Den första tiden

 Vikingkonceptet kopplat till skåne

 

 

1984  vikingaspelen i hög
start ide 1984 blev av 1985

1986-12-05

 

1986 föreningen SVEG bildas

SVEG Scandinavian Viking Explorer Group  byggde upp under 1980-talet, och vars arbetet
utvecklades till att bli ett kulturellt pilotprojekt och en spjutspets inom den
sydsvenska marinarkeologin. Ordförande i föreningen var Björn M Jakobsen.

1986-12-10 vikingaspelen i hög

00816883 - Bilder i syd

 

  1987  25 års efter fynden av skeppen - vikingajubleum i Danmark Roskilde

Efter åtskilliga timmar vid klippbord och skrivbord kunde vi presentera filmen "Vikingaskepp i Roskildefjorden". 

1987 Vikingamarknaden i Roskilde 

Det var en fin vy att se Vikingaskeppshallen nere vid stranden med utsikt mot fjorden där alla skeppen låg.  På gräsfälten vid stranden hade marknadstälten rests och här kunde vi möta hantverkare och både få se hur dessa arbetade och få köpa deras varor. I smedjan hördes blåsbälgens andning och smedens hammarslag då det klassiskt formade tändstålet tillverkades.  Det var Anders Ödamn  & PU Hörber från vikingabyn i Hög som här höl igång Många intresserade kunder testade kombinationen eldstål, flinta och fnöske.

På kvällarna satt vi runt lägerelden och riktigt njöt av en gemytlig och dejlig samvaro. Det var inspirerande att höra om de danska besättningarnas erfarenheter av vikingasegling och rodd. Det var så inspirerande att vi började smida planer för framtiden. Vi föreningen SVEG  skulle också bygga vikingaskepp och ge oss ut på seglatser.

Efter några intensiva marknadsdagar återvände vi hemåt. Bakom oss hade vi några väldigt intressanta dagar.
Birger och Jag  hade fått vara med om att se vilka möjligheter som öppnar sig för den som vill pröva på att levandegöra och experimentera med forntida tekniker och föra in historien i nuet.

 1987 I samband med 25-årsjubileumet av utgrävningarna av de fem vikingaskeppen vid Skuldelev i Roskildefjorden, hade man samlat ett stort antal vikingaskeppsrepliker. dessa skulle segla genom Roskildefjorden till vikingamarknaden i Roskilde. Vi var där; filmade, seglade, rodde och levde vikingaliv. Resultatet blev den 25 minuter långa filmen "Vikingaskepp i Roskildefjorden".

1987 björn Jakobsen Scandvision  gör fjaller  vikingaspelen på Hög på video

 

1987-01-01  FRAMTIDEN HÖG

 

1987-03- 24   Arkeologisk expreminent by i hög

Mark nyttjande avtal mellan markägare Lars Andersson & Anders Ödman LUHM om experimentell arkeologisk verksamhet  i Hög.

1987 våren  kurs i  vikingatid

1987 april maj  Experimentell bygga två grophus  efter fynd i löddeköpinge medverkande Studenter från bland annat LUHM

 1987-04-4 sydsvenska artikel

 

1987-04-01 påbörjar samma grupp byggande av långhus efter förebild i Lund under AÖs ledning.

1987 Björn dokumentera  Anders Ödmans husbyggen i hög 

 

1988  sommaren kurs i båtbyggeri.

1988-05-26 stadgar intresseföreningen HÖG

1988-06-09  SOMMARPROGRAM HÖG INTRESSEFÖRENINGEN

 

1988 bor i långhuset 

 

  1988 järnframställning och övernattning långhuset

1988 PU föredrag om foteviken på Falsterbo museum 

1988 föreningen SVEG aggerarar i Högs  vikingaprojekt

1988 björn filmar sten Jonsson  som forntidsboende för  tv produktion i HÖG 

 

1988 -10-06 möte stiftelsen museion

Ekonomis redovisning av intäkter.
kursverksamheten med Anders Ödman skinnberedning.
vikingamästerskap  i stångstötning.
Intresseförening bildas.
Anställa föreståndare.

Ulf Alfredson & Leif Andersson avser ämna styrelsen för att bereda plats för Kävlinge kommuns representanter.

1988 08-17 Planer på Osteologiskt museum

1989 vikingamarknad i HÖG

1989 Experimentell arkeologi  i Hög samtidigt med marknaden 

1989  vikingamarknad i kämpinge , hos Brost

1989? Phil och gänget i foteviken 

1989-xxx  SVEGs dykflotten döps och börjar användas

1989 Kommunfullmäktige beslutade att Kävlinge kommun  inträder i stiftelsen Museion. med 4 styrelse representanter och 2 suppleanter

1989-06-29 konstitueranden möte stiftelsen Museion

1989  starten för marinarkeologin verksamheten  & SVEG  - Vid en eftersits efter årsmötet i Falsterbonäsets Museiförening med representanter för Malmö Sjöfartsmuseum framkom att det stora problemet med marinarkeologiska undersökningar kring Falsterbohalvön var avsaknaden av en flotte. Denne behövdes som en bas vid framtida undersökningar. Vi lovade att undersöka möjligheterna av att få låna ett sådant flytetyg.
Alla försök att hitta en adekvat flotte för ändamålet misslyckades emellertid. Då återstod enbart att ta saken i egna händer och vid ett möte med alla de som intresserat sig för marinarkeologin runt Näset beslöt de tolv enhälligt att gemensamt bygga en flotte. Sponsorraggning påbörjades - järnbalkar, flytdunkar, trämaterial, färg m.m. samlades upp på bakgården vid ScandVisions TV-studio i Malmö hamn (Björn Jakobsens arbetsplats). Flottbygget påbörjades.

1989  föreningen SVEG  - Skeingeborg & helge å med anders ödman och dykarna 

Innan sommaren gått över i höst rullade en expedition norrut mot Helge å och Skegrieborg. Ännu en gång skulle vi få pröva vår nya båts förträfflighet. Forskaren Anders Ödman hade bjudit in oss och en grupp sportdykare, vilka hade varit med vid Foteviksundersökningarna. Det blev ett glatt och trevligt återseende och vi sökte efter både brofundamenten i ån och efter pålspärrningarna runt borgen.

   

 1989-06-01  Verksamhet 

1989 sommaren vikingamarknad första ???

 

1989-03-30 möte

1989-04-22 Styrelse intresseföreningen 

1989-10-16 möte stiftelsen Museion
Björn på möte och visar filmerna från hög vikingaby.

1989-06-12  upplåtande av mark för vikingaby och återskapande av tätortsnära natur

 

1989-06-15 inträda i stiftelsen Museion

1989  SVEGs ide - bygga marinarkeolgisk museum i foteviken 
 

1989-06-20  Museion skrivelse länsstyrelsen till Ark institutionen & historiska museet i Lund.
dold fast fornlämning på Hög 29:2 kävlingen kommun 
Carin Bunte Anders Wihlborg

Styrelsemöte 1989-07-19  Stiftelsen Museion i hög
pratad om verksamhet och säsongen 1989 med Eva Anderson som verksamhetsledare . Olle Anderson jobba i miljöerna.

1989-09-18 sammanträde Stiftelsen Museion
Ulla Sjösted framlade erbjudandet från Jane Sewall att i  framtiden Stiftelsen skulle bli huvudman i Vikingaspelen.
1 förslag inredning klar långbänkar och bord i långhusets(vilket)  av olle anderson,
2  börja bygga den nya gården
3 liten basutställning textil . Eva Andersson.
4 kontor till Eva andersson samt kurser, skola marknadsföring

1989-10-16  Sammanträde Stiftelsen Museion
Styrelsen samt bland övriga deltagare Björn M Jakobsen §4 där han berättade om SVEG projektet
Intendettjänten annonseras ej ut
Bernard Larsson lämna styrelsen
Carin Bunte informerade om att Riksdagens kulturutskoll besöker hög 9 nov

  1989-12-10  vikingaspelen  björn visar video för Museion

1990 Alutiden sveg

1990-01-30 möte stiftelsen Museion
info om planerna på  att flytta Vikingabyn

1990-02-15 möte stiftelsen Museion
nya platsen i Löddeköpinge
kan bli ett osteologisk museum där - ingen konflikt med hembygdsmuseet. Skall förbli öppet landskap -   Trädplantering begränsat. Inget skogslandskap får skapas. Ingen plantering på fornlämningarna.  Husen placeras noga för att inte störa fornlämningarna. Detaljplan måste upprättas. Leif Anderson informerad att han kommer att lämna styrelsen

1990-03-26  möte stiftelsen  Museion
Anders Ödman gick i genom förutsättningarna med länsantikvarien Carin  Bunte -fornlämningar och nya marken.
Ny org för framtida verksamhet med tex ny stiftelse.

1990-05-01  SVEG anordnar marinarkeologiskt möte  vid falsterbokanalen 

1990??? landskap för framtiden  i Löddeköpinge

1990-04-27 möte stiftelsen Museion
Eva Retzner/Eje Ahrén får uppdrag , göra planritning  på ny by. Leif Andersson avsäger sig styrelseuppdrag i stiftelsen Ingmar  Stärn barnledig ersätts av Rosie Gerlach i styrelsen. Roland Palmqvist informera bonde på  marken "Ådalabonden". Eva Anderson påpekade att alllmänhet bör informeras om att det blir privat mark  och det råder eldningsförbud. samt framfrö behovet av skyltning till kommunen.

1990-05-28 offer landskap
visande konceptet natur och kulturlandskap med vikingamiljöer långhus & grophus. 72000:-   modell dito 19000:-

1990-06-12  Projekt Naurområdet Vikingabyn i Lödde

Kulturnämnden övertar. som referensgrupp.

Riksantikvarieämbetet har gjort översikts inventering av marken  löddeköpingen 75:1

Prel plan framlagd för byggnadsnämnden

skiss entrébyggnad & Ostiologiskt  museum presenteras inkl anläggningskostnad & driftskostnad för 1991

TF museiintenden  Eva Andersson  & Kulturchef Ingemar Stärn

1990-06-07 möte stiftelsen Museion
möte om projektering och ekonom för flytten.   behov toaletter och tvättmöjligheter på plats. Lar Erik Larsson  uppdrag låna/hyra bod ( på nya platsen?)

1990 sommaren verksamhetsplan 
 behov enté med försäljning souvenirer. Byn byggs  våren 1990. Begränsad öppet, guidning förbokas, levande by i helgerna, arrangemangen måste markandsföras. - nå utanför kommungränserna måste finnas kunskapsbakgrund. temahelger,
 Vikingatida marknad
samarrangemang med kultur och fritid, på plats gamla marknadsplatsen i Löddeköpinge- (var var den)
1 juni hantverksdag
22 juni glimabrottning vikingamästerskap
19 aug musikdag med kväde och sagoläsning
Resa i Vikingatider med buss utmed lödde å 

1990-07-13 borgen om tryggande av pensionsutfästelse

1990-09-06 möte stiftelsen Museion
Solveig Andesson avsäger sig styrelseuppdrag i stiftelsen Anders Ödman avgår som ordförande men sitter kvar som arkeologisk expert

1990-10-02 möte styrelsen  stiftelsen Museion
 ordförandeskifte,  Eva Andersson  info till valberedning om ny ordförande. Ny stiftelse måst bildas omedelbart. Roland Palmqvist fick uppdraget.
Kävlinge kulturförvaltning vill ta över driftern av vikingaby. Bilda ny stiftelse.

1990-10-03  förslag till Roland kommunen  från BILL?

1990-10-23 möte stiftelsen Museion
inbjuden möte Ulla Andersson Trelleborg museum om samverkan skolgrupper. Eva Andersson sammankallande projektgruppen framöver

1990-11-25 stadgeförslag ny stiftelsen
 arkeologisk forskning - bedriva vetenskaplig forskning- garanterad trovärdighet. - främja vetenskaplig undervisning för skola.

1990-11-27 möte stiftelsen Museion
 Eva Andersson presentera ekonomisk kalkyl nya vikingabynStaffan Bolander informerade om planarbete ny vikingaby, Stiftelseurkund för nya stiftelsen diskuterades

 

1990-12-18 möte stiftelsen Museion
Intresseföreningarna Lödde (vilka) visa sitt intresse för vikingabyn. kommunstyrelse beslut att  kulturförvaltningen tar över ansvaret  för "Naturområdet vikingabyn i Lödde". Ny stiftelse bör bildas som i framtiden skall ta över ansvaret.

 1990 april 

inreda  nya långhuset långbord & bänkar olle Andersson
Liten basutställning txtil  Eva andersson
Framtagning mindre kontro  föslagvsi tillsammans med Teaterledningen  i kävlinge 
för arbete med markandsföring, skolmaterial samt kursmaterial för guider & turister.
textilutställningen 

1990 förslag nya kultur naturområde med vikingabyn

 

 1990 sommaren verksamhet Turism Löddeköpinge 

1990-08-21  turiststuga Löddeköpinge

1990-10-18 samverka  vikingabyn i hög & Trelleborgs museum pedagogik

1990-10-20  förslag Eva Retzner entrébyggnad mm  Löddeköpinge

1990-11-28 förslag stadgar  nya vikingabyn löddeköpingen

1990?  delar sa nej

1991 01-11  producenternas analys

 1991-01-15 möte stiftelsen Museion
Eva A presenterad budget nya vikignabyn.  . redogjord kontakterna med Producentrerna Ab marknadsföringsbyrå i Malmö-. Diskuterade avvecklingen i Hög. för närvande i stiftelsen M Diskuterade skolprojektet i med Trellerborg., Kävling kulturförvalting som med arr till Trelleborgs museum. BJUDER IN PRODUCENTERNA  P´Å MÖTE.

1991-02-08  Kävlinge kommun  Kulturnämnden övertar huvudmanskapet som representanter i Stiftelsen museum 

1991-04-16

1991-06-03 trelleborgs allehanda om samverkan  Höj & trellborgs museum 

1991-05-02 verksamhetberättelse Museiom
turistsäsong med stor vikingamarknad 1-2 juni 1990 samverkan museion, kutur/fritidsfrövaltningen kävlinge. inleder skolprojekt med trelleborg musem under hösten.
 Vad ?????

1991-06-13  avskrivning skuld vikingabyn Hög byter ägare
Leif Andersson  tar över ägandet av vikingabyn i Hög

1991-09-02  brev länsstyrelsen  till museiom

medel till verksamheten, länsstyrelsen 40000:-  kävlinge kommun 60000:-1 Malmöhus läns landsting 25000:- staten kulturråd 160000:-

1991-09-10  möte stiftelsen Museiom

förra mötesprotokoll saknas enligt mötet. beslut att varsla Eva Andersson , ingen motivering kvar då vikingabyn Hög upphör. EVA och Roland P informera om utvecklingen kring nya vikingaby lödde. Kommunen tillsätter projektgrupp som skall iordningställa marken, gör provgrävningar, skapa ny stiftelse och erbjuda medlemmar i gamla Museion stiftelsen att bli med i ny stiftelsen. Lars Andersson (markägaren) avsäger sig fordran på stiftelsen  Villkor är att vikingabyn övergår till hans ägo. Gamla långhuset renovera så Lars Anderson med egna medel.

1991-10-03  Kävlinge kommun avskrivning skuld samt utträde ur stiftelsen museion 1990-02-06

 

1992  utgrävning knösen med flotten Björn & PU med fler

 

1992-01-16  avsäger sig uppdraget Lödde vikingaanläggning

1992  studenter skrivning  om framtiden 


1995 ????xx lotta foteviken 

19xx Jane dör? 

1993 bmj vellinge kulturpris och liontassen från lions

  1995-06-01 vikingabyn i HÖG  så såg det ut då 

1992  inventering Näset & knösen gravningen 

 

 

 1993  SVEGs  mainarkologisk inventering  sverige

1993  erik emune  med fler vikingaskepp byggs i foteviken 

 

1996 PU visar hantverk foteviken för ALU

1996  foteViking bygger vallen  och sedan hus

1996 Mosegård 

1998  foteviken 

1999 vikingabyn i Hög läggs ner

HÖG. – Jag är inte bitter. Men det är synd att husen inte används, säger Leif Andersson, företagare som startade Sveriges första vikingaby. Han äger industriområdet Företagshus i Hög. Det var han som 1985 kläckte idén med Vikingabyn.
Det blev Sveriges första forntidsby. Det började med en liten scen ute i Löddeå. Där spelade amatörteatern ”Vikingaspel” och i grönskan bakom växte långhus och smedja och gårdar fram. – Det är en skön plats att vara på. Det säger alla som kommer hit, säger Leif Andersson.  Idag är det enda som hörs barnskratt från Pegasus trädgård. Det är dockteatermästaren Staffan Björklund som har ett dagis på besök i sin ekologiska trädgård.

1998-1999 Lars Hansen  VikingaTider början 

 

  199x  lotta tar över hög