ut. Under vintern renoverar vi samtliga stugor med nya kök, ny inredning oh ny stil i Svar och vitt – allmogestilen är historia
 • 2016 Vi bygger om vandrahemmet som nu blir stora lägenheter om 2-3 rum. Kommunen hyr samtliga stugor fram till årsskiftet
 • 2017 Kommunen hyr vidare alla stugor i omgångar med det sita avtalet avslutas 2022-03-31
 • 2020 Kommunen vill i förtid bryta kontraktet. Först genom fråga sedan genom ursäkt om bullerskydd mot de boende. Avslutning sker våren 2020.
 • 2020 våren försöker återställa, måla upprusta iordningställa med ny inredning och utrustning till säsongen , med det går sådär. Ingen vet att stugorna finn längre.
 • 2021 Hela hösten och vinter fram till mars har vi så putsat feja sett över stugor , bytt badrum och kök, målat sett över de yttre markerna och förskönat för säsongen 2021. Vi har även byggt om en stuga som nu fungerar som kontor med toaletter och faciliteter för ställplatsbesökarna. Nu satsar vi hårt på Stugbyn med ställplats och iordningställd ytor mot havet. Nu är det bara stranden med tågn och skräp som vi hoppas kommunen ta i tu med och gör den badvänlig.

Ny kris i SVERIGE

Lagom till renoveringen – en ny kris i Sverige. Flyktingar från hela världen strömmade in. Som tidigare sagts, är vi vana vid invandrare och deras färdighet i äldre hantverk från perioden med ALU verksamheten på 90-talet.

Stugbyn som flyktingförläggning

Härav blev vi inte förvånade när olika parter började uppvakta oss från höger och vänster om att hyra vår fina stugby till detta ändamål. Erbjuden var läckra, enorm ekonomiskt generösa och alla överträffade varandra.

Museets styrelsen beslöt att vi skulle hörda av oss till kommun och se vad de tyckte. Kommunens svar var entydigt nej. Vi skulle inte ta emot invandrare på Foteviken i samverkan med migrationsverket.

Boende för Ungdomar

Situationen blev allt värre i Sverige och inte minst med alla ungdomar. Kommunen uppvaktade oss med frågan - om vi kunde hjälpa till med detta.

Som vanligt var vi alerta och över en natt hade vandrarhemmen fyllts med ungdomar. Bygdegårdens kök stod för tre mål mat om dagen, så det var full fart på alla fronter den våren.

Avtal om hyra Stugbyn

När ungdomarna flyttade ut ville kommunen hyra alla stugorna. För nu gällde de Nysvenskar med behov av etableringsboende som skulle anlända till kommunen.

Alla stugor är nyrenoverade men vi hade dessutom påbörjat renoveringarna av våra två vandrarhem som används till Ungdomarna. Dessa blir 5 nya 3 rums lägenheter. Familjegrupperna som kommer är stora och kommunen hade önskemål om större lägenheter.

Vi fick ett skriftliga förslaget på ersättning som vi sa ja till. Men så kom kommunen plötsligt med ett nytt förslag med betydligt lägre siffror. Givetvis blir man besviken - men får väl ta vad man får.

Ekonomin är ju vår svaga sida och även om vi varit flitiga med att söka projektmedel behöver vi varje krona för driva och utveckla verksamheten.

Tiden går fort och detta första avtal avslutas. Kommunen har nu en representant från sitt kommunala bolaget. Det blir ännu tuffare förhandlingar och ännu sämre betalt - men med en längre avtalstid – vilket i alla fall känns stabilt.

Trycket på kommunen om fler bostäder är stort och vårt förslag med ombyggnad av vår gamla administration till 7 lägenheter möts mycket positivt. Man behöver fler större lägenheter än bara 25 kvm.

Enligt detaljplanen är inte boende tillåtet i kontor m.m. men ny svensk lag möjliggör att man temporärt kan ändra på detta för bostäder till nysvenskar.

Vi lägger hela vår själ i att renovera vårt gamla kontor och bygga om det till 7 lägenheter . Kommunen vill sätta villavagnar på vår arrenderade mark , som vi sa ok till. För att hjälpa till ytterligare projekterade vi ytterligare två längor om 5 lägenheter samt en tillbyggnad av en stuga med en behövlig större tvättstuga.

SYSAV och grannar

Sysav vår käre granne platsen för modern arkeologi.

Andra grannar klagar på grävare på SYSAV - vars back ljud lyder pi pip pi hela tiden. Sysav negligerar. Grannarna går till attack. Länsstyrelsen blir involverad. Sysav påbjuds att upphöra med sin verksamhet eller minska ljud.

Kommunen blir involverad. Man gör mätningar- testar med containers som ljuddämpare - finner lösning och bygger stor ful skärmvägg mot öster och grannarna.

