Live Arch

 

 

 

2011 - 2017, openARCH, Cultur 2007. The main idea of Archaeological Open Air Museums is to present both the tangible and intangible past to the public.

liveARCH

Web site: 

http://projects.exarc.net/eu-projects/livearch-culture-2000

Geir beskriv , var var vi och gjorde vi

bmj

 

 

   
Attachment Size
PDF icon liveARCH_Quality_Manual_v1.4.pdf 3.12 MB
Microsoft Office document icon liveARCH Quality Manual Appendix - Final.doc 1.71 MB
Microsoft Office document icon liveARCH Quality Manual Questenary - Final.doc 1.6 MB
Office spreadsheet icon Livearch frågor - den riktiga versionen (2).xls 283 KB
Office spreadsheet icon Svar frågor slutrapport alla tillsammans värdering emblazzz.xls 169 KB
Office spreadsheet icon Qaulity & Sustainability Homework I Summary 071031.xls 83 KB
Office presentation icon VAd är AOAM och inte.ppt 104 KB
Office presentation icon från living history till AOAM 2 .ppt 11.71 MB
Office presentation icon pp presentation ungern livearch 09 final.ppt 7.29 MB

LiveARCH var: a network of archaeological open air museums. It is a part of the conceptual development of ICOM (International Council of Museums). Here EXARC, (then lead by Björn M Jakobsen, Geir Sör Reime and the enthusiast Roeland Paardekooper) with the help of EU funding, could further develop this branch of museums with reconstructed environments, actors in type typical clothing and interiors, actualisation and education using a new approach.

                                                                                                             

An important milestone in this work toward a common set of guidelines was reached at a large EU meeting med mer än 200 museifolk närvarande within the LiveARCH project hosted at Fotevikens Museum on the 9th of November 2007. Here a consensus was reached to use the term ”archaeological open air museum”. Terms like criteria, guidelines, tool kits, marketing development plans and event coordination could now be grouped under a common umbrella and further develop archaeological open air museums in Europe and the world.

 

 

 

 

 

Ett nytt Europeisk  Destionation viking Eu projekt var givetvis ett måste. Med Geirs som motor i vad som måste till för att ett projekt skulle till.  En fantastisk styrelse som gån på gång möttes inte minst i Bryssel för att spåna och  utvewckla  under Geir stränga – vad som gäller för succés.

CodeX , Viking vission kärt barn har många namn. Det tog ett par år med ett par misslyckande där vi saknade en poäng för att få igenom vårt projekt men så In 2015, the association applied successfully to EUs Creative Europe program for a four-year project called Follow the Vikings, with 15 full and 10 associate partners. The main objective of this project was to continue the route development started by the previous projects (North Sea Viking Legacy, Destination Viking Sagalands, Destination Viking Baltic Stories and the Thing Project) and to further public interest in the Viking heritage and the Viking Route.

One component of this project was a professional road show to be performed at 13 locations during 2017-18. The project also includes the production of a new graphic profile, a new and inter-active website combined with social media presenting the Viking route, a printed guide book and a series of graphic novels based on Viking stories.

 

The website guide and the printed guide book will incorporate the content of the four regional guide books produced by North Sea Viking Legacy and the three other projects (Sagalands, Baltic Stories, Thing), as well as content produced by the Viking Heritage organisation.  Nu I ny form där Ben Baillie spelade en viktig roll och tog över Viking heritage magasin och gjorde det till  DVA newsletter  Hugin och mumin.  Genom FTV kunde vi så åter utveckla detta och skapa en tidskrift i färg  med snygg lay out.   

The membership in the Association has shown a steady increase and is now around 60, several of which are key Viking attractions like the Jorvik Viking Centre in York, the British Museum and the L’Anse-aux-Meadows Viking site in Canada. Also members are the Swedish and Danish National Museums, in addition to a number of Viking villages around Europe.

 

Ett möte för drygt 20 år sedan mellan Det som blev till Eu experten Geir Sör Reime med sina visioner och kunskap om att sammanställa ansökningar med bra innehåll. NSVL, Baltic Stories, Sagalands, NORCE, KNOT, LiveArch, OpenArch, skrivit ansöka till alla dessa och  fungerat som consult i projekten.  Projektledare i  NSVL og KNOT.

 

Björn M Buttler Jakobsen med sina kreativa, ideer, kunskap.  Med kunskap om media och hemsidesproduktion och sitt stora nätverk i de vikingatida kretsarna. Projektledare Baltic story, Öresundesproejkten,   samt ansvarig för WP  i de projekt Foteviken Museum varit involverade.  i Jimmy Moncrieff  resurser och vägar in i Européen Cultur route, och sina nätverkskontakter  samt hela DVA Gruppen och styrelsen som egna medel och tid lagt ner all den möda för att skapa Destination Viking Associatioins för att de kvalitetssäkra Vikingaarvet för framtiden och definiera, analyser samt synliggöra det vikingatida kulturarvet runt om i Scandinavien samt framvisa -  Var vikingarna kom ifrån och vart de reste.

 

Culture Projects

EU projects