I backspegeln och framåt

 

Föreningens inriktning blev nu  även den experimentella arkeologin järnframställning, smide, bronsgjutning, växtfärgning, garvning, samt inte minst rekonstruktion av vikingatida båtar och segling kombinerades med det maritima arbetet med avsökning av havet efter nya skeppsfynd i främst skåne.

Men utvecklingen av  experimentella arkeologi och forskning medförde också att förmedlingsverksamheten kunde utvecklas.

Vi ska givetvis inte glömma Föreningen SVEGs byalag.  Detta bildades år 2000.  Ett fantastisk tillskott av människor med blicken för ett vikingatida liv och leverne. Föreningen SVEG skapade byalaget med regler för de frivilliga att använda de historiska miljöerna och medverka till förmedling av vikingatida hantverk  genom levandegörande. 

Samarbetet har också under åren utvecklats i samverkan med Skånes Hantverksinstitut och Medborgarskolan.  Detta då hantverket spelat en allt större roll i verksamheten. Byalaget har blivit en separat förening från och med 2020, Fotevikens Byalag.

Nästa fas i föreningens SVEGs verksamhet 2022 en  återgång till marinarkeologin, experimentell arkeologi, forskning och kunskapsförmedling i egen regi igen.  Nu siktar vi bredare och lägger arbetstid på hela Skånes historia .

Föreningen har fått ett nytt säte i Löddeköpinge och vi startar upp den maritima verksamheten i anslutning till och i samverkan med Friluftsmuseet Vikingatider i Löddeköpinge.  Vi är tillbaka där allt en gång i tiden började. Här kommer vi nu att medverka och utveckla marinarkeologisk forskning, experimentell arkeologi och levandegörande av historia.

Föreningen har fått en ny ordförande i veteranen Uno Jansson. Uno har varit med sedan starten då han hade en ledande roll och var  en av de marinarkeologiska dykarna under projekten "Foteviksskeppet", "Knösenvraket", "Tegelvraket" och "Skanörskoggen".

 

 

Tullstorps sten som fick stå modell för föreningen SVEGs logga.

Drakhuvud som vi fann vid fosfat undersökningarna kring foteviken

Vara nyfiken på kan ge resultat - som kan vara ett mål i livet.
2021 Så när jag nu på ålderns höst skall lämna över Verksamheten och Fotevikens roder till nästa generation kan det var i sin ordning att blicka bakåt.

 

En aktiv förening med många järn och medarbetare igång
Det blev dåliga tider och med ett telefonsamtal från kommunen och Arbetsförmedlingen blev vår nu mer utvecklade Camp basen för kommunens största Arbetslöshetsprojekt.
Så blev vi med mark, 70000kvm, att utveckla mina visioner och tankar på ett maritimt center.

 se vidare om ALU https://idevision.se/sveg/alu

Marinarkeologin väcks
Vad vi redan hunnit med nu var att väcka den arkeologiska världen för behovet av mainarkeologisk kompetens i Sverige. Samling i Falsterbo med hela den tunga kretsen av experter i ämnet från hela Sverige tillsammans med Svenska sportdykarförbundet. Det blev ett ja till ett tryckt och videobaserat utbildningsmaterial.
I samma veva skulle Malmö museer göra en vikingautställning i Florens. Min gamle skolkamrat, då chef på Stadsmuseet i Malmö, var ansvarig . Vårt uppdrag var en multimedia- produktion om vikingatiden. Så blev det ännu ett uppdrag för radarparet Björn och Birger Bilderna kom från platserna vi besökt och bildspelsproduktionen blev liksom hela utställningen en succé.

Förenings SVEGs satsning på  Fotevikens Museum 
Samtidigt som det var det dags att flytta till den nya marken var vi mitt uppe i produktionen av det marinarkeologiska arbetet. Vårt team i arbetsmarknadsmarkadsåtgärder växte från 10 till 50 och som värst lite längre fram i tiden till 132 st. Dykgänget, vårt arbetsgäng av tekniker, skribenter, arkeologer, fotografer etc mfl hade rest Sverige runt för att inventera, fotografera och under och övervattenfilma under min ledning. Sven Rosborn, min kamrat från Malmö museer, hade sagt upp sig just innan han gjort 25 års tjänst där i Malmö och jag var inte sen att knyta honom till oss.

