Skanörskoggen

Under arbetet med Tegelvraket hösten 1992 påträffades för första gången vraklämningen som under de kommande tre åren skulle uppta mycket tid för marinarkeologerna vid Fotevikens museum. Vraket som ligger på 4 meters djup är ca 19 meter långt och 5,3 meter brett, med 7 st bordläggningsplankor bevarade på styrbord sida och 5 st på babord sida.

Ett stort antal konstruktionsdelar är bevarade, vilka visar skeppets funktion och form. Efter sammanställningen av de första dagarnas arbete kom det fram tillräckligt med dokumentationsmaterial för att kunna konstatera att det rörde sig om ett vrak från ett koggliknande skepp. Koggen användes, bl a av Hansakompaniet, under större delen av medeltiden och var speciellt ämnad för att ta stor last. Då det endast gjorts ett litet fåtal koggfynd tidigare i Sverige var detta relativt unikt. Under sommarhalvåret 1994 och 95 genomfördes noggranna dokumentationsarbeten och provtagningar för dendro-kronologisk datering.


    Schematisk skiss utförd av Harry Alopaeus/Fotevikens Museum

Först efter noggranna jämförelser, speciellt med det tyska och mest kända koggfyndet Bremenkoggen daterat till 1380, ansåg vi oss kunna konstatera att det rörde sig om just en kogg. Föremål av tenn, brons, läder och keramik som hittades i vraket gav en fingervisning om dateringen av lämningen. Med Alf Bråthens hjälp blev daterings-proverna analyserade och insatta i jämförbart referensmaterial i Tyskland. De sex proverna som togs gav dateringen 1390 (fällningsåret för skeppstimmret), vilket gör Skanörskoggen i det närmaste samtida med Bremenkoggen.

Skillnaden mellan dessa bägge ligger i skrovets form, där Skanörs-koggen har en något smalare akterparti. Trots att endast botten-partiet är bevarat av Skanörskoggen finns det tillräckligt många detaljer bevarade för att kunna bedöma och räkna ut den ursprungliga skrovformen. Bremenkoggen har varit ca 23 meter lång och 7,8 meter bred, Skanörskoggen ca 25,5 meter långt och ca 8 meter bred.

Fakta Skanörskoggen Rekonstruktion

  • Köllängd 18,4 m Max längd i vattenlinjen med 2,4 m djupgång 21,0 m
  • Max totallängd med för- och akterkastell 28,0 m
  • Max bredd, relingsnivå 8,0 m Max höjd, akterstäv 5,6 m Max höjd vid däcksnivå 3,4 m
  • Max höjd till akterkastells reling 7,5 m
  • Max höjd till förstävens top 8,5 m Vikt av skrovet utan för- och akterkastell samt lös inredning ca 45-50 ton
  • Total vikt som färdig utan last ca 70-90 ton Lastförmåga ca 90-100 ton
  • Total vikt med ca 2,4 m djupgång ca 180-200 ton Byggnadsmaterial: ek. Koggen utrustas med 4 ankare, båtspis byggd av tegel samt öppen toalett på akterkastellets styrbordssida.
  • Den egentliga besättningen, som behövdes för att operera koggen bestod av 5-6.