Nedåtgående flyktingströmmar

Så blir vi plötsligen involverade. Kommunens bolags representant som redan för ett par månader tidigare kom med förslag - Det fanns ett minska behovet boende i kommunen för Nysvenskar och etableringsboende i kommunen. – Kommunens tolkning och lösning med max boende om 2 år började ge effekt samtidig som trycket från utlandet minskade. Därav kom önskemålet om att förkorta vårt kommunala uthyrnings kontrakt med kommunen bolag för nysvenska med flera år. Detta skulle innebära ett par miljoners mindre planerade inkommande medel till vår verksamhet - en klar förlust. Vi tackade naturligtvis - Nej.

Vi hade dessutom lagt ner betydande summor i projektering, konsultering och genomförande av ombyggnad av kontor till lägenheter och räknat med att ta hem kostnaden under uthyrningsperioden. Till detta har vi kostnaden med planering för flera lägenheter med bygglovsansökan, - som det nu inte fanns behov för. Dock fanns redan bygglov för tvättstugan och vi var redan i full gång med detta bygge.

Buller, boende och bryta kontrakt

Nu kom en variant på kommunen för att kunna hoppa av avtalet. Enlig representanten krävde även Länsstyrelsen ett bullerskydd mot oss och våra stugor. En ful bullervall till kostnad på ett par miljoner. Buller väggen mot grannarna var ju SYSAV och Kommunen som en av delägarna och den som betalar för dessa åtgärder, men varför var det annorlunda för oss. Det var ju inte vi som bullrade och skapade problemet. Här hade vi en lösning , sätta upp containers mot Sysav som bullervall som samtidig kunde fungera som uthyrningsförråd för folk på näset. För att de fula containern inte skulle störa var planen att göra det till ett gigantiskt konsverk med Harald Blåtands story i Graffiti Här kommer nu en mycket konstig tolkning av ett avtal.

Vi blev nu boven i dramat då det i avtalet står - Om myndigheterna ålägger jordägaren (kommunen) att vidta åtgärder, vilka föranleds av arrendatorn (Foteviken) nyttjande av arrendestället alternativt av inverkan på arrendestället från verksamhet på närliggande område, äger jordägaren av arrendatorn uttaga de merkostnader detta medför. Arrendator äger dock rätt att uppsäga detta avtal i förtid om myndigheten ålägger jordägaren åtgärder som medför nyssnämnda kostnader.

Om myndighet ålägger SYSAV åtgärder på återvinningen Lilla Hammar som är orsakade av arrendatorns verksamhet skall åtgärden till fullo bekostas av arrendatorn

Avslut – kommunen stuguthyrning

Så med kommunens bolags representants sneda tolkning blev det vi som var problemet, inte sysav och därav skulle vi betala kostnaden för bullerplanket - eller så kunde vi göra en deal med kontraktet, tyckte man!

Varför – jo för nu kunde kommunens bolag utan problem flytta resterande nysvenskar till sina andra mer tomma modulboende – Bryta avtalen på grund av att SYSAV bullrar och våra boende lider av detta buller och då är det vårt fel att SYSAV bullrar och vi skall enligt avtal då stå för kostnader för bullerskydd eller avstå för permanent boende av Nysvenskar. – en liten omskrivning med do i bästa pomperipossastil.

Så det blev att vi fick krypa till korset igen - Nysvenskarna avflyttade, vi erhöll en viss ersättning från kommunen - men ersättning för återställande och ny a möbler och utrustning blev långt ifrån de kostnader vi hade och vad vi begärde i ersättning.

Så det var bara att bita i det sura äpplet och börja från början med renovering av alla stugorna och byta vattenskadade kök och golv, måla om från golv till tak, - byta samtliga madrasser och ersätta försvunna eller skadade inredningar och möbler.

Så det blev stressigt att försöka att på mycket kort tid bli klara med en del stugor för uthyrning till säsongens.

Planen var att stugorna var uthyrda till kommunen ytterligare ett par år - så det fanns ingen marknadsföring eller ramförhållning för uthyrningen - och hela säsongen gick förlorad.

7 nybyggda lägenheter

Kontoren som blivit 7 lägenheter - efter avflyttning av nysvenskarna blev det här en totalrenovering. detta – även om man enbart endast nyttja dessa en kort period - allt fick renoveras. En klar förlustaffär.

Dessutom fick vi inte fortsätta hyra ut dessa till boende - eller användas till stuguthyrning enligt detaljplanen - utan måste återgå som kontor.

Så plötsligen stod vi så med dessa lokaler - Skulle vi bygga ett kontorshotell med allt vad det innebar - Ja det fanns ju ingen annan väg, men först renovera

OLU Finland

Visions underlag till ovanstående men inte att ingå i skrivelse

30år - vi går in i nutid. Upprustning av allt

Stugorna får ett lyft

Nu i renoveringstagen var det så även dax för Stugorna att få ett lyft. Från sommarboliga stugor till tilläggsisolerade stugor som samtidigt lämnade sin rustika allmogestil och fick en modern touch i Svart och vitt.

