Nätverk Sveriges Levande Forntid

 Culture Projects

 

”Institutet för forntida teknik” 1980

An important event for the Swedish experimental archaeology was when the ”Institutet för forntida teknik” (Institute of ancient technique) with was founded in 1980 in Östersund in Sweden. The initiator and enthusiast behind the project was Thomas Johansson and the activity was integrated into the Bäckedal people's college. Under his leadership the institute was developed into the the leading Swedish institution within its subject area. The institute worked not only with archaeology but also related disciplines of science, like nature science, anthropology and older crafts.

 

NSLF- Nätverk Sveriges levande forntid 1999

On the 26th of October 1999 all representatives of all ancient villages and experimental archaeology in Sweden gathered in Ås. Thomas Johansson and Harriet Löwenheim thus initiated the creation of the organisation Nätverket Sveriges Levande Forntid (NSLF).

Föreningen NSLF bildades och utvecklades på ett ytterst kreativt och framgångsrikt sätt. Nätverket gjorde hela Sverige starkare när det gällde att verka för levande historia. Både kvalitet och ämneskunskap ökade men tyvärr dog en av eldsjälarna, Thomas Johansson, sommaren 2003. Institutet under hans ledning var då en av parterna i ”Sagalandsprojektet”. ”Gene forntidsby” i Örnsköldsvik i Sverige med Agne och Maria Säterberg fick då ta över partnerskapet i Destination Viking Saga Land 2003-2006 samtidigt somordföranderollen i föreningen NSLF togs över av Björn. A lot of work was put into increasing quality and knowledge among the roughly 40 members of the organisation. Många av dessa medlemmar blev också partner i de två nästkommande EU projekten på temat vikingar.