Foteviken museum

 

Verksamhet

Föreningen SVEG (Scandinavian Viking Explorer Group) startade 1986 med marinarkeologi, levandegörande och experimentell arkeologi och är i dag fortfarande verksam från Löddeköpinge.

Kontakt med oss: info@svegviking.se eller info@foteviken.com

Projektet Koggmuseet lades ner 2013 efter 15 år. https://www.svegviking.se/org/koggmuseet

 

Nerläggning av  Projekt Foteviken Museum

1 januari 2024 lade föreningen SVEG ner projektet Fotevikens Museum / Fotevikens vikingamuseum efter 30 års verksamhet.

Activities

The SVEG association (Scandinavian Viking Explorer Group) was founded in 1986 to engage in marine archaeology, education and experimental archaeology and is still active today with its seat in Löddeköpinge, Sweden.

Contact us at: info@svegviking.se

The project Koggmuseet (the Malmö Cog ship museum) was closed down in 2013 after 15 years of operation. https://www.svegviking.se/org/koggmuseet

Closing down of the project Fotevikens museum

On Januari 1 2024 the SVEG association closed down the project Foteviken Museum / Foteviken Viking Museum after 30 years of operation.