 

läs mer om museet https://idevision.se/organisation/fotevikensmuseum

Vilken tider! Ideer
Dagligt arbete, sponsorer med bodar, material, utrustning! Vi byggde, rustade upp, flyttade hus, lärde om timmer, textil, läder och keramik. Kunskapen fick vi från frivilliga tillresande och projektanställda, främst danska, som la grunden till hantverkskunskaperna som än i dag finns.
Vi byggde kontor, verksamhetslokaler, smedja, snickeri, hallar för pedagogisk verksamhet, bygdegård, restaurant och mötesplats.
Vi byggde vikingaskepp, hus, miljöer, inredningar. Ja, en hel vikingastad.

Nästa Generation
Tiden har gått och nu sitter jag här 40 år senare sedan starter och nästa 25 år sedan vi reste den första planka till den fantasiska vikingamiljön som idag utgör Fotevikens museum med kringverksamhet.

Läs mer om hur det startade https://idevision.se/sveg/start

LEDNING för verksamheten  - kopplade till  föreningen SVEG &  fotevikens museum - Vi var en stabil grupp med kunskap.

Denna gruppen har så under 30-40 år varit ledande,  verksamma och medverkat till marinarkeolgiska forskning  och vrakstudier -  gedigen byggande av  skepp och vikingatida miljöer,  - byggande av förening och Museet  verksamhet  samt  moderna miljöer,
 - hanterat Arbetslös projekt för kommunen i Vellinge och Malmö,  -  hanterat flykting  boende och aktivitetsverksamhet i Vellinge kommun.  - Skapa  en av södra Sveriges större vikinga turistaktiviteter och satt Skåne på kartan,  - Skapat en av Vellinge Kommunens största attraktioner. Medverka med bildande av föreningarna Destination Viking Association DVA , EXARC , IMTAL med experimentell arkeologi  levandegörande och turistmål.   - medverka runt hela Europa med , Eu projekt

läs mer om gruppen bakom https://idevision.se/sveg/ledning

Visionens - ingen framtid - tillbakablick

Beklaglig är nu att vi inte ser en lösning  på framtiden  - för en kvalitetssäkra museal verksamheten  - som bygger på kunskap, vetenskap, hantverk  med kvalificerad ledning. - Därav kvarstå tyvärr endast att Foteviken Museum med dessnerlagda  år   kunskap så får sluta här  och behålla sitt goda, rykte   bevara  och vidareförmedla det man gjort  -  digital och i minnena hos oss alla.

 

 läs här om tillbakablick https://idevision.se/sveg/tillbakablick

ALU  Bodarna vid kanalen campen 2 - Lisbeth och toaletter

 

1991 ALU   -  blev man tagen på sängen
Det fanns ingen beredskap för så stora arbetslöshetsgrupper som plötsligen uppstod. Arbetsförmedlingarna gick på knäna. Alu skulle bli räddningen ur situationen. I bl a Malmö blev man tvungna att lösa detta med gigantiska uppsamlingsplatser  med hundratals arbetslösa som samlades under ett tak. Men vad gjorde folket, man spelade kort, biljard fikade – gjord terapihantverk och fördrev tiden. Man kom och gick som man ville. Alu akuten tog hand om sista chansen dvs – en dag kvar till utförsäkring och med ett kryss i rutan kunde man sedan komma och gå  6 månader för att sedan erhålla en ny stämplingsperiod.

