Vårt krigsskepp Erik Emune

 

1992

1992 undersökningar fortsätter och film om projektet visas på TV

1992 – Koggen på besök

 • Vikingabesök i Kämpinge
 • Knösenutgrävningen fortsatte
 • Skärmutställning om Knösen
 • Flera nya vrak upptäcks
 • Tegelvraket säkras
 • Flera strandfynd av vrakspillror
 • Stiftelsen planeras
 • Ny plats för bodar vid Palmblads
 •  

1993 – Möte marinarkeologer  och Sportdykarförbundet om utbildningsmaterial

 • Stiftelsen bildas
 • Arbetslöshetsprojekt
 • Inventering sverige runt
 • Koggen hittas

Var skall detta in
Marinarkeologiska utbildninga materialet 1991?

Allt fick dock sin början och det marinarkeologiska arbetet fortskred. Ett utbildningsmaterial med 500 sidor och 3.5 timmar film  för sportdykare i marinarkeologi producerades, knösen och andra vrak gjordes vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanställningar, foteviksprojekt med att söka efter marknadsplatsen kunde under otraditionella former gå vidare – likaså hela undersökningen och rapport sammanställningen av den mest bevarade koggen  i Sverige.

1999 Byalagets och Erik emunens båtlag  bildande
Som en del redan vet har en vikingagrupp skapats inom ramen för föreningen SVEGs verksamhet. Syftet är den experimentella arkeologin. Gruppen går under namnet Skanerna. Mycket kommer i år att handla om vikingatid och medeltid. Med seglingskurser och aktiviteter för alla medlemmar.

1999 mars 20 Vi börjar den med första träffen och därefter fortsätter vi hela sommaren. Vi kommer att försöka träffas varje lördag mellan kl 10.00 och 16.00. Meningen är då att vi skall kunna umgås, fika och hålla på med vikingatida aktiviteter och kurser. På vårkanten blir det givetvis även rustning av vårt vikingaskepp Erik Emune. Man kan även nyttja våra lokaler och göra sina egna vikingakläder, skor, utrustning och kistor. Under sommaren gäller samma tider men när vi väl sjösatt Erik Emune kan vi segla och ro mellan kl 13.00-16.00. Vi hoppas att detta skall bli till mycket nöje med många spännande aktiviteter hela sommaren för alla.

 

1999 juni 12-20 blir det seglingskurs för de som är intresserade. Det är den danske skepparen Bo Jörgen Nielsen som tar oss ut på havet och lär ut sina kunskaper. 
Lördagen den 12 juni vid skymningen skall ”Slaget vid Foteviken”äga rum och där har Erik Emune en avgörande roll. 

1999 juli 2-4 håller vi vikingamarknad i vikingareservatet och givetvis skall Erik segla strandnära denna helg. En tripp i slutet av sommaren är planerad till Helge å.
Vi drar Erik på trailer till Tossebro och tillsammans med ett nytt vikingaskepp från Kristianstad tar vi oss hela vägen ner till Åhus. Vi slår upp en camp på vikingavis - kanske dyker vi på spännande platser. Mer detaljer kommer. 
Följ med till Turkiet och segla Heimlösa rus mot de ryska fjordarna. Planer finns också att med Gaia, en kopia av Gokstadfyndet segla till Borre i Norge efter marknaden på Foteviken den 5 juli och medverka vid vikingamarknad där fram till den 12 juli.