Restaurang

Restaurang

  1996  dec ? jan  Lucia  valhall

Byggnaden nyttjade för pedagogik & arrangemang

 

 

De tidigare slamhall med  påbyggt takstomme och trasigt  korrugerat plasttak med golv bestående av grus och asfalt  blev till nytta.   Med små marginaler förvandlades detta till Valhall med Skin & skalk på väggarna och flis på golven.

 1994 Det  fanns en potential här och vi fick tak över huvud och redan vid inflyttning   började vi nyttja dessa lokaler för  det stora arbetslösprojekt vi då bedrev.   

1995 Detta var starten på den pedagogiska förmedling av experimentell vikingahantverk och levandegörandet, så förutom hantverk   blev  det pedagogisk skolverksamhet  i hallarna de första åren. 

1996  lokalerna blev snabbt en succe. Samlingslokalen inryms i dess lokaler.  Här kunde vi ta mot stora grupper i projekt,  Detta gav också  ekonomisk förstärkning till den framtida museala verksamheten

1997 Besök och när vi så kombinerade de  guida turer med mat och dryck var Krog valhall  etablerad och starten på något nytt.

 

1997 Valhall
Temporärt kök till vallhall byggs till. Detta i direkt anslutning till valhalls (bygdegården) uppvärmningskök och diskrum.   Detta bestod av 3 bodar som sammankopplas samt en kylcontainer samt förråds inhängande. Se ritning 0026

  1999 uppvärmningsköket

1999 De provisoriska borden av bockar och gamla dörrar ersattes med nybyggda special bänkar och bor i kraftig ek.

2000 nov 17
Kjell & Ärtholmen på plats

2000-11-11
Kök omarbetats och godkänts av Miljökontoret.  Besiktningsprotokoll  Dnr M021089HÖ Valhall, 

2000-12-01 Det första midvinterblotet för publik i Valhall. Här funkade de temporära köket

  2000-12-14  golv ej klar i valhall

.

2001  golv klar valhall

2002-11-31 branddokument klara.

2002 i december månad körs det ny köket på årets midvinterblott för 1600 gäster.

 

2002 Cateringköket Restaurangkök tillbyggdes cateringköket av FAB och hus med lösöre ägdes av FAB
- blev sedan Event vision AB  ägor i samband med nerläggning av koggmuseet restaurang.

 2005 Bygdegården

 

2006 Moderaterna i valhall

 
FEX 2007

 2008 Valhall biografsittning

2008 semestersabbotörerna

 2009 bygdegården   sanna nilsson

 2003

 

2002 Cateringköket Restaurangkök tillbyggdes cateringköket av FAB och hus med lösöre ägdes av FAB
- blev sedan Event vision AB  ägor i samband med nerläggning av koggmuseet restaurang.

2006

Koggmuseet - medeltidsskeppen Uppdraget från Malmö stad – köpte in utrustning maskiner, museal inredning mm

2008-07-04  Bildas Fotevikens Kulturcenter AB – 556761-5140 - fristående bolag för att driva restaurang verksamhet på Koggmuseet samt i Höllvikens bygdegård. ”Valhall,  ägt av Björn Jakobsen Alla aktivitet verksamhet med mat, guidning femkamp segling etc för företag samlades här,   projektanställd persona – verksamheten tog aldrig riktig av. Restaurangverksamhet samt företagsverksamhet med 5 kamp lekar segling och mat

2008-07-04  Bildas Fotevikens Kulturcenter AB – 556761-5140 
fristående bolag för att driva restaurang verksamhet på Koggmuseet samt iHöllvikens bygdegård. ”Valhall, 
ägt av Björn Jakobsen Alla aktivitet verksamhet med mat, guidning femkamp segling etc för företag
samlades här,   projektanställd persona – verksamheten tog aldrig riktig av.
Restaurangverksamhet samt företagsverksamhet med 5 kamp lekar segling och mat

2008-09-04 Fotevikens Kulturcenter 556761-5140  till Event vision AB 
Med min , Björns Systerdotters man vid rodret Andreas drev koggmuseets restaurang samt Valhalls bar
och sedan även när koggmuseet tvingas stänga den populära medeltidsrestaurangen på svävarterminalen
tog man över Siriuspalatsets restaurangens verksamhet för Par Bricole. Förutom att man körde vidare i
Valhall med vikingamat på foteviken museum.
I samband med nerläggning av restaurangverksamheten på koggen blev hela köket över och flyttades
till Höllviken bygdegård/Valhall samt museet restaurang Handelsboden i entré byggnaden. 
Event vision AB fick dessa utrustnings tillgångar av Björn M Jakobsen.
När så Andreas ville lägga av med restaurangverksamheten om bli lärare på kockskolan fick jag tillbaka
Aktierna i Event vision AB och inventarierna överfördes till foteviken AB.
Bolaget blev vilade och fram till 2015

2008-09-04 Namn ändras Fotevikens Kulturcenter 556761-5140 till Event vision AB  

XXX När – återtogs av  FAB när Eventvision namnändrat till Arrangemangsboaget och aktierna såldes
återtog FAB – restaurangkökshuset med utrustning.

2009
Med min Systerdotters man vid rodret Andreas drev koggmuseets restaurang samt Valhalls bar och sedan även när koggmuseet tvingas stänga den populära medeltidsrestaurangen på svävarterminalen tog man över Siriuspalatsets restaurangens verksamhet för Par Bricole. Förutom att man körde vidare i Valhall med vikingamat på foteviken museum.
2009 Museiverksamheten fortsatt upphandlingsperioden ut. 2009 ny upphandling men i mindre skala Detta innebar underhåll samt segling med skepp i pedagogiskt syfte med skolbarn främst från malmö. Det innebar givetvis med minskade resurser även nerdragning av den fasta personalen. Total har koggprojekt omsatt ca  50 miljoner i rena pengar utan arbetsmarknadspolitiska insatser.

2008-07-04  Bildas Fotevikens Kulturcenter AB – 556761-5140 - fristående bolag för att driva restaurang verksamhet på Koggmuseet samt i Höllvikens bygdegård. ”Valhall,  ägt av Björn Jakobsen Alla aktivitet verksamhet med mat, guidning femkamp segling etc för företag samlades här,   projektanställd persona – verksamheten tog aldrig riktig av. Restaurangverksamhet samt företagsverksamhet med 5 kamp lekar segling och mat

2008-09-04 Namn ändras Fotevikens Kulturcenter 556761-5140 till Event vision AB  
Med min Systerdotters man vid rodret Andreas drev koggmuseets restaurang samt Valhalls bar och sedan även när koggmuseet tvingas stänga den populära medeltidsrestaurangen på svävarterminalen tog man över Siriuspalatsets restaurangens verksamhet för Par Bricole. Förutom att man körde vidare i Valhall med vikingamat på foteviken museum.
I samband med nerläggning av restaurangverksamheten på koggen blev hela köket över och flyttades till Höllviken bygdegård/Valhall samt museet restaurang Handelsboden i entré byggnaden.  Event vision AB fick dessa utrustnings tillgångar av Björn M Jakobsen.

 

...