Vårt mål är nu att ytterligare

 • Utveckla historisk äventyrslekplats med hinderbana, klätterredskap, mm.
 • Vi avser att använda mer av marken och delar av Historisk verkstad för att utveckla detta. Olika delar för olika åldrar. Använda lek ytan samt experimentellt område.

Öppet året om på fasta tider

Vi avser att nyttja museets område i samverkan med Fotevikens Kulturcenter ambitioner och öppna upp för rekreation och promenad i området. Kulturslingan blir en del i detta och den kommer utvecklas med QR koder med aktiviteter som varierar för den återkommande besökaren.

Man kan swisha för entré samt nyttjande av QR code slingan

 • QR kod på historisk kulturrunda, ta ut en avgift off säsong som är kopplat till appen som sköter tipsrundan.

MUSEETS ENTRéOMRÅDET

Museets entréområde upp för backen är en den högsta punkten på näset. Den ligger även i direkt anslutning till havet. Platsen är en oas för människor där man från höjden kan sitta och njuta på bänkar och blicka ut över havet. Solnedgångarna är dessutom fantastiska. En grillplats finns också.

Utveckling här är att förbinda den genom

 • • Röjas och flytta staket så det blir nya entrén.

Entrebyggnad

 • Ta bort vägg på kortsida, sätt fönster istället. Gör om hela till restaurang. Skaldjur?
 • Bygga ny entrébutik
 • Uteservering samt grillplatser med och utan tak.

Toaletter

 • • Presentera för kommunen att de tar hand om toalettstädning mot att det blir kommunala toaletter.

Smokey:

 • Utbyggnad av uteservering eller försköna staket så gäster kan njuta av havsutsikten.
 • Tak på pergolan????? I plåt med remsa genomskinlig för ljusinsläpp i tak och i staket. Lite design

Nuvarande parkeringsplats förskönas och utvecklas med:

 • Paddel Court, 2 st.
 • Minigolf bana, äventyrs med båtar, sköldar, en stor vikingahjälm etc.
 • Hästbar

Stugområde

 • Glasskiosk
 • Stuga 20 omvandlas till turistinfo hubb samt stugkontor med förråd och 2 dusch/toalett samt tvättstuga för stuggäster och ställplats.
 • Grönområde kring stugor förskönas, rabatter och träd. Strand rensas för tång

Träspång som binder ihop kanalområdet med Foteviken med tillhörande strand bryggor vid strandparken och stugbyn samt sittplatser med bänkar för vilande promenadare.

 • Gamla stugförrådet renoveras och byggs om
 • Bastun
 • Asfaltering av entreväg fram till stuga 20, ca 1000 kvm

Utrymning

 • • Ny dörr och nödutgång handtag i bygdegården

Vårt område

 • Återvinning blir vår standard parkering
 • Vår gamla parkering blir rekreationsområde med minigolf, padel Court etc.
 • Solceller, planen är att förse hela Fotevikens området med solceller vilket skulle innebära att uppemot 50-60% av elförsörjningen kan ske denna väg. Det som krävs är att man leasar eller på annat sätt kan finansiera installationen. Om kommunen investerar i detta kan Foteviken månadsvis reglera vinsten och på så sätt efter ett par år ha betalt hela investeringskostnaden och sedermera äga hela anläggningen

Kommunalt område

 • Stadie 1: Säkra ungdomar och hästfolk till ridhuset och Fotevikens museum som kommer via gångtunnel under väg 100 eller från Falsterbokanalen. Ingår hårdgörning av gång, cykel och rid stråk mellan tunneln och museivägen utmed staketet vid EON.
 • Stadie 2: Hårdgöra område för parkering som kan nyttjas av fiskehoddorna i samband med valborg när man annars parkerar på väg 100. Fotevikens Museum kan använda det vid valborg, vikingamarknad, barnens vecka, familjevecka, heymarket samt andra stora tillställningar som sker i området.
 • Ridskolan och ridhuset kan nyttja det vid sina tävlingar för uppställning av gästande bilar och hästtransporter samt egna hästtransporter.
 • Fram till de att sysav har flyttat på sig måste en adekvat lösning ske för ankommande bilar till Fotevikens Museum, stugby, kontor, bygdegård samt Smokey BBQ & Pickles. Den nuvarande situationen skapar stora problem för ankommande bussar och skolgrupper samt leveranser till företaget med mötande återvinnings lastbilar. En praktisk försök lösning är att hårdgöra området efter EON parallellt med museivägens västgående riktning som möjliggör en kö på grönytan till sysav och lämnar museivägen öppen för museibesökare.
 • Stadie 3: Utveckling av strandparken med sammanbyggda vid gång och cykelvägar mellan falsterbokanalen och ridhus samt museum. Med träspång utmed havet, hårdgörning yta mot havet för användning vid valborg för samverkan mellan fiskehoddorna och museet. Hästängar samt hopphage för ridskolan, hundrastning plats, temalekplats med vikingatema (modernt), tak med pergola bygge för vindsurfare, sittbänkar och picknick områden, soptunnor och latriner, spännande gångar till barnen, ute gym, frisbeegolf.