Bakgrunden till Fotevikens Museums Logotype

I mitten av 80-talet när föreningen SVEG skulle bildas sökte vi en lämplig logotype för organisationen. Vi fann då Tullstorpsstenen. Ursprungstexten på stenen är översatt till:  Kleppir/Glippir ok Ása reistu kuml þessi eptir Ulf. Vilket på nutidssvenska betyder: Glibir och Åsa reste dessa (detta) kummel efter Ulf.
Vi fick hjälp att ändra runtexten av en runolog, texten lyder nu: "Björn vikingarna sökte med Birger och Jacki vännerna sina".

 

 

När föreningen SVEG på 90-talet bildade Fotevikens Museum var det naturligt att utveckla Tullstorpsstenens stora odjur. Vi spegelvände, vred huvudet och adderade korset och fick då denna logotype. Med utgångsläge från Björns idéer har många personer som medverkat i museets verksamhet bidragit med insatser i denna process, från starten bland annat Yvonne Nelson och senare Danny Bengtsson.

Logotypen fick fler och fler varianter över åren varför vi 2013 stramade upp den till det nuvarande utseendet. I vikingabyn går vakterna omkring med en sköld som har en bild med odjuret på röd botten, det kändes naturligt att överföra detta till logotypen.

Många människor visste inte vad Fotevikens Museum hade för inriktning därför hade vi tagit fram en variant som mest användes vid marknadsföringen av museet, där hade vi adderat FOTEVIKEN VIKING MUSEUM, som då även fungerade internationellt och klart och tydligt kommunicerade att verksamheten var ett Vikingamuseum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägare till namn & logotyp
Föreningen SVEG, som är juridisk ägare till namnet "Foteviken museum", "Fotevikens vikingamuseum" samt dess logotyper, planera  avslutade vetenskaplig verksamhet i projektet 2023-01-01 genom att stänga ner all verksamhet som är kopplat till dessa namn och dess logotyp. Föreningen SVEG kommer i fortsättningen att vara den som förvaltar förvaltar historien och verksamhetsberättelserna. Se hemsidan www.svegviking.se

Föreningen SVEG, stiftare och  ägare till namn  "Foteviken Museum", "Fotevikens Vikingamuseum" samt logotyp enligt PRV Patent & Registeringsverket med registeringsnummer 621700  bekräfta härmed detta sitt ställningstagande.