 

läs här om ALU tiden https://idevision.se/sveg/alu

1991 Marinarkeolgisk Museum  - Planerna till Fotevikens Museum bildande Vad är det och vad är tanken att det skall bli. Det tar sin början i Undersökningarna vid foteviken 1982 som skulle resultera i bildande av den ideella föreningen Sveg. Sveg som byggde flotten , sökte vrak på havets botten och undersökte dem. Men inte bara de man såg också värdet av de kulturhistoriska lämningarna och dess värde för forskningen och allmänheten.

 läs mer om marinarkeologi https://idevision.se/sveg/marinarkeologi

 1992 utgrävning Knösen 

Här börjar så vår marinarkeologiska verksamhet ta fart efter   utgrävningen av fotevikensskeppen . men nu i vår egen regi

Läs mer om utgrävningen av knösen https://idevision.se/sveg/knosen

Konservering & efterarbete
Pu Hörberg från sjöfartsmuseet i Malmö hade ansvaret för konservering och hantering av alla fynde. detta då vi enbart då  föreningen SVEG var en frivillig organisation 

läs mer om fynd & konservering https://idevision.se/sveg/konservering

KOGGEN  besök & fynd
1992 fick bi besök från tyskaland , Bremenkoggen och sedan gjorde vi vårt eget fynd av skanörskoggen  , en lång och spännande resa 

läs mer om koggen  https://idevision.se/sveg/koggen

 1993 inventering näset & Sverige

Många timmar och år gick åt till att inventera havet kring Falsterbohalvön. Detta skule sedan även leda till projektet inventering Sverige

läs mer om invertering https://idevision.se/sveg/inventering 

  1995 ???sidscan

 läs mer om undersökningar p havets botten https://idevision.se/sveg/sidscan

 

1994???? Uppdraget Kristin kaspersen

Läs mer om kristin kaspersen & TV4 uppdraget https://idevision.se/sveg/uppdraget

1993 campen vid ALU Brygga

läs mer om  var vi håll till https://idevision.se/sveg/camper

 Fotevikens s museum , stiftelsen bildas

  Hur vi gick vidare med verksamheten  https://idevision.se/organisation/fotevikensmuseum

 

 

1993 Putte pissar

Tur vi fanns

 


Lyssnande bybor. Från vänster (synliga ansikten): Lasse, Veronica, Björn och Vinga. Foto/copyright: Tobias Lindblom

 

 1993, 1994,1995 kaosen är total
 –arbetslöshet växer över huvudet på såväl kommun som arbetsförmedling.
En daglig ström av folk som behöver åtgärder.
Vi skapar möjligheterna och uppgifter för denna aldrig sinande skara som skickat till oss med svaret .
Det finns nog något att göra på Foteviken.  Och det gör det.
Vi håller hårt i de pengar som vi får in som omkostnadsmedel – de skall räka till mycket – men det går.
Så plötsligen – över en natt – vi har sänt in äskande om omkostnadsmedel , som vanligt gör vi det i efterhand – med gämna mellanrum. – så erhåller vi 8 procent av tidigare medel – med lika mycket människor. Det blir ett svårt år 1996 – trots på pekande om behoven och problemen – mycket lite respons.
Och så fortsätter det även under 97 och nu 98.
Vad vad det då som hände??
Nu tänker man bara på sig själv och sina behov. Man ringer inte längre så flitigt och undrar om vi kan hjälpa till och när man gör det så är det personer som man överhuvudtagit inte kan placera eller som mellan datortek eller kurs behöver,- ja hör och häpna ända ner till 4 dag hos oss. 1993
En omfattande verksamhet startar för arbetslösa  i föreningen SVEGs regi .- mellan 50 och 134 personer är  aktiva i för det mesta 6 månadersperioder  i de  diverse projekt som föreningen och sedermera stiftelsen skapar och driver. Organisationen SVEG har lokaler på ett flertal platser i Kommunen. Vid kanalen , flotte, kontor och marinarkeologisk forskning, dykverksamhet, administration,  sponsorverksamhet. 


Föreningen SVEG och Stiftelsens arbetslöshetsprojekt kom till av situationen i Sverige 1993. Plötsligen tog arbetsmarknaden slut mängder av människor stod utan arbete.
ALU bildades för att lösa de akuta problemen med utförsäkringsrisker för människor. När vi blev tillfrågade såg vi en lösning som skulle gynna såväl oss som kommunen  och Arbetsförmedlingen som de arbetslösa. Vi kunde skapa utvecklande och adekvata uppgifter för dessa människor, tillfredsställa våra utvecklingsideer och lösa kommunens och arbetsförmedlingens problem och behov.  Allt detta utan att skapa undanträngningseffekter, konflikt med facket eller liknande.

 

ALU  Bodarna vid kanalen campen 2 - Lisbeth och toaletter

 

1991 ALU   -  blev man tagen på sängen
Det fanns ingen beredskap för så stora arbetslöshetsgrupper som plötsligen uppstod. Arbetsförmedlingarna gick på knäna. Alu skulle bli räddningen ur situationen. I bl a Malmö blev man tvungna att lösa detta med gigantiska uppsamlingsplatser  med hundratals arbetslösa som samlades under ett tak. Men vad gjorde folket, man spelade kort, biljard fikade – gjord terapihantverk och fördrev tiden. Man kom och gick som man ville. Alu akuten tog hand om sista chansen dvs – en dag kvar till utförsäkring och med ett kryss i rutan kunde man sedan komma och gå  6 månader för att sedan erhålla en ny stämplingsperiod.

SVERIGE i kris och inte minst Vellinge kommun
Var skulle man gjort av alla dessa arbetslösa personer?? I vilka lokaler skulle man kunnat hysa dessa , vem skulle handleda dessa eller funnits tillgängliga för dessa och  hur mycket pengar hade det kostat, osv??? Med tiden kom lösningar för de arbetslösa –den akuta situationen minskade- man skapade datortek – först för de unga sedan för alla, Man skapade kunskapslyftet , man förtid pensionerade alla över 60, man skapade OTA.

1991  mars 17 Arbetslöshet i Sverige 
Men samtidigt kom krisen – de goda åren var borta – arbetslöshet, sämre ekonomi i landet – Företagen såg över sin sponsring etc.
Vad det slutet eller början, frågar man sig. Ja nog var det slutet om man inte tänkte om, men i gengäll skapade arbetslösheten helt andra oanade förutsättningar.  Nu hade man människoresurser men fortfarande inga medel. Hittills hade ett antal bodar utmed kanalen utgjort ett temporärt läger för verksamheten. Men med allt flera människor och flera aktiviteter blev platsen allt mer omöjlig att fortsätta vid.

Föreningen SVEG ställer upp och får oanade personella  resurser
Tänk om inte vi såg möjligheterna och erbjöd oss att ställa upp. Givetvis med ett eget mål i siktet, men ändå.
Då hade Vellinge kommun ståt där med ett par 100 arbetslösa som man skulle hantera och skapa en plats för och då kan man fråga sig – vad hade de kostat och vad fick de människorna utav det och vad fick kommunen och kommunens invånare utav detta???

 

 

Otraditionellt tänkande skapa plattform för framtida kultur
Vad fick vi så utav det. Vi kunde lägga grunden till Stiftelsens framtid, till museum och vikingareservat och marinarkeologiskas forskning. Vad fick människorna utav det – de som är och har varit med. Ja , de fick en meningsfylld sysselsättning i de flesta fallen – om man bara ville.
Men det finns en baksida också. Otraditionellt har vi fått lösa problem och skapat lösningar. Detta har inte alltid sets med blida ögon. Vi är ju så vi svenskar. Man glömmer snabbt och så plötsligen när de akuta problemen är borta – ja då är det inte så viktigt längre. Även om man då har skapat förutsättningarna som man ursprungligen hade om att skapa ett museum i kommunen radikalt har förenklats och förbättrats.

Stämpel Vuxendagis
I stället får stiftelsen stämpeln som vuxendagis, från såväl den lokala befolkningen som från kommunens  tjänstemän och politiker. Detta till trots att man aldrig varit på platsen eller man har satt sig in i verksamheten – eller inte tycker att kultur  överhuvud tagit är något.