Den skånska fosfatkartan

Åren 1929-1934 genomfördes en detaljerad fosfatundersökning i Skåne. Syftet var att finna de marker som hade hög fosfathalt, ett förhållande som var bra för sockerbetsodling. Resultaten sammanställdes av Olof Arrhenius på en karta som publicerades år 1934. Kartan är ett intressant dokument eftersom förhöjda fosfathalter anger äldre bebyggelse. Noteras kan t.ex. att området runt Uppåkra strax söder om Lund (karta K12 nedan) uppvisar mycket höga värden vilka svarar till den forntida bebyggelse från ca 100 e.Kr. till 900-talet som funnits på platsen.

Symbolbeskrivning för kartbilderna finns här.

Klicka på kartan nedan för att öppna en PDF-fil med karta